Flygekontrolltjeneste

Flygekontrolltjeneste er betegnelsen på en tjeneste som ytes til kontrollerte flyginger. Tjenesten har som formål å:

  1. forebygge og avverge sammenstøt:
    1. mellom luftfartøyer og
    2. mellom luftfartøyer og hindringer på manøvreringsområdet
  2. sørge for velordnet og rask trafikkavvikling.
Flyvekontrolltjenesten på Oslo lufthavn, Fornebu i 1967

Flygekontrolltjeneste utføres av en sertifisert flygeleder enten fra et kontrolltårn, en innflygningskontroll eller områdekontroll.

Flygelederen har tilgang til betjeningsenhet med høyttaler og mikrofon for en rekke basestasjoner for flyradio, og radarsystem med skjerm med et datagenerert bilde av eget luftrom med tilgrensende område, der grensene mellom de forskjellige luftrommene er angitt. Hvert fly markeres med posisjon, de siste få registrerte posisjonene, fart, høyde og kallesignal. Flyene har transponder som gir trykkhøyden og flere andre data om flyet via en sekundærradar.