Averøya naturreservat

våtmarksområde
(Omdirigert fra «Averøya»)
For stedet på Møre, se Averøy

Averøya naturreservat (1 050 daa, hvorav 850 daa vannareal) er et naturreservat i Ringerike og Hole kommuner, Buskerud.[2] Naturreservatet ligger ved utløpet av Storelva til Nordfjorden (arm av Tyrifjorden), og omfatter Storelvas utløp og ferskvannsdelta (sandøyer/-banker og gruntområder), samt den lave halvøya kalt Averøya. Reservatet inngår i ramsarområdet Tyrifjorden våtmarkssystem IBA, på grunn av sin betydning for trekkfugler.[2] Reservatet ligger i Ringerike (størsteparten) og Hole kommuner og er svært viktig for våtmarksfugler.

Averøya naturreservat
{{{logostørrelse}}}
Storelvas utløp med Averøya naturreservat til høyre midt i bildet og Nordfjorden med Holleia i bakgrunnen
LandNorge
Ligger iRingerike
Hole kommune
OmrådeViktig våtmarksområde ved utløpet av Storelva til Tyrifjorden, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

1 050 dekar[1][2]
200 dekar[1][2]
850 dekar[1][2]
OmfatterRamsar-område
Inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.
Opprettet28. juni 1985
Kart
Averøya naturreservat
60°06′00″N 10°10′49″Ø

Reservatet ble opprettet 28. juni 1985 for å verne rikt og variert våtmarksområde med vegetasjon. Ramsarområde fra 1996. Forvaltningsplan godkjent 20. oktober 1999.[3]

Vegetasjonen er sterkt vekslende. Ytterst finnes sandstrand og fuktig strandeng oppblandet med sumporeskog. Lenger inn er det vekslende partier av myr, sumporeskog, ospeskog, bjørkeskog og furuskog. Området grenser opp til dyrka mark. Det har særlig stor betydning som trekkrasteplass for våtmarksfugl, især om våren. Er overvintringsplass for sangsvaner. 173 fuglearter har blitt påvist i reservatet, hvorav 77 våtmarksarter.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b c (no) Averøya naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ a b c d e Miljøverndepartementet (1985-06-28). Forskrift om fredning for Averøya naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud. Miljøverndepartementet. Lovdata. Besøkt 2016-09-21
  3. ^ Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1997: Karlsrudtangen naturreservat i Ringerike og Hole kommuner. Forvaltningsplan. Rapport nr. 9-1999. ISBN 82-7426-235-2


Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

Averøya | Juveren | Karlsrudtangen | Lamyra | Synneren