Oslo Kontrollsentral

Oslo Kontrollsentral er en av Norges tre kontrollsentraler for luftfart og dekker Sør-Norge sammen med Stavanger Kontrollsentral i Sola. Bodø Kontrollsentral dekker Midt- og Nord-Norge. Oslo Kontrollsentral ligger i Røyken, ca. 35 kilometer sørvest for Oslo og ca. 15 kilometer øst for Drammen. Sentralen eies og drives av Avinor.

Anlegget består av ett vanlig kontorbygg over bakken. Selve kontrollsentralen med arbeidsplassene for flygelederene ligger i en stor underjordisk fjellhall med god fysisk beskyttelse mot mange typer angrep. I hallen er det et stort antall arbeidsplasser som hver kan kontrollere en kontrollsone eller flygeinformasjonsregion. Det er flere radarer og fjernstyrte basestasjoner for flyradiosamband tilkoblet sentralen.