Fag

Wikimedia-pekerside

Fag er et ord av lavtysk (fak) eller nedertysk (vak) opprinnelse som kan bety "noe sammenføyd", og brukes i nordiske språk om et avgrenset felt.

Fag kan ha ulike betydninger:

Arkitektur og konstruksjon rediger

 • Fag (arkitektur), i bygninger feltet mellom søyler eller stendere (stolper) i bindingsverk eller staver i fagverk
  • Fag (vindu), en vindusflate avgrenset av en og samme vindusramme (eksempelvis ettfags eller tofags vindu)
  • Fag (gardiner), betegnelse brukt om et sett av gardiner som passer til ett fag vinduer
 • Fag (tekstilbransjen), type veving
 • Fagverk, et bæresystem som består av et rammeverk med staver som tar strekk eller trykk
 • Fagverksbro, en bro hvor brobanen bæres av et fagverk
 • Romfagverk, et tredimensjonalt rammeverk bestående av sammenkoblede todimensjonale fagverk

Fagdisipliner og -retninger rediger

Fag brukes også for å kategorisere menneskelig viten (område, gren, felt) eller yrker (yrkesgren, yrke, profesjon)

Foreninger rediger

 • Fagorganisasjon eller fagforening, tilsvarende noenlunde håndverk, men utvidet
 • Fagforbund, landssammenslutning av fagforeninger innen et fag
 • Hovedsammenslutning eller hovedorganisasjon, en sammenslutning i arbeidslivet av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og faglige syn og verdier

Stillingstitler rediger

Fag brukes også for å kategorisere ferdigheter og spesialiteter

 • Fagansvarlig, person som organiserer et fagområde
 • Fagleder, se også linjeleder
 • Fagspesialist, en person som spesialiserer seg innenfor et fagområde
 • Fagekspert, en person med opparbeidede kunnskaper, ferdigheter eller autoritet innen et bestemt fagområde, gjerne med høyere kompetansekrav enn en fagspesialist og med et strategisk fokus og som driver utviklingen av et fagområde
 • Fagreferent, en stillingstittel i Norge for en type bibliotekar

Annet rediger

 • Bakteriofag, et virus som har bakterier som vert
 • Fagtyping, en metode som brukes til å typebestemme visse bakterier ved hjelp av bakteriofagene deres
 • Fagwiki, en wiki som er fagspesifikk og som har mekanismer, metoder og regler for å understøtte en faglig holdbar artikkelproduksjon
 • Fag ved Galtvort
 • Fagpressen, Norges eldste presseorganisasjon
 • Fag (skriftkasse), rom i skriftkasse brukt til trykking i eldre typografi
 • Fag (skogbruk), noen like store hugstareal eller hugstmasser i en skog hvor «skogveksten fornyer seg i løpet av en viss like lang periode» (Det Norske Akademis Ordbok)
 • Rollefag (typecasting eller Fach), system i scenekunsten til midten av 1800-årene hvor man begrenset seg til å fremstille bestemte roller eller rolletyper med stilisert mimikk, med mer
 • Stemmefag, type sangstemme (sopran, mezzosopran, alt, tenor, baryton, bass)

Se også rediger

 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Fag.