Interkommunal brannvarslingssentral i Hordaland

Interkommunal brannvarslingssentral i Hordaland var et samarbeid mellom ulike kommuner i Hordaland.

Det startet allerede i 1973, da kommunene Austrheim, Lindås, Meland og Radøy bestemte seg for å gå sammen om å etablere en døgnbemannet vaktordning, da det å skulle etablere døgnbemannete sentraler i hver kommune var særs kostbart. Etterhvert visste det seg at dette ikke bare var enkelt. De fire kommunene tok derfor kontakt med Bergen brannvesen med forespørsel om de kunne påta seg å motta og formidle brannmeldinger for de aktuelle kommunene. Fra før hadde Bergen brannvesen påtatt seg lignende ansvar for kommunene Askøy (1959) og Os (1971).

På dette tidspunktet var Bergen brannvesen i en overgangsfase. Den store kommunesammenslåingen mellom kommunene Arna, Fana, Laksevåg, Åsane og Bergen hadde nettopp funnet sted (1972), og de var i gang med omleggingen av varslingsanleggene for disse kommunene. Dette gjorde at Bergen brannvesen så det som umulig å si ja til denne henvendelsen (på dette tidspunktet).

Men de var likevel villige til å delta med teknisk bistand ved opprettelse av en slik sentral. Det ble etterhvert klart at ønsket om et samarbeid var til stede også i 11 andre kommuner i Hordaland. Dette resulterte i et orienteringsmøte på rådhuset i Bergen den 19.09.1975. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg, som bestemte at en sentral skulle plasseres hos et yrkesbrannvesen, altså Bergen brannvesen. Argumentet var at det var viktig at den som melder brannen får de første gode rådene. En provisorisk sentral ble opprettet ved Sandviken brannstasjon.

Den offisielle åpningen av den nye brannvarslingssentralen ved Sandviken brannstasjon var 24.9.1981. Kommunene som var med på dette tidspunktet var de 16 kommunene Askøy, Austevoll, Austrheim, Fedje, Fjell, Kvam, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Sund, Vaksdal og Øygarden.

Ganske snart etter kom også kommunene Fusa, Granvin, Samnanger, Voss, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes med. Det felles telefonnummeret var 004.

Fylkesmannen foretok den offisielle opningen, men tilstede var også ordføreren i Bergen, ordførerne og brannsjefer fra samtlige kommuner, samt brannsjefen i Bergen, og representanter fra Statens branninspeksjon.

Den interkommunale brannvarslingssentralen på Sandviken brannstasjon var operativ frem til 1988. Fra 1.1.1989 var sentralen nedlagt og arbeidsoppgavene ble overflyttet til den nye sambandsvakten i Hovedbrannstasjonen, der den fikk navnet Interkommunal sambandsvakt. På dette tidspunktet var 25 kommuner tilknyttet sentralen.

ArkivetRediger

Arkivet er avlevert til Bergen byarkiv. Hovedmengden av materialet er å finne under A-3916, "Interkommunal brannvarslingssentral i Hordaland." I tillegg vil en kunne finne materiale vedrørende dette emnet under A-3909, "Bergen kommune. Brannvesenet (1972 -.)" I arkivet er det også aviser fra perioden som omtaler åpningen av sentralen i Sandviken brannstasjon.

Eksterne lenkerRediger