Vinkelfrekvens

fysisk størrelse

Begrepet vinkelfrekvens er et mål for rotasjonshastighet som brukes mye innen fysikk. Vinkelfrekvensen for rotasjonen uttrykkes gjennom frekvensen eller perioden ved

der

ω er vinkelfrekvens (antall radianer per sekund), målt i eller bare
er antall radianer per rotasjon
f er frekvens (antall rotasjoner per sekund), målt i Hz
T er periode (antall sekund per rotasjon), målt i s