Israelske sikkerhetsstyrker

Israelske sikkerhetsstyrker (hebraisk: מערכת הביטחון) er flere organisasjoner som samlet er ansvarlige for Israels sikkerhet. Organisasjonene er uavhengige, men samarbeider med hverandre. Disse inkluderer militærvesen, etterretningstjenester, politi, offentlige representanter og sågar humanitære hjelpeorganisasjoner, som er styrt av sivile men assistert av Israel.

Israels riksvåpen Staten Israel Israels flagg
Geografi

Israels land  · Distrikter  · Byer
Middelhavet  · Rødehavet  · Genesaretsjøen
Jerusalem  · Tel Aviv  · Haifa

Historie

Jødisk historie  · Sionisme  · Aliyah
Herzl  · Balfour  · Palestinamandatet  · Det store opprøret 1936–1939  ·
FNs delingsplan 1947  · Selvstendighet

Midtøsten-konflikten

1948-krigen  · Jødiske flyktninger
Suezkrisen  · Seksdagerskrigen
Utmattelseskrigen  · Jom kippur-krigen
Libanon-krigen (1982)  · Libanon-krigen (2006)
Fredsavtaler  · Traktater med Egypt, Jordan

Israel–Palestina-konflikten

Nakba  · Første intifada  · Oslo-avtalen
Interimsavtalen  · Andre intifada  · Barrierer

Økonomi  · Bankvesen

Turisme  · Vin  · Diamanter
Våpenindustri  · Luftfartsindustri  · Samferdsel

Demografi  · Kultur

Religion  · Israelske arabere  · Israelere
Arkeologi  · Kibbutz  · Utdanning  · Universiteter
Hebraisk  · Litteratur  · Sport  · Musikk

Lover  · Politikk

Tilbakevendingsloven
Jerusalem-loven  · Golanloven
Partier  · Valg  · Statsminister  · President
Knesset  · Høyesterett  · Rettsvesen

Utenriks- og sikkerhetspolitikk

Norge og Israel  · USA og Israel

Sikkerhet

Israels forsvar  · Sikkerhetsråd
Politi  · Grensevakt  · Fengsel

Portal:Israel  · Kategorier

Israelske statsborgere plikter å avtjene verneplikt i militær tjeneste; menn tjener i 36 måneder og kvinner i 21 måneder. Religiøse kvinner, slik som Sheirut Leumi, velger ofte alternative løsninger. Mange religiøse menn følger Hesder-programmet, som tillater dem å fortsette sine Torastudier — man avtjener da 1½ år i den militære gren av forsvaret, Israels forsvarsstyrker (IDF) og deretter 2½ år i en Yeshiva. Israelske arabere har som hovedregel ikke verneplikt, men kan melde seg inn frivillig. Visse arabiske beduinstammer er dog underlagt verneplikt etter ønske fra sine ledere, som drusere.

Autoritetsdata