BOB BBL

boligbyggelag i Norge
(Omdirigert fra «Bergen og Omegn Boligbyggelag»)

BOB BBL (tidligere Bergen og Omegn Boligbyggelag) ble stiftet 2. mars 1941 av bygningsarbeiderne og deres fagforeninger under navnet Bergens Bolig og Byggelag. Nåværende navn er fra 2014. BOB har sin virksomhet i Vestland fylke. BOB fusjonerte i 2014 med BOiVEST i Førde - og er etter fusjonen også representert i en rekke kommuner i Sogn og Fjordane, og er til stede nordvest i fylket med regionskontor i Førde. Laget er landets tredje største.

BOB BBL sitt hovedkontor i Nygårdsgaten i Bergen.

Boligbyggelaget har mer enn 76 000 medlemmer og forvalter om lag 30 000 boliger i over 630 borettslag, sameier og andre boligselskap.

BOB er en del av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Historikk rediger

BOBs første boligprosjekt var i Dokken (Welhavens gate 2 – 16), med i alt 80 boliger i lavblokker (arkitekt: Georg Fasting, Trygve Knudsen og Paul Lambach), ferdigstilt i 1948. Mot slutten av 1940-tallet kom en større utbygging i gang på Landås, og denne utbyggingen skjøt fart utover i 1950-årene og fortsatte i det følgende tiår langs Natlandsveien og på Slettebakken (Slettebakken borettslag, 425 boliger i blokk, ferdigstilt 1961). Samtidig gjennomførte BOB store boligprosjekter i Kronstad-området (bl.a. Krohnsminde borettslag, 198 boliger i blokk, ferdigstilt i 1963) og i nordre bydel (blant annet Sølvberget borettslag, 279 boliger i blokk, ferdigstilt i 1965).

Med byutvidelsen i 1955 ble Fyllingsdalen innlemmet i Bergen. BOBs første utbygging i den nye bydelen var de to borettslagene Varden (63 boliger i rekke) og Sponviken (72 boliger i blokk), begge ferdigstilt i 1965. Blant de største BOB-prosjektene i Fyllingsdalen var Smiberget borettslag (567 boliger i blokk) og Lyshovden borettslag (404 boliger i blokk), begge ferdigstilt i 1966/67.

I lange perioder sto BOB for om lag 25 % av boligproduksjonen i Bergen. På 1970-tallet, etter at Bergen og omegnskommunene hadde slått seg sammen, ble Åsane et stadig viktigere utbyggingsområde for blant annet BOB, med blant annet Toppe borettslag (521 boliger i punkthus og blokk) og Prestestien borettslag (655 boliger i blokk) – BOBs hittil største boligprosjekt.

Økonomisk fremgang for folk flest førte utover på 1970-tallet til at mange ønsket seg større bolig, samtidig som den generelle etterspørselen etter bolig holdt seg høy. I siste halvdel av 1980-årene slo den negative trenden i samfunnsøkonomien ut i motsatt retning, og førte til en betydelig svikt i boligomsetningen.

Gjennom det meste av 1980-årene var BOB sterkt engasjert i den planmessige byfornyelsen i Bergen, og realiserte i denne forbindelse en rekke boligprosjekter, blant annet i Solheim-området, på Kronstad og i Sandviken. Mot slutten av 1990-tallet var det igjen en sterk økonomi og en sterkt økende etterspørsel etter boliger. Boligprosjektet ved Georgernes Verft sto ferdig i 1999, og i de kommende årene fram mot 2005 realiserte BOB en rekke prosjekter, blant annet i Tømmervågen, Johan Ludvig Mowinchels vei, Harald Sæveruds veg, Holbergsalmenningen og Sparres gate.

Mot slutten av det første tiåret etter år 2000, stod BOB foran en av sine største utfordringer og byggeprosjekt, da de skulle bygge det som de selv kaller for «morgendagens bydel», langs Damsgårdssundets vestre bredde, fra Solheimsviken til Puddefjordsbroen. Her skal det bygges i underkant av 1000 boliger. Det første borettslaget – Ternen borettslag ble lagt ut for salg i 2007.

Borettslag rediger

BOB borettslag bygget i perioden 1948-1999

Styreledere i BOB rediger

Navn Periode
Nils Hansen 1941-1945
Stener Rykkje 1945-1946
Finn Fluge Pedersen 1946-1951
Randolf Lie 1951-1952
Arnoldus Kongerø 1952-1957
Olav Ingvaldsen 1957-1961
Knut Lorentzen 1961-1965
Sverre Svendsen 1965-1972
Magnus Gundersen 1972-1974
Terje Stenstvedt 1974-1981
Gert A Gundersen 1981-1984
Wenche Fossum 1984-1988
John Fr. Hornes 1988-1993
Haakon Kjenes 1993-2000
Per Rune Henriksen 2000-2006
Svein Lang 2006-2016
Einar Kongsbakk 2016-

Eksterne lenker rediger