GSM-R (R for railway) er et lukket mobilnett (digitalt radiosystem), utviklet for jernbaner i Europa.

En telefon tilknyttet GSM-R

GSM-R er sentralt i utviklingen av European Rail Traffic Management System, et felles europeisk signalsystem for tog. 32 land i Europa er med.

GSM-R i Norge rediger

I Norge har det blitt etablert et nytt nødkommunikasjonsnett for den norske jernbanen. Nettet ble i perioden 2005 til 2006 tatt i bruk på Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen og Dovrebanen fra Trondheim til Dombås. 1. november 2007 ble resten av jernbanenettet dekket.[1] Det operative senter for nettet i Norge er lagt til Trondheim, nærmere bestemt Marienborg.

Det overordnende ansvaret for GSM-R-systemet ligger hos Bane NOR og at nettverk og togradio kommuniserer med hverandre. Bane NOR skal dessuten godkjenne togselskapenes togradioer og telefoner, innbefattet softwareversjonen.

Det er togoperatørene som skal sørge for at de har godkjente radioer og telefoner samt at personalet har fått opplæring i å anvende dette.

Det er Statens jernbanetilsyn som godkjenner installasjon og anvendelse av utstyret.

Referanser rediger

  1. ^ . Svingheim, Njål (1. november 2007). «GSM-R tatt i bruk som togradio». Jernbaneverket. Besøkt 18. mai 2012.