Innflygningskontroll

En innflygningskontroll (fra eng. approach control) er en del av flygekontrolltjenesten.

En innflygningskontrollenhet er bemannet med flygeledere og har som hovedoppgave å kontrollere luftfartøy for innflygning til og utflygning fra en flyplass.

Et luftfartøy på innflygning overføres til flyplassens kontrolltårn en viss avstand før landing, og et luftfartøy på utflygning overføres fra kontrolltårnet til innflygningskontrollen når det er klar av lokaltrafikken rundt flyplassen.

Innflygningskontrollen disponerer et luftrom/sektor kalt terminal manoeuvring area (TMA), som ligger over luftrommet rundt en flyplass (kontrollsonen).