Flygekontrolltjeneste

Flygekontrolltjeneste er betegnelsen på en tjeneste som ytes til kontrollerte flyginger. Tjenesten har som formål å:

  1. forebygge og avverge sammenstøt:
    1. mellom luftfartøyer og
    2. mellom luftfartøyer og hindringer på manøvreringsområdet
  2. sørge for velordnet og rask trafikkavvikling.
Flyvekontrolltjenesten på Oslo lufthavn, Fornebu i 1967

Flygekontrolltjeneste utføres av en sertifisert flygeleder enten fra et kontrolltårn, en innflygningskontroll eller områdekontroll.

Flygelederen har tilgang til betjeningsenhet med høyttaler og mikrofon for en rekke basestasjoner for flyradio, og radarsystem med skjerm med et datagenerert bilde av eget luftrom med tilgrensende område, der grensene mellom de forskjellige luftrommene er angitt. Hvert fly markeres med posisjon, de siste få registrerte posisjonene, fart, høyde og kallesignal. Flyene har transponder som gir trykkhøyden og flere andre data om flyet via en sekundærradar.

Når et fly når grensen til et senters kontrollområde blir det "overlevert" (engelsk: handed off eller handed over) til kontrollsenteret i det nye området. I noen tilfeller innebærer denne overleverings-prosessen at det utveksles identifikasjon og detaljer mellom flygeledere slik at flygekontrolltjenester kan ytes på en sømløs måte. I andre tilfeller kan det sje en "stille overlevering" slik at mottakssentralen ikke krever noen koordinering dersom trafikken presenteres på en avtalt måte. Etter overleveringen får flyet en frekvensendring og begynner å snakke med neste kontrollør. Denne prosessen fortsetter til flyet blir overlevert til en terminalkontroller (for innflyvning).