Beskyttet tittel

En beskyttet tittel er en betegnelse som brukes til å beskrive en profesjon, utdannelse eller lignende, og som er forbeholdt dem som oppfyller særlige kriterier som å ha bestått en bestemt eksamen eller oppnådd en offisiell godkjennelse. Særlig titler som gir inntrykk av særlige kvalifikasjoner, rettigheter eller formelle oppgaver, f.eks. innen rettsvesenet eller helsevesenet, er beskyttet i mange land. Typiske eksempler er titler som jurist/advokat og lege.

NorgeRediger

Eksempler på beskyttede profesjonstitler som i praksis oppnås gjennom en lengre universitetsutdannelse (tradisjonelt betegnet embetseksamen) er jurist, lege, veterinær, tannlege og psykolog.[1]

I tillegg er visse titler som både krever en universitetsutdannelse og kvalifikasjoner utover dette beskyttet, f.eks. er advokat en tittel jurister kan oppnå etter bestemte krav til bl.a. praksis etter fullført juristutdannelse. Gjennom helsepersonelloven er det også bestemt at titler for helsepersonell som er omfattet av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning er beskyttet, og dette innebærer en lang rekke titler for ulike yrkesgrupper med tilknytning til helsevesenet er beskyttet, herunder titler for helsepersonell som har gjennomført en spesialisering.

Andre beskyttede titler er titler med leddet sivil-, som sivilingeniør, sivilagronom og siviløkonom, som opprinnelig var høgskoleutdannelser av noe kortere omfang enn embetseksamen. Også tittelen sjøkaptein er beskyttet.

I tillegg er mange akademiske grader beskyttet. Også tittelen professor er beskyttet gjennom universitets- og høyskoleloven.

Det finnes også godt etablerte yrkestitler som ikke er beskyttet, som arkitekt eller revisor. Derimot er statsautorisert revisor beskyttet. Arkitektbransjen har etablert en privat ordning der medlemmer av Norske arkitekters landsforbund kaller seg «arkitekt MNAL», men dette er ingen beskyttet tittel i offentligrettslig forstand.

ReferanserRediger

  1. ^ «Psykolognævnet». Ankestyrelsen (dansk). Besøkt 8. april 2022.