Bergenshalvøya

Bergenshalvøya eller Bergenshalvøyen består av hele Bergen kommune og 139,56 km² av Bjørnafjorden kommune. Arealet er på rundt 600 km², og det bor mer enn 300 000 mennesker der. Halvøyen henger sammen med fastlandet ved Samnanger og den vestligste fliken av Vaksdal kommune. Avstanden fra innerst i Samnangerfjorden til Sørfjorden er bare omkring 5 km, men det ligger høye fjell i området og det laveste punktet ligger på cirka 460 moh. i Grøskaret.

Satellittbilde av halvøya

Bergenshalvøya er omkranset av Samnangerfjorden og Fusafjorden i sørøst, Bjørnafjorden i syd, Korsfjorden med fjordarmene Lysefjorden og Fanafjorden mot sørvest, Raunefjorden mot vest, Byfjorden mot nordvest og Sørfjorden mot nordøst. Brorparten av halvøyen ligger i Bergen kommune med et areal på 465 km², og et innbyggertall på 289 330 (1. januar 2023)[1]. Den sydlige delen ligger 139,56 km² av Bjørnafjorden. I øst ligger omkring 64 km² i Samnanger og 9 km² i Vaksdal. Tidligere var det flere selvstendige kommuner på halvøyen som omkranset gamle Bergen by, mot øst lå Arna (inntil 1964 Haus), mot syd Fana, mot vest Laksevåg og mot nord Åsane. Alle disse inngikk i storkommunen Bergen i 1972, slik at det nå bare er de før nevnte kommunene igjen.

I senere tid har det også vært snakk om sammenslåing av disse to kommunene og andre kommuner i Hordaland[2], men det har ikke blitt til ennå. Området har mye tettbebyggelser, men det det er mest av, er fjellområder som ligger helt øde, spesielt i bydelene Arna og Fana (Byfjellene og Gullfjellet), men og i deler av Os. Det finnes også noen områder med jordbruk, mest i den sydlige delen, Fana og Os.

Navnet finnes igjen i Bergenshalvøens Kommunale Kraftlag (BKK).

ReferanserRediger