San Remo-konferansen

San Remo-konferansen var et møte som ble avholdt i San Remo i Italia 19.-26. april 1920 mellom første verdenskrigs allierte seiersmakters ledende menn i det øyemed å klargjøre en rekke spørsmål som var blitt latt åpne etter krigen og konferansen i Paris i 1919. Her gav man en preliminær behandling av blant annet det tyske krigsskadeserstatningsspørsmålet, oppdelningen av det i krigen beseirede osmanske rike og fredsslutningen med Tyrkia.

Til stede var representanter fra Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan, samt USA som observatør. Her ble besluttet at Frankrike skulle få mandat for Syria og Libanon og at Storbritannia skulle få mandat for Mesopotamia (Irak) og Palestina, Palestinamandatet. Vedrørende sistnevnte bekreftet de allierte den såkalte Balfourerklæringen om et «jødenes nasjonale hjem» der. Til Frankrike ble det gitt oppdrag om militær beskyttelse av Kilikia, og Italia fikk en lignede oppgave i Adana. Konferansen godkjente også i store trekk fredsvilkårene for Tyrkia som så ble undertegnet i Sèvres 10. august 1920.

Litteratur Rediger

Eksterne lenker Rediger