Sannsynlighet

Sannsynlighet er et begrep som brukes i flere forskjellige sammenhenger. Det kan være

 1. et mål for usikkerheten av fremtidige hendelser,
 2. et mål for hvor ofte en hendelse opptrer når den er en av flere muligheter, eller
 3. et mål for graden av personlig overbevisning. (Bayes' sannsynlighetsbegrep)
 4. For den matematiske tilnærmingen av sannsynlighet, se sannsynlighetsteori.

Sannsynlighetstenkning er en måte menneskene har utviklet for å håndtere de usikkerheter tilværelsen byr på. Mest avansert finnes dette i en gren av matematikken som nå kalles matematisk statistikk.

I hverdagen uttrykker vi oss ofte om sannsynligheter uten å tenke over det. Vendinger som:

 1. «Hvis været/ trafikken ikke er for ille, er jeg der om 15 minutter»
 2. «Det ser ut til å bli godt fiskevær» (de andre gangene været var slik, fikk jeg fisk)
 3. «Nå er der for glatt til å kjøre» (risikoen for å havne i grøfta er ubehagelig stor)
 4. «Husk paraply» (stor sannsynlighet for at det blir bruk for den)

er alle uttrykk for grader av sannsynlighet.

Hverdagsspråk og matematikk er ikke alltid på linje. Hvis vi tenker oss en samling av 100 lodd godt blandet i en skål, 50 uten og 50 med gevinst, vil spørsmålet «Hvor mange lodd må jeg ta for å være helt sikker på å få en gevinst», ha det matematisk korrekte svaret «51». Spør man etter å være «rimelig sikker», snakker vi om hverdagssannsynlighet og tipper for eksempel 10. Der er matematiske formler som kan gi grad av sannsynlighet i form av probabilitetskoeffisienten P (som ikke er det samme som prosentsjansen. Dette fordi regnestykker med p følger en kurve og er formulert slik at svaret alltid blir et tall mellom 0 og 1, mens «prosent» er punkter på en rett linje mellom 0 og 100.) Beregningene kan gi mulighet for både å vurdere og å bedre sjanser i forhold til å velge færre eller flere lodd.

Andre former for sannsynlighetsberegning finner vi i:

 • oddstravbanen.(Hva er sjansen for at tippeselskapet må betale ut mere enn innkomne beløp?)
 • Vinnersjanseberegninger til Lotto og andre sjansespill (Hva er sjansen for at vi får flere lottomillionærer i Xgrend som har fire fra før?)
 • Værmeldinger (Hvis du uten å vite noe om gårsdagen og tidligere, melder været for i morgen som gjentakelse av det i dag, har du rett i 7 av 10 meldinger)
 • Militær strategi (Hvor vil et angrep gi mest virkning, hvor er det sannsynlig at motangrepet kommer. Vinner vi eller taper vi?)
 • Sjakk ( strategi fra første trekk, hva er sannsynligheten for at dette trekket gir matt på lang sikt?)
 • Nærings- og forretningsdrift (Er dette noe vi kan selge, og i tilfelle, hvor mye? Feil her kan av og til koste millioner.)

Se ogsåRediger