buildingSMART

BuildingSMART
TypeEingetragener Verein
Stiftet1994
LandTyskland
HovedkontorBerlin
Nettstedhttp://www.buildingsmart.de/

buildingSMART er en arena for innovasjon og digitalisering av BAE-næringen. buildingSMART muliggjør fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk, og effektiv samhandling mellom alle aktører.

buildingSMART mener at alle løsninger må baseres på åpne standarder. Da kan man oppnå en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse.

buildingSMART InternationalRediger

buildingSMART International er en not-for-profit medlemsdrevet organisasjon som standardiserer teknologi, semantikk og prosess for å få sømløs dataflyt mellom alle fag i hele verdikjeden i hele BAE-næringen.

Organisasjonen har sitt hovedkontor i London

ChapterRediger

Et buildingSMART chapter er en not-for-profit medlemsorganisasjon som deler visjonene og målene i buildingSMART International. Et chapter kan representere ett eller flere land som har en felles tilhørighet gjennom språk eller geografi. Både kommersielle og ikke-kommersielle aktører kan inngå medlemskap i et chapter.

International memberRediger

Bedrifter/organisasjoner som har tilhørighet i flere chapters kan inngå et International Membership. Et International Member kan delta i Standard Committee og inntil fem lokale chapters.

buildingSMART NorgeRediger

buildingSMART Norge er et buildingSMART chapter og støtter standardiseringsarbeidet og for effektiviserende implementering i konkrete byggeprosjekter.

HistorieRediger

buildingSMART Norges røtter strekker seg tilbake til 26. august 1996 da Norges Byggstandardsiseringsråd stifter Norsk IAI forum. Dette forumet hadde som formål å «integrere BA-prosessen gjennom et felles språk.» Sommeren 2003 tar Norsk IAI forum turen til Singapore for å se nærmere på hvordan åpne formater og markedets skarpeste, digitale verktøy makter å spleise tradisjonell kode fra mange kilder til ett teknologisk, mangefasettert format. På denne studieturen ble buildingSMART Norge stiftet, men det var først i 2005 at buildingSMART-prosjektet ble etablert.

buildingSMART-prosjektet var primært finansiert av Innovasjon Norge og under Boligprodusentenes Forening sin ledelse. I 2007 så man behov for å etablere eget sekretariat og arkitekt Steen Sunesen ble ansatt som første daglige leder[1]. Prosjektet bidro til utviklingen av en rekke IDM- og IFC-grensesnitt i norske applikasjoner. Noe som igjen bidro til å øke bruken av åpenBIM.

buildingSMART Norge ledes i dag av sivilingeniør Anstein Skinnarland (fra 1. januar 2016) og har de siste årene hatt en betydelig vekst både i medlemsmasse og aktiviteter.

buildingSMART standarderRediger

buildingSMART utvikler en rekke åpne standarder (åpenBIM).

Flere av standardene anerkjennes som nasjonale og internasjonale standarder gjennom NS, ISO og CEN.

buildingSMART Data DictionaryRediger

buildingSMART Data Dictionary (bSDD) er en standard og en universell «oversetter» som sørger for at data fra mange ulike - og ofte sprikende - kilder kan knyttes sammen og uttrykkes presist på ett og samme språk. Forståelig og brukbart for alle. Menneske som maskin.

En av de viktigste forutsetningene for en velfungerende BIM-prosess er enighet om semantikken. Det vil si at en felles forståelse av hva ting er og hva de betyr.[trenger referanse]

Hensikten med bSDD er å etablere språk som er presist og uten rom for misforståelser, som kan brukes på tvers av hele BAE-næringen, nasjonalt og globalt. Språket er maskinlesbart og gjør det mulig for all programvare å entydig tolke innholdet i dataene som utveksles. bSDD brukes til å oversette dokumentasjon, egenskaper og sørge for at alle benevnelser knyttet til byggevarer fra hele verden opprettholder sin opprinnelige betydning der de faktisk blir brukt, i henhold til lokale forskrifter, godkjente bruksområder og de krav som måtte stilles. Andre eksempler på bruk er oversettelse av sprikende sensordata - som for eksempel måling av bruksfrekvens, fuktighet og temperatur i ett rom - til bruk og presentasjon i ett og samme grensesnitt.[trenger referanse]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger