Sannsynlighet er innen matematikk en numerisk beskrivelse av hvor sannsynlig det er at en hendelse vil inntreffe. Sannsynlighet oppgis som et tall mellom 0 og 1, der 0 angir at det aldri vil skje, mens 1 angir at det alltid vil skje. For eksempel vil man ha 1/6 sjanse for å få tallet 6 hvis man triller en vanlig terning.

Sannsynligheten for å få tallene 2 til 12 ved å trille to terninger.

Sannsynlighet er utviklet ved hjelp av sannsynlighetsteori, og anvendes gjerne sammen med kombinatorikk og/eller statistikk for å regne på mulige utfall.

Vurdering av sannsynlighet

rediger

Sannsynlighet spiller inn i forhold til vår vurdering av sannsynlig utfall. Dette kan for eksempel gjelde

  • oddstravbanen.(Hva er sjansen for at tippeselskapet må betale ut mere enn innkomne beløp?)
  • Vinnersjanseberegninger til Lotto og andre sjansespill (Hva er sjansen for at vi får flere lottomillionærer i Xgrend som har fire fra før?)
  • Værmeldinger (Hvis du uten å vite noe om gårsdagen og tidligere, melder været for i morgen som gjentakelse av det i dag, har du rett i 7 av 10 meldinger)
  • Militær strategi (Hvor vil et angrep gi mest virkning, hvor er det sannsynlig at motangrepet kommer. Vinner vi eller taper vi?)
  • Sjakk ( strategi fra første trekk, hva er sannsynligheten for at dette trekket gir matt på lang sikt?)
  • Nærings- og forretningsdrift (Er dette noe vi kan selge, og i tilfelle, hvor mye? Feil her kan av og til koste millioner.)