Spredning

Spredning er en fysisk prosess der banen til et objekt eller en stråle blir endret gjennom en vekselvirking med et eller flere andre objekt. Lys, lyd og partikler i fart er eksempel på noe som kan spres. En rekke ting kan føre til spredning, for eksempel andre partikler, bobler, dråper, celler i organismer eller ulik tetthet i mediet objektet eller strålen går gjennom.

Plane bølger spres ved en grunne