En kontrollsentral er en områdekontrollenhet eller en kolokkert område- og innflygningskontroll i lufttrafikktjenesten som kontrollerer og overvåker underveis-flyginger.

Arbeidsplasser ved en kontrollsentral i Washington, USA.

I Norge er det tre kontrollsentraler: Bodø Kontrollsentral i Bodø, Stavanger KontrollsentralSola, og Oslo Kontrollsentral i Røyken. Avinor arbeider med å redusere dette antallet. Det har lenge vært målet å redusere til to (sør og nord), men Avinor vurderer også om man skal redusere antallet til kun én.[1] Det ble i 2004 bestemt at Kontrollsentral Sør skulle legges til Stavanger og Kontrollsentral Nord til Bodø. Trondheim Kontrollsentral (allokert på Trondheim lufthavn, Værnes) ble derfor lagt ned i 2005 og ansvarsområdet ble overført til Bodø Kontrollsentral.

  • Når en kontrollsentral kun inneholder en områdekontroll, kalles dette gjerne et «Area Control Center» (ACC).
  • Når en kontrollsentral inneholder både område- og innflygningskontroll, kalles dette gjerne et «Air Traffic Control Center» (ATCC).

Referanser rediger

  1. ^ «Avinor forbereder seg på konkurranse i luftrommet». Avinor. 2. mars 2011. Besøkt 4. november 2011.