Elisenberg

strøk i Oslo

Elisenberg er et nabolag i bydel Frogner i Oslo. Elisenberg nevnes ikke som et eget strøk, men kan defineres til området hvor Elisenbergveien strekker seg fra Nobels gate til Frognerveien, i strøket Frogner.

Elisenbergveien.
Påbegynt inngang til Elisenberg stasjon er rett bak vinmonopolskiltet på høyre side

Navnet kommer fra løkken Elisenberg, og ble gitt av eieren Zahlkasserer Andreas Schaft til ære for datteren Martine Elisabeth. Løkkebygningene er fortsatt bevart, og er nå kjent som Schafteløkken - og på sitt nærmeste så ligger den drøye 100 meter i luftlinje fra Elisenbergveien (mellom Bygdøy allé og Gimleveien).

Stedet blir betjent av stoppestedet ElisenbergFrognerlinjen, og har også gitt navn til en underjordisk jernbanestasjon med samme navn som aldri har blitt fullført.

Elisenberg postkontor lå fram til begynnelsen av 1980-tallet på Bygdøy allés høyeste punkt - kvartalet rundt Frogner kirkeGimlekomplekset»).

Litteratur rediger

Autoritetsdata