Bygningsinformasjonsmodellering

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelsk building information modeling[1]) er digital modellering av et bygg. BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige bidragsyderne, som for eksempel byggherre, entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige myndigheter både under selve byggprosessen og senere gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og gjenvinning av materialer.[2][3]

Det finnes BIM for hvert av de forskjellige fagområdene (bygg, struktur, elektro, VVS, rør osv.) og man kan også kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM.

For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med andre aktører i et byggeprosjekt. Enten må da alle jobbe i det samme systemet – med de eventuelle begrensninger det gir på tvers av fagområdene – eller man må kunne dele BIM gjennom et eller annet filformat.

Størst fleksibilitet og valgfrihet får man dersom man baserer seg på programvare som er sertifisert for utveksling av BIM gjennom åpne standardiserte filformater slik som IFC og jobber etter de retningslinjene som beskrives gjennom buildingSMART.

En ny standard for BIM er på plass i Norge.

Programvare rediger

Det finnes en rekke programvare som støtter BIM. Flere eksisterende programvarer implementerer støtte for BIM og man ser også tendenser til at programvare som er utviklet for andre næringer (for eksempel bilindustri eller offshore) videreutvikles til å støtte BIM.

Programmene ArchiCAD fra Graphisoft og Revit fra Autodesk er utbredt i BIM-sammenheng i Norge. Tekla fra Trimble og det norske programmet DDS brukes også til å modellere bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Modellsjekkerprogrammet Solibri brukes til å sjekke kollisjoner, ta ut mengder fra de digitale modellene mv. StreamBIM, er en tjeneste som blir brukt for å få BIM-modellene ut på byggeplass ved hjelp av iPad/tablets og smart telefoner.

Virtual Design and Construction (VDC) er en metodikk utviklet av Stanford University (USA) som tilnærmingen til BIM fra Fagskolen Oslo innehar elementer av, pioneren innenfor bruk av og opplæring i BIM-prosesser i utdanningsystemet i Norge.

Utdannelse rediger

buildingSMART læreplaner og sertifisering rediger

buildingSMART Norge tilbyr læreplaner i utdanning om hvordan man jobber sammen med åpenBIM. Til alle tilgjengelige læreplaner tilbys nettbasert brukersertifisering.[4]

BIM-tekniker rediger

Studieløpet BIM-tekniker er en ettårig utdanning (60 sp) som har eksistert siden 2008 og ligger under fagretningen Informasjonsmodellering. BIM står for Bygnings Informasjons Modellering, og er en samlebetegnelse for digital metodikk i planlegging, modellering og kontroll av bygge- og anleggsprosjekter.


Den raske digitale utviklingen samfunnet opplever er noe bransjen er nødt til å utnytte for bedre produktivitet, større miljøgevinster og bedre og mer interessante arbeidsforhold både for prosjekterende og utførende. BIM-metodikken anvendes i dag til prosjektering, koordinering, bygging og kontroll av både bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur som vei og bane. Men ofte fragmentert og selvlært av deltakere som ikke har gjort den fysiske byggingen selv og derfor mangler en sentral dimensjon.


Bransjen trenger derfor praktisk, tverrfaglig og oppdatert digital kompetanse som er bygget på et fagbrev. Det trengs kompetanse innen et bredt spekter av digitale programmer og metodikk, også innen automatisering og anvendelse av kunstig intelligens. BIM-teknikeren skal kunne fungere som kreativ problemløser, tilrettelegger, møteleder og modellbygger med en verktøykasse full av digitale verktøy. Hen skal være et bindeledd og nav i digital koordinering mellom arkitekter, ingeniører, tiltakshavere og bygningsarbeidere.


Det anbefales at det legges opp til en god blanding av undervisning og prosjektarbeid på tvers av emnene, der tverrfaglige prosjekter og gjerne samarbeidsprosjekter mellom ulike skoler har en naturlig plass. Undervisningsmetodikken bør fremme studentenes evne til å lære å lære, for å tilegne seg metoder for å tolke, forstå og raskt beherske de mange forskjellige digitale programmer og metoder som brukes i bransjen.


BIM-tekniker-utdanningen omfatter foreløpig følgende løp:

BIM-tekniker Installasjon

BIM-tekniker Konstruksjon

BIM-tekniker Anlegg og Infrastruktur

Referanser rediger

  1. ^ Autodesk – Building Information Modeling Arkivert 28. august 2006 hos Wayback Machine.
  2. ^ «A BIM-based system for demolition and renovation waste estimation and planning» (engelsk). Bimhub.com. 5. november 2012. Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 3. januar 2016. 
  3. ^ Jack C.P. Cheng og Lauren Y.H. Ma (juni 2013). «Using BIM Technology for Lifetime Management of Buildings». Waste Management (engelsk) (6, utg.). Elsevier. 33: 1539–1551. doi:10.1016/j.wasman.2013.01.001. Besøkt 3. januar 2016. 
  4. ^ «Læreplaner og sertifisering». buildingSMART. 7. november 2013. Arkivert fra originalen 25. november 2018. Besøkt 24. november 2018.