Frogner (delområde i Oslo)

Frogner er et delområde Bydel Frogner i Oslo. Delområdet består av 14 grunnkretser (roder) og dekker et areal på 1,6 km².[1]

Frogner plass

Avgrensning rediger

 
Småbåtanlegg i Frognerkilen

Delområdet består i hovedsak av strøkene Skarpsno og Frogner. Grensen krysser jernbanelinja og E18 og går ut i sjøen like vest for Kongen, og følger deretter Frognerkilen nordvestover helt inn til bunnen, hvor den går opp og skjærer tvers over veikrysset Bygdøylokket på E18. Deretter skiller den bebyggelsen mellom Karenslyst allé og Bygdøy allé, krysser jernbanen og går inn mellom Drammensveien 118 og 120 før den krysser Drammensveien. Grensen følger så Frognerelva oppover og inn i Frognerparken, videre gjennom Frognerdammene, og deretter Middelthuns gate, Kirkeveien, Professor Dahls gate, Industrigata, Løvenskiolds gate, Schives gate, Lille Frogner allé, Gabels gate, Drammensveien og Leiv Eirikssons gate.[2]

Grunnkretser rediger

SSB har publisert data for areal av grunnkretser i Statistikkbanken,[1] og viser grunnkretsenes grenser på sine kart.[2]

Frogner rode 1 har et areal på 0,17 km². Den ligger øst for Skøyen og Frognerelva, og strekker seg fra Frognerkilen til Frognerparken. Grensen går inn i bunnen av Frognerkilen og skjærer tvers over veikrysset Bygdøylokket på E18. Deretter skiller den bebyggelsen mellom Karenlyst allé og Bygdøy allé, krysser jernbanen og går inn mellom Drammensveien 118 og 120 før den krysser Drammensveien. Deretter følger den Frognerelva helt opp til gangbrua i sørenden av Frognerparken, og så østover til Halvdan Svartes gate, som den så følger sørover igjen, og til slutt går den gjennom Ottar Birtings gate, Olav Kyrres gate, før den krysser E18 og går ut igjen i Frognerkilen. Grunnkretsen består nesten utelukkende av boliger, bortsett fra noen få kontorer og forretninger i Drammensveien og Bygdøy allé.

 
Utsikt over Villa Otium (midt i bildet) og Vigelandsmuseet (Øverst mot venstre). I øvre bildekant skimtes også Frogner Hovedgård og deler av Frognerparken.

Frogner rode 2 har et areal på 0,14 km² og ligger sør for Frognerparken. Grensen følger Ottar Birtings gate, Halvdan Svartes gate, Nobels gate, Bygdøy allé og Drammensveien. Bebyggelsen består både av funkis-bygårder og frittstående villaer fra tidlig 1900-tall. Vigelandsmuseet ligger i grunnkretsen. Det gjør også Villa Otium, USAs ambassadørbolig.

Frogner rode 3 har et areal på 0,34 km² og består i hovedsak av strøket Skarpsno. Den ligger langs Frognerstranda, altså strandlinja på nordøstsiden av Frognerkilen. Grensen krysser jernbanelinja og E18 og går ut i sjøen like vest for Kongen, og følger deretter Frognerkilen nordvestover, før den går inn og krysser E18 igjen nær bunnen av Frognerkilen. Den følger deretter Olav Kyrres gate, Bygdøy allé, Nobels gate, Drammensveien, Tostrup terrasse, trapper og gangvei, Thomas Heftyes gate, Gabels gate, Drammensveien igjen og Leiv Eirikssons gate.Grunnkretsen huser en rekke ambassader, deriblant til Finland, Frankrike, Iran, Russland og Storbritannia.

Frogner rode 4 har et areal på 0,08 km² og ligger mellom Elisenberg og Skarpsno Grensen følger Drammensveien, Nobels gate, Elisenbergveien, Thomas Heftyes gate, gangvei og trapper og Tostrup terrasse. Bebyggelsen består både av bygårder og eldre villaer.

Frogner rode 5 har et areal på 0,04 km² og består av fire kvartaler på Elisenberg, samt Thomas Heftyes plass. Grensen følger Elisenbergveien, Nobels gate, Eckersbergs gate, Thomas Heftyes gate, Bygdøy allé og Thomas Heftyes plass. Kvartalene består av boligbygårder fra sent 1800-tall med forretninger på gateplan.

 
Vinter i Elisenbergveien

Frogner rode 6 har et areal på 0,06 km² og ligger sørvest for Frogner plass. Grensen følger Eckersbergs gate, Nobels gate, Halvdan Svartes gate, Frogner plass og Thomas Heftyes gate. I grunnkretsen finner man blant annet Schafteløkken.

Frogner rode 7 har et areal på 0,04 km² og har form av en likebeint trekant, avgrenset av Odins gate, Thomas Heftyes gate og Frognerveien. Bebyggelsen består utelukkende av bygårder fra slutten av 1800-tallet.

 
Frogner kirke

Frogner rode 8 har et areal på 0,05 km² og består av fem kvartaler på Elisenberg. Grensen følger Bygdøy allé, Thomas Heftyes gate, Odins gate, Frognerveien og Frederik Stangs gate. Det er flere forretninger, kafeer og restaurantet i kvartalene, som består av bygårder fra slutten av 1800-tallet.

Frogner rode 9 har et areal på 0,11 km² og tilsvarer mer eller mindre nabolaget Gimle. Grensen følger Thomas Heftyes gate, Thomas Heftyes plass, Bygdøy allé, Frederik Stangs gate, Mogens Thorsens gate og Gabels gate. Frogner kirke ligger i grunnkretsen, i tillegg til Aleris-klinikken, den amerikanske lutherske kirken og en håndfull ambassader. Foruten to bygårdskvartaler, består området av villaer fra tidlig 1900-tall.

 
Gimle kino

Frogner rode 10 har et areal på 0,03 km² og består av tre kvartaler, avgrenset av Mogens Thorsens gate, Frederik Stangs gate, Balders gate, Frognerveien og Gabels gate. Gimle kino ligger i grunnkretsen.

Frogner rode 11 har et areal på 0,06 km² og ligger nordøst for Elisenberg. Grensen går mellom Balders gate 28 og Løvenskiolds gate 11, og følger deretter Lille Frogner allé, Frognerveien, Balders gate, Frederik Stangs gate, Frognerveien igjen, Eckersbergs gate og Tors gate. Grunnkretsen består både av bygårder og villaer.

 
Våningshuset Lille Frogner, oppført rundt 1800 [3]

Frogner rode 12 har et areal på 0,09 km² og strekker seg fra Tors gate til Vestkanttorvet. Grensen går mellom Balders gate 28 og Løvenskiolds gate 11, og følger deretter Tors gate, Eckersbergs gate fram til hjørnet ved Vestkanttorvet, hvor den krysser over til Schives gate og videre følger Professor Dahls gate, Industrigata, Løvenskiolds gate, Schives gate og Lille Frogner allé. Arno Bergs plass ligger i grunnkretsen, som i hovedsak består av både bygårder og villaer fra tidlig 1900-tall.

Frogner rode 13 har et areal på 0,16 km² og ligger på sørøstsiden av Kirkeveien og Frognerparken. Grensen følger Frognerveien, Kirkeveien, Professor Dahls gate, krysser deretter over hjørnet av Vestkanttorvet og følger videre Eckersbergs gate. Lengst i nord består grunnkretsen av bygårder fra forskjellige epoker fra 18- og 1900-tallet, mens resten er villastrøk. Vestkanntorvet ligger i grunnkretsen.

 
Frogner stadion

Frogner rode 14 har et areal på 0,22 km² og utgjør Frognerparken øst for Frognerdammene, inkludert Frogner Hovedgård, Frognerbadet og Frogner stadion. Frognerelva og Frognerdammene utgjør grensen i vest, Middelthuns gate i nord, Kirkeveien i øst og Halvdan Svartes gate i sør. Frogner Hovedgård huser Oslo Museum.

Befolkning rediger

 
Frognerparken, med utsikt over den nedre Frognerdammen

Befolkningsutvikling i delområdet og grunnkretsene (tall fra SSB[4]).

2000 2005 2010 2015 2020
Rode 1 1001 1049 1116 1144 1301
Rode 2 554 599 598 700 670
Rode 3 (Skarpsno) 1033 1015 1113 1170 1254
Rode 4 743 732 717 749 777
Rode 5 786 817 833 903 1010
Rode 6 1085 1082 1136 1202 1179
Rode 7 951 874 996 1125 1183
Rode 8 837 852 925 1039 1128
Rode 9 (Gimle) 732 670 813 899 763
Rode 10 840 856 939 1060 1132
Rode 11 842 828 919 991 1023
Rode 12 936 928 1054 1003 1046
Rode 13 1175 1141 1198 1377 1428
Rode 14 2 1 2 0 0
Totalt i delområdet: 11517 11444 12359 13362 13894

Referanser rediger