Prosess

Wikipedia-pekerside

Prosess betyr omdanning, utvikling, forløp.

Prosess kan referere til:

Forretning og næringsliv Rediger

  • Forretningsprosess, en serie aktiviteter som gjøres for å produsere et bestemt resultat
  • Forretningsprosessmodellering, representasjon av prosesser i en virksomhet med mål om at nåværende forretningsprosesser kan analyseres, forbedres og automatiseres
  • Prosessarkitektur, strukturelt design av prosessene i en organisasjon
  • Prosessområde, begrep innen CMM og CMMI om relaterte forløp innenfor et område som sammen tilfredsstiller et viktig mål for forbedringer innen det området

Vitenskap og teknologi Rediger

  • Kjemisk prosess, endring av ett eller flere kjemikalier eller kjemiske blandinger
  • Prosess (informatikk), eksekvering av et program
  • Prosess (jus), de rettsregler som gjelder for føring av saker ved en domstol eller annet tvisteløsningsorgan (eksempelvis straffeprosess, sivilprosess)
  • Prosessteori, metavitenskapelig felt som fokuserer på hvordan noe skjer
  • Teknisk prosess, en serie av relaterte oppgaver som sammen transformerer innputt til en gitt utgang

Litteratur Rediger

Flere bøker har tittelen Prosessen:

Se også Rediger

 

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Prosess.