Kontrollsone er en betegnelse på et kontrollert luftrom som strekker seg fra jordoverflaten opp til en nærmere angitt øvre grense (rundt flyplassen). En flygeleder i et kontrolltårn er ansvarlig for flygekontrolltjeneste ved flyplassen og i kontrollsonen.