Det andre Wedel-ministeriet

Det andre Wedel-ministeriet er en vanlig betegnelse på den norske regjeringa i perioden fra 1836 til 1840 eller 1844. Det har sitt navn etter grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, som blei utnevnt til stattholder 19. september 1836.

Fram til parlamentarismen blei innført i 1884, var det kongen som på egen hånd utnevnte statsrådene. Disse stillingene var da lite politiske – og mer å regne som avansementsmuligheter for embetsmenn. Det var derfor ingen faste regjeringsskifter slik vi har i dag, men derimot hyppige skifter av departementssjefer. Dette blei forsterka av ordninga med ei statsrådsavdeling i Stockholm. Denne bestod av en statsminister og to statsråder. Disse to skulle skiftes ut årlig, og det ble dermed ofte flyttinger mellom Christiania og Stockholm og mellom departementene.

Ettersom både kongen og statsministeren stort sett var plassert i Stockholm, var det visekongen eller stattholderen som leda statsrådet i Christiania. Om ingen av disse posisjonene var besatt (eller vedkommende var fraværende), var det eldste statsråd som var regjeringas formann. Denne hadde den uoffisielle tittelen førstestatsråd.

Wedel Jarlsberg døde 27. august 1840. Regjeringa etter dette betegnes – i kilde 1, se nedafor – som Løvenskiold/Vogt-ministeriet (oppkalt etter stattholder Severin Løvenskiold og førstestatsråd Jørgen Herman Vogt). Kilde 2 regner imidlertid at det andre Wedel-ministeriet fortsatte fram til 8. mars 1844, da kong Karl Johan døde og Oscar I overtok.

DepartementsinndelingRediger

Regjeringsavdelinga i Christiania bestod i denne perioden av følgende departement:

Medlemmer av det andre Wedel-ministerietRediger

Visekonger og stattholdereRediger

Embetet som visekonge var ikke besatt i denne perioden.

Følgende var stattholdere:

Statsministre og statsråderRediger

I nedenstående tabell betyr «Stockholm» statsråd ved statsrådsavdelinga i Stockholm. (+) indikerer at vedkommende leda to departement. «Forrige» betyr at han hadde samme posisjon mot slutten av det første Wedel-ministeriet. «Neste» betyr at vedkommende fortsatte i samme posisjon i Løvenskiold/Vogt-ministeriet. Tabellen gjelder for perioden 1836 til 1844.

Navn Departement Fra Til Merknad
Statsministre (i Stockholm)
Severin Løvenskiold statsminister forrige 27.02.1841 Utnevnt til stattholder fra denne dato
Frederik Gottschalk Heltzen Due statsminister 27.02.1841 neste
Statsråder
Jonas Collett Finansdepartementet forrige 10.11.1836 Førstestatsråd; bestyrte departementet fram til 17.12.1836
Christian Adolph Diriks Kirkedepartementet forrige 10.11.1836
Peter Motzfeldt Revisjonsdepartementet forrige 27.05.1837 Avskjed denne dato
Thomas Fasting Stockholm forrige des 1836
Marinedepartementet nov 1836 17.10.1839 Avskjed denne dato
Nicolai Johan Lohmann Krog Armédepartementet forrige 25.10.1837 Førstestatsråd fra 17.12.1836
Marinedepartementet forrige des 1836 (+)
Revisjonsdepartementet 27.05.1837 mars 1838 (+)
Stockholm mai 1838 mai 1839
Revisjonsdepartementet mai 1839 sep 1841
Stockholm sep 1841 sep 1842
Revisjonsdepartementet sep 1842 neste
Poul Christian Holst Stockholm forrige juni 1837
Kirkedepartementet juni 1837 sep 1839
Justisdepartementet aug 1837 21.01.1838 (+)
Stockholm sep 1839 okt 1840
Kirkedepartementet 10.10.1840 sep 1843
Stockholm sep 1843 neste
Jørgen Herman Vogt Finansdepartementet 17.12.1836 neste Var permittert på slutten av forrige periode; tilbake i tjeneste fra 10.11.1836
Valentin Christian Wilhelm Sibbern Justisdepartementet forrige juni 1837
Stockholm juli 1837 juli 1838
Justisdepartementet juli 1838 aug 1839
Armédepartementet aug 1839 juni 1840
Marinedepartementet juni 1840 juni 1841
Stockholm juni 1841 sep 1842
Justisdepartementet sep 1842 sep 1843
Marinedepartementet sep 1843 neste
Oluf Borch de Schouboe Kirkedepartementet 10.11.1836 des 1836 Ukjent posisjon des 1836 – feb 1837
Stockholm feb 1837 feb 1838
Revisjonsdepartementet mars 1838 mai 1839
Armédepartemenet mai 1839 aug 1839
Kirkedepartementet sep 1839 10.10.1840
Stockholm okt 1840 sep 1841
Revisjonsdepartementet sep 1841 sep 1842
Armédepartementet sep 1842 sep 1843
Kirkedepartementet sep 1843 neste
Andreas Arntzen Kirkedepartementet des 1836 juni 1837 Utnevnt til statsråd 16.11.1836
Justisdepartementet juni 1837 14.12.1837 Døde denne dato; permittert fra august
Frederik Gottschalk Heltzen Due Stockholm juni 1837 juli 1837 Konstituert
statsminister Se over
Palle Rømer Fleischer Armédepartementet 25.10.1837 mai 1839
Stockholm mai 1839 juni 1840
Armédepartementet juni 1840 sep 1842
Stockholm sep 1842 sep 1843
Armédepartementet sep 1843 neste
Olaus Michael Schmidt Justisdepartementet 21.01.1838 juli 1838
Stockholm juli 1838 aug 1839
Justisdepartementet aug 1839 sep 1842
Stockholm sep 1842 sep 1843
Justisdepartementet sep 1843 neste
Hans Christian Petersen Marinedepartementet 17.10.1839 juni 1840
Stockholm juni 1840 juni 1841
Marinedepartementet juni 1841 sep 1843
Stockholm sep 1843 neste

StatssekretærerRediger

Posten som statssekretær i Christiania var vakant fra Georg Jacob Bull gikk av 21. september 1836 inntil 14. januar 1837. Da tiltrådte Ulrik Frederik Anton de Schouboe, som blei i embetet inntil 1859.

Frederik Due var statssekretær i Stockholm fra 1822 til han blei statsminister 27. februar 1841, med unntak av en kort konstitusjon som statsråd i Stockholm i juni og juli 1837. Johan Frederik Monrad overtok embetet 15. mars 1841 med tittel ekspedisjonssekretær.

Christian Holst var sekretær for den norske regjerings formann i heile perioden.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • (1) Jan Debes: Det norske statsråd 1814–1949, Cammermeyer, Oslo 1950
  • (2) Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor, Oslo 1996