Beskyttet tittel

En beskyttet tittel er en betegnelse som brukes til å beskrive en profesjon, utdannelse eller lignende, og som er forbeholdt dem som oppfyller særlige kriterier som å ha bestått en bestemt eksamen eller oppnådd en offisiell godkjennelse.

Eksempler: lege, dyrlege, tannlege, statsautorisert revisor, siviløkonom og cand.merc., men ikke arkitekt, revisor eller naturhelbreder.

Eksempler på beskyttede titler i DanmarkRediger

  • Betegnelsene statsautorisert og registrert revisor er beskyttet ifølge revisorloven og krever offisiell beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forutsetter beståelse av en særlig eksamen samt tre års erfaring i en statsautorisert hhv. registrert revisjonsvirksomhet. Beskikkelsen kan nektes eller fratas, hvis innehaveren skylder penger til det offentlige eller er straffet. Derimot er betegnelsen revisor ikke beskyttet.
  • En rekke titler er beskyttet av straffelovens § 131 første ledd, som forbyr personer uten offentlig myndighet å utgi seg for å ha en sådan offentlig myndighet. Betegnelsen advokat er spesifikt beskyttet av retsplejelovens § 120, som pålegger bøtestraff for overtredelse.