Palestinamandatet

Palestinamandatet (Mandate for Palestine) var et mandatområde i Midtøsten som omfattet dagens Israel, Jordan, Vestbredden og Gazastripen. Det tilhørte opprinnelig Det osmanske rike, men i 1920 ble det overført til Storbritannia. Dette kom som en følge av San Remo-konferansen der de tapende nasjonene under første verdenskrig måtte avgi områder til seierherrene.

Palestina og Transjordan ble inkorporert (under forskjellige juridiske og administrative ordninger) i Palestinamandatet utstedt av Folkeforbundet til Storbritannia den 29. september 1923.
Palestinaflagget, ført av skip registrert i mandatområdet 1927–1948

Område bar preg av stor innvandring fra europeiske jøder etter at britene tok over mandatet i 1920. Dette førte til at konfliktnivået økte og etterhvert kom det til flere opprør og voldelige sammenstøt mellom jøder og arabere. I 1947 brøt det ut borgerkrig mellom partene.

Befolkning 1850–1915 (under osmansk styre)Rediger

Basert på tallene til historikeren Justin McCarthy (The Population of Palestine, Population History and Statistics of the late Ottoman Period and the Mandate; Columbia University Press; ISBN 0-231-07110-8)

År Totalt Muslimske arabere Jøder Kristne arabere
1850 340 000 300 000 (88,2 %) 13 000 (3,8 %) 27 000 (7,9 %)
1880 456 929 399 334 (87,4 %) 14 731 (3,2 %) 42 864 (9,4 %)
1900 586 581 499 110 (85,1 %) 23 662 (4 %) 63 809 (10,9 %)
1915 722 143 602 377 (83,4 %) 38 754 (5,4 %) 81 012 (11,2 %)

Befolkning 1922 - 1945 (under britisk styre)Rediger

År Totalt Muslimske arabere Jøder Kristne arabere Andre
1922 752 048 589 177 (78%) 83 790 (11%) 71 464 (10%) 7 617 (1%)
1931 1 036 339 761 922 (74%) 175 138 (17%) 89 134 (9%) 10 145 (1%)
1945 1 764 520 1 061 270 (60%) 553 600 (31%) 135 550 (8%) 14 100 (1%)

Britiske høykommissærerRediger