Bølgefunksjon

Bølgefunksjonen i kvantemekanisk teori er en kompleks funksjon som beskriver tilstanden til et fysisk system. I posisjonsrepresentasjonen blir bølgefunksjonen til et en-partikkelsystem oftest skrevet som

.

Det er vanskelig å gi bølgefunksjonen noen direkte fysisk tolkning, men Borns sannsynlighetstolkning postulerer at sannsynligheten for at det kvantemekanisk systemet beskrevet av skal «befinne seg» i et område rundt ved tiden er gitt ved

.

Relasjon til generell formuleringRediger

I den generelle formuleringen av kvantemekanikken beskrives tilstanden til et system ved en tilstandsvektor (eg. tilstandsstråle)   som oppfyller Schrödingers ligning,

 ,

der   er Hamiltonoperatoren som beskriver det fysiske systemet.

Bølgefunksjonen i posisjonsrepresentasjonen,  , er projeksjonen av tilstandsvektoren   ned på egenvektorene til posisjonsoperatoren:

 .
 Denne fysikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.