Bodø Kontrollsentral

Bodø Kontrollsentral er en av Norges tre kontrollsentraler for luftfart og dekker Midt- og Nord-Norge. Stavanger og Oslo Kontrollsentraler dekker den sørlige delen av Norge. Bodø Kontrollsentral ligger ved Bodø lufthavn ved Bodø. Sentralen eies og drives av Avinor.

Det ble i 2004 bestemt at Bodø Kontrollsentral skulle bli nye Kontrollsentral Nord i Norge, og sentralen overtok derfor i 2005 ansvaret for luftrommet fra gamle Trondheim Kontrollsentral. Kontrollsentralen har 36 underliggende flyplasser (13 kontrollerte og 23 ukontrollerte regionale), inkludert Svalbard lufthavn, Longyear.

Ansvarsområdet strekker seg fra 62oN (Dovre) til 82oN (nord av Svalbard), og i vest fra 0oE og til grensa mot hhv. Sverige, Finland og Russland i øst. Kontrollsentralens område grenser til Stockholm, Rovaniemi, Murmansk og Reykjavik Kontrollsentraler i tillegg til Oslo og Stavanger Kontrollsentraler.

Det jobber i dag ca. 55 flygeledere samt ca. 37 lufttrafikktjenestefullmektiger ved kontrollsentralen. Disse er fordelt på tilsammen 6 sektorer:

Sektor Grov utstrekning Radiofrekvens
South 62oN til Trondheim 125.7
Central Trondheim - Bodø 118.55
North Bodø - Tromsø 126.45
East Tromsø - Kirkenes 126.7
Oceanic Fra Fastlands-Norge til 0oE i vest og 82oN i nord. 127.725
Helgeland Approach* Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen 127.9

*Helgeland Approach opereres som oftest sammenslått med Central.