Løvenskiold/Vogt-ministeriet

Løvenskiold/Vogt-ministeriet er en vanlig betegnelse på den norske regjeringa i perioden fra 1844 (evt. 1840) til 1856. Det har navnet sitt etter Severin Løvenskiold, som var stattholder i perioden, og Jørgen Herman Vogt, som var en sentral statsråd.

Fram til parlamentarismen blei innført i 1884, var det kongen som på egen hånd utnevnte statsrådene. Disse stillingene blei da lite politiske – og mer å regne som avansementsmuligheter for embetsmenn. Det var derfor ingen faste regjeringsskifter slik vi har i dag, men derimot hyppige skifter av departementssjefer. Dette blei forsterka av ordninga med ei statsrådsavdeling i Stockholm. Denne bestod av en statsminister og to statsråder. Disse to skulle skiftes ut årlig, og det blei dermed ofte flyttinger mellom Christiania og Stockholm og mellom departementa.

Ettersom både kongen og statsministeren stort sett var plassert i Stockholm, var det visekongen eller stattholderen som leda statsrådet i Christiania. Om ingen av disse posisjonene var besatt (eller vedkommende var fraværende), var det eldste statsråd som var regjeringas formann. Denne hadde den uoffisielle tittelen førstestatsråd.

Grev Herman Wedel Jarlsberg var stattholder fra 19. september 1836 inntil han døde 27. august 1840. Regjeringa i denne perioden betegnes som det andre Wedel-ministeriet. I kilde 1 – se nedafor – betegnes tida etter dette som Løvenskiold/Vogt-ministeriet. Kilde 2 regner imidlertid at det andre Wedel-ministeriet fortsatte fram til 8. mars 1844, da kong Karl Johan døde og Oscar I overtok.

Kildene er enige om å avslutte Løvenskiold/Vogt-ministeriet 17. juni 1856, da Løvenskiold gikk av som stattholder. Embetet blei aldri mer besatt. Den etterfølgende regjeringa kalles Vogt-ministeriet.

Under Løvenskiold/Vogt-ministeriet var det to såkalte interimsregjeringer:

  • 1) under Oscar Is reise til Tyskland 15.–18. juli 1852
  • 2) under Oscar Is sjukdom 11. oktober 1853 – 12. april 1853

Departementsinndeling rediger

Regjeringsavdelinga i Christiania bestod ved inngangen til denne perioden av følgende departement:

Fra 1. januar 1846 blei Departementet for det indre (Indredepartementet) oppretta. Det fikk ansvar for landbruk, industri, skog- og bergverksdrift, fiskeri, håndverk, handel og sjøfart, forsyningsvesenet, medisinalvesenet, post-, skyss-, vei-, kanal-, bygnings- og brannvesen, mål og vekt, forsikring, kommunesvesenet, oppmåling, rikets ytre grenser og den indre verdslige inndeling, samt statistikk.

I og med denne endringa skifta Finansdepartementet offisielt navn til Departementet for finansene og tollvesenet. Samtidig skifta de militære departementene navn til Departementet for arméen og Departementet for marinen.

Medlemmer av Løvenskiold/Vogt-ministeriet rediger

Visekonger og stattholdere rediger

Embetet som visekonge var ikke besatt i denne perioden.

Severin Løvenskiold var stattholder fra 27. februar 1841 (tiltrådte i mai). Han søkte avskjed 10. august 1855 og fratrådte 17. juni 1856.

Statsministre og statsråder rediger

I nedstående tabell betyr «Stockholm» statsråd ved statsrådsavdelinga i Stockholm. (+) indikerer at vedkommende leda to departement. «Forrige» betyr at han hadde samme posisjon mot slutten av det andre Wedel-ministeriet. «Neste» betyr at vedkommende fortsatte i samme posisjon i Vogt-ministeriet. Tabellen gjelder fra 1844.

Navn Departement Fra Til Merknad
Statsminister i Stockholm
Frederik Gottschalk Heltzen Due statsminister forrige neste Avskjed 16.12.1858
Statsråder
Nicolai Johan Lohmann Krog Revisjonsdepartementet forrige sep 1845 Førstestatsråd
Stockholm sep 1845 okt 1846
Revisjonsdepartementet okt 1846 nov 1848
Stockholm nov 1848 sep 1849
Revisjonsdepartementet sep 1849 sep 1850
Stockholm sep 1850 sep 1851
Revisjonsdepartementet sep 1851 okt 1852 Permisjon juni–juli 1852
Interimsregjering 2 11.10.1852 12.04.1853
Revisjonsdepartementet 12.04.1853 05.01.1855 Avskjed denne dato
Poul Christian Holst Stockholm forrige sep 1844
Kirkedepartementet sep 1844 19.04.1848 Avskjed denne dato
Jørgen Herman Vogt Finansdepartementet forrige mai 1846
Stockholm mai 1846 05.07.1847
Finansdepartementet juli 1847 29.08.1849
Kirkedepartementet sep 1849 sep 1850 Permittert juni – aug 1850
Revisjonsdepartementet sep 1850 sep 1851
Stockholm sep 1851 sep 1852 Også medlem av interimsregjering 1
Finansdepartementet sep 1852 09.09.1853 Permittert juli – 5. aug 1853
Justisdepartementet 16.08.1853 02.07.1854 (+)
Finansdepartementet 02.07.1854 27.09.1855 Førstestatsråd fra 5. januar 1855
Kirkedepartementet 07.09.1854 07.10.1854 (+)
Justisdepartementet 27.09.1855 neste
Valentin Christian Wilhelm Sibbern Marinedepartementet forrige sep 1844
Stockholm sep 1844 sep 1845
Revisjonsdepartementet sep 1845 okt 1846
Justisdepartementet jan 1846 april 1846 (+) I Petersens permisjon
Armédepartementet okt 1846 okt 1847
Stockholm okt 1847 okt 1848
Revisjonsdepartementet nov 1848 sep 1849
Finansdepartementet 29.08.1849 30.04.1850 Avskjed denne dato
Oluf Borch de Schouboe Kirkedepartementet forrige sep 1844
Stockholm sep 1844 21.12.1844 Død denne dato
Palle Rømer Fleischer Armédepartementet forrige okt 1846
Stockholm okt 1846 okt 1847
Armédepartementet okt 1847 16.11.1848 Avskjed denne dato
Olaus Michael Schmidt Justisdepartementet forrige april 1845
Stockholm april 1845 mai 1846
Finansdepartementet mai 1846 juli 1847
Justisdepartementet juli 1847 19.04.1848 Avskjed denne dato
Hans Christian Petersen Stockholm forrige sep 1844
Marinedepartementet sep 1844 22.03.1845
Justisdepartementet april 1845 juli 1847 Permittert januar – april 1846
Stockholm juli 1847 juli 1848
Indredepartementet juli 1848 juli 1849
Stockholm juli 1849 sep 1850
Justisdepartementet sep 1850 sep 1851
Armédepartementet sep 1851 10.07.1852 Så medlem av interimsregjering 1
Armédepartementet okt 1852 nov 1852
Marinedepartementet 14.10.1852 30.10.1852 (+)
Interimsregjering 2 11.10.1852 12.04.1853
Marinedepartementet 12.04.1853 28.06.1853
Justisdepartementet 28.06.1853 16.08.1853
Stockholm sep 1853 juni 1854
Justisdepartementet 02.07.1854 27.09.1855
Stockholm sep 1855 neste
Henrich Herman Mejer Foss Marinedepartementet 22.03.1845 16.10.1848 Avskjed denne dato
Frederik Stang Indredepartementet 01.01.1846 juli 1848 Utnevnt til statsråd 6. desember 1845; nytt departement
Stockholm juli 1848 juli 1849
Indredepartementet juli 1849 juni 1854 Permittert fra mars 1853
Stockholm juni 1854 juni 1855 Permittert; avskjed 21. april 1856
Hans Riddervold Kirkedepartementet 19.04.1848 sep 1849
Stockholm sep 1849 sep 1850
Kirkedepartementet sep 1850 07.09.1854
Revisjonsdepartementet juni 1852 juli 1852 (+) I Krogs permisjon
Finansdepartementet 29.06.1853 05.08.1853 (+) I Vogts permisjon
Stockholm sep 1854 sep 1855
Kirkedepartementet sep 1855 neste
Søren Anton Wilhelm Sørenssen Justisdepartementet 19.04.1848 sep 1850
Kirkedepartementet juni 1850 aug 1850 (+) I Vogts permisjon
Stockholm sep 1850 sep 1851
Justisdepartementet sep 1851 20.10.1852 Også medlem av interimsregjering 1
Interimsregjering 2 11.10.1852 12.04.1853
Justisdepartementet 12.04.1853 28.06.1853 Død denne dato
Ole Wilhelm Erichsen Marinedepartementet 16.10.1848 14.10.1852
Armédepartementet 10.07.1852 okt 1852 (+)
Interimsregjering 2 11.10.1852 12.04.1853
Stockholm nov 1852 sep 1853
Marinedepartementet sep 1853 31.03.1856 Avskjed denne dato
Thomas Edvard von Westen Sylow Armédepartementet 16.11.1848 sep 1851
Stockholm sep 1851 nov 1852 Også medlem av interimsregjering 1
Armédepartementet nov 1852 03.12.1853
Marinedepartementet 29.06.1853 sep 1853 (+)
Stockholm des 1853 26.09.1854 Avskjed denne dato
Christian Zetlitz Bretteville Finansdepartementet 30.04.1850 10.07.1852 Så medlem av interimsregjering 1
Stockholm sep 1852 sep 1853 Også medlem av interimsregjering 2
Finansdepartementet 09.09.1853 22.03.1854
Indredepartementet 22.03.1854 neste
Revisjonsdepartementet juni 1855 21.04.1856 (+)
Niels Andreas Thrap Finansdepartementet 22.03.1854 02.07.1854 Konstituert
Hans Glad Bloch Armédepartementet 03.12.1853 neste
Otto Vincent Lange Kirkedepartementet 07.10.1854 sep 1855
Finansdepartementet 27.09.1855 neste
Erik Røring Møinichen Revisjonsdepartementet 15.01.1855[1] juni 1855
Stockholm juni 1855 neste
Henrik Steffens Hagerup Marinedepartementet 31.03.1856 neste
August Christian Manthey Revisjonsdepartementet 21.04.1856 neste

«Vikarer» under interimsregjeringene rediger

Følgende var tilforordna som statsråder ved regjeringskontoret i Christiania i perioder da departementssjefer der var medlemmer av interimsregjeringer i Stockholm:

15.–18. juli 1852

11. oktober 1852 – 12. april 1853

Statssekretærer rediger

Sekretærpostene var heile perioden besatt av følgende:

Se også rediger

Kilder rediger

  • (1) Jan Debes: Det norske statsråd 1814–1949, Cammermeyer, Oslo 1950
  • (2) Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor, Oslo 1996

Noter rediger

  1. ^ Kilde 1 oppgir tiltredelse 15. januar, noe som gir en vakans som revisjonsminister. Kilde 2 oppgir tiltredelse 5. januar.