Bolig- og byplanprisen

Bolig- og byplanprisen, også kjent som BOBY-prisen, er en arkitekturpris innenfor byutvikling som gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører med det formål «å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter, og gjerne styrke kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter.» Prisutgiver er Norsk Bolig- og Byplanforening, som siden 1978 har delt ut prisen ved hvert planmøte eller ved styrets beslutning.

Prisen kan gis til et bestemt planarbeid eller prosjekt som utmerker seg på ett eller flere av følgende områder som:

  • Overordnet strategisk plan
  • Kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling
  • Estetikk og respekt for stedskvalitet
  • Originalitet og innovasjon
  • Konfliktløsning og gjennomføringsevne
  • Metode og planprosess

Oversikt over prisvinnereRediger

År Bilde Prismottager(e) Prosjekt – tema Fra juryens uttalelse.
1978   Karmøy kommune
1981   Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) i Oslo, ved arkitekt Reidar Amundsen og forretningsfører Egil Berg Byfornyelse på Bjølsen «For sin innsats i forbindelse med byfornyelsen på Bjølsen.»
1984   Kristiansand kommune ved ordfører Paul Otto Johansen Boligreisning og utbyggingspolitikk «For kommunens pionerrolle og overbevisende resultater når det gjelder boligreisning og aktiv kommunal utbyggingspolitikk.»
1986   Stavanger Handelstands forening ved Osmund Lærdal Flere prosjekter «For arbeid knyttet til en rekke byplan- og næringsprosjekter, for bevaring av næringsbygg til kulturformål, samt utvikling av foreningen til et aktivt forum for debatt.»
1988   «Funksjonalistgenerasjonen fra 30-årene» ved Carsten Boysen, Bernt Heiberg, Frode Rinnan og Erik Rolfsen Flere prosjekter. Dette var den første æresprisen som ble tildelt.[1] «For sin pionerinnsats, sitt sterke engasjement og imponerende resultater innenfor boligsak og byplanlegging i helt fra 30-årene og frem til 1970-tallet.»
1990   Flora kommune ved Giske Holck «Levande lokalsamfunn» «For arbeidet med nærmiljøprosjektet «Levande lokalsamfunn».»
1992   Sogn og Fjordane fylkeskommune (planavdelingen) ved arkitekt Anker Ryhl «Forsøksringen for byggeskikk, bygningsmiljø og tettstadsutforming» «For arbeidet med «Forsøksringen for byggeskikk, bygningsmiljø og tettstadsutforming».»
1994   Bergen kommune ved kommunalråd Anna Elisa Tryti, kommunaldirektør Magnus Heide Westerberg og soneleder sentrum Hans-Jacob Roald «Snuoperasjon Bergen sentrum» «For det langsiktige strategiske arbeidet med «Snuoperasjon Bergen sentrum».»
1996   Lillehammer kommune ved ordfører Audun Tron og kommuneplansjef Marianne Borud Natvig Planlegging i forbindelse med Vinter-OL 1994 «For kommunens arbeid med kommuneplanleggingen i forbindelse med OL.»
1998   Bærum kommune ved ordfører Odd Reinsfelt Byfortetting på Bekkestua «For Bærum kommunes innsats med planlegging og gjennomføring av byfortetting på Bekkestua.»
2002   Bergen og Omegn Boligbyggelag og Rogaland fylkeskommune Georgernes verft og «Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren» «For boligprosjektet Georgernes verft på Nordnes og Rogaland fylkeskommune for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.»
2004 Arkitekt Knut Eirik Dahl «Spillet om Tromsø» «For «Spillet om Tromsø» som metode og planprosess, for originalitet og innovasjon, og som overordnet strategisk planredskap.»
2006   Porsgrunn kommune Byutvikling og sentrumsutvikling i Porsgrunn «For sentrumsplanlegging gjennom kreativ byutvikling Porsgrunn - handlingsperioden 2006–2009 og strategisk sentrumsutvikling, både prosess og gjennomført arbeid.»
2008   Kollektivtransportproduksjon T-baneringen i Oslo «T-banenettet og ringen er en integrert del av byens vekst og endring, og ringen utgjør grunnstammen for en bærekraftig byutvikling i Nydalen, på Storo og på Sinsen.»
2010   Trondheim kommune Iladalen park «Åpningen av bekken og tilretteleggingen av den nedre delen av vassdraget har skapt en ny og spennende ferdselsåre fra fjorden og byen, helt til Bymarkas høyeste punkt. Det er etablert en ny inngang til Bymarka direkte fra den tette byen som er synlig og attraktiv, og som er lett tilgengelig [sic] med kollektiv transport.»
2012   Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Bybanen i Bergen «For sitt samarbeid som er organisert gjennom Bergensprogrammet, og som har erfart mange positive effekter gjennom en miljøvennlig transport som brukerne vet å sette pris på. Passasjertallene ligger 25 % over prognosene for 2015.»
2012 Professor emeritus Erik Lorange Flere prosjekter. Ærespris.[1] «For sin pionerinnsats og langvarige betydning for norsk planlegging.»
2014   St. Olavs hospital ved direktør Kvernmo og direktør i Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelags fylkeskommune og prosjektgruppen «RiT-lækkert». Utbygging av St. Olavs hospital «man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte».[2]

ReferanserRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger