Statssekretær (norsk historisk embede)

historisk embede i Norge, sekretær for statsrådet

En statssekretær i norsk politisk historie var et embede på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Da prins Christian Frederik 2. mars 1814 oppnevnte et regjeringsråd, ble det det opprettet et embete som sekretær for rådet. Innehaveren fikk tittel regjeringssekretær. Grunnloven av 17. mai 1814 fastsatte at kongens råd skulle hete «Statsrådet», og sekretærembetet fikk nå betegnelsen statssekretær. Statssekretærens stab fikk betegnelsen Statssekretariatet. Det fikk ved kgl. res. 16.10.1925 nytt navn Statsrådsekretariatet.

Under unionen med Sverige 1814-1905 hadde Statssekretariatet i Christiania/Kristiania også en avdeling ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Innehaveren av dette ble det meste av tida betegnet som ekspedisjonssekretær, men hadde fra 1822 til 1841 tittelen statssekretær.

I 1926 ble statssekretærens tittel endret til statsrådssekretær, og sekretariatets navn til Statsrådssekretariatet. Tittelen statssekretær hadde dermed ikke vært benyttet på tyve år da den i 1947 ble tatt i bruk om den nye politiske stillingen statssekretær.