Marienborg

Marienborg er et landområde på vestsiden av Nidelva i Trondheim. På Marienborg finnes det en del næringsbygg, samt Marienborg jernbanestasjon.

Kart over Øya fra 1898, med Marienborg nederst til venstre.
NSB type 27a 234, Marienborg ved Trondheim.

HistorieRediger

Marienborg var en parsell av Cecilienborg som ble fradelt i 1873 og solgt til glassmester I. I. Siem. Eiendommen var i eierskap hos Siems etterslekt helt til 1914, da Norges Statsbaner kjøpte opp 81,5 daa og gradvis anla Marienborg verksteder som stod ferdig fem år senere. Den resterende eiendomsmassen var i besittelse av Siems etterkommere frem til 1930-tallet, da også denne ble overtatt av NSB, som rev bygningene og anla et gartneri her.

Marienborg holdeplass ble åpnet i 1999 og ligger nær St. Olavs hospital via Ceciliebrua. Området har i nyere tid gjennomgått forandringer i forbindelse med utbyggingen av Nordre avlastningsvei.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • Bratberg, Terje T. V. (2008). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 350–351. ISBN 978-82-573-1762-1.