Åpne hovedmenyen

Sjøkaptein

kommandant på skip eller annet havgående fartøy
En norsk sjøkaptein (til venstre) og en matrosfergen MF «Bastø I» på vei inn mot Moss

Sjøkaptein er i Norge en beskyttet tittel som innehavere av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 i henhold til forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk har enerett til.[1]

Sertifikatet er det høyeste kvalifikasjonsdokument som utstedes til dekksoffiserer og gir innehaveren adgang til å tjenestegjøre på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører.

Tittelen indikerer i så måte kun kvalifikasjonene til innehaver, og betyr dermed ikke nødvendigvis at vedkommende faktisk tjenestegjør som skipsfører. På samme måte trenger ikke en skipsfører nødvendigvis å være sjøkaptein, så lenge det ikke er krav om denne kvalifikasjonen på skipet han tjenestegjør på.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

KilderRediger