Avdelingsmerke er en betegnelse på et kjennetegn for en militær avdeling, utformet med farger (tinkturer) og figurer, til bruk blant annet på uniformer, skilt og skip.

Avdelingsmerket til den norske 2. bataljon er moderne utformet og har svart skjold med en opprett gull griff som svinger et sverd

Norske avdelingsmerker ble først tatt i bruk på 1900-tallet, men fra tidligere finnes fanemerker, symboler på uniformer og lignende kjennetegn.

Militære faner har ikke avdelingsmerker, men den norske løve i forskjellige tinkturer og sammensetninger.

Hærens avdelingsmerker hadde tidligere nokså naturalistisk form og var i en rombeformet innramming (skjold). Dette ble kritisert blant av den kjente heraldiske eksperten, førstearkivar Hallvard Trætteberg. Fra siste del av 1900-tallet er avdelingsmerkene blitt endret slik at de nå følger heraldiske regler og står i trekantede skjold. De fleste av disse nyere avdelingsmerkene for Hæren er konstruert og utformet av generalmajor Thorbjørn Bergersen. Han har også tegnet militære faner.

Avdelingsmerker i Sjøforsvaret følger heraldiske regler, de har skjold med taukrans rundt, navneplate og kongekrone. Luftforsvarets avdelingsmerker er en del påvirket av tilsvarende britiske merker; de er i sirkelrunde skjold med omskriftsbånd og kongekrone.

Militære fellesinstitusjoners våpenmerker har heraldiske skjold og kongekrone.

På militære uniformer er det brukt forskjellige andre merker som ikke er avdelingsmerker, så som de såkalte bransjemerkene.

Galleri rediger

Litteratur rediger

  • Hans Cappelen: «Prinsippene for nye militære våpenmerker», Norsk Militært Tidsskrift, hefte 11, 1984, side 451-456
  • Hans Cappelen:«The heraldry of the Norwegian Armed Forces», Genealogica & Heraldica Lisboa 1986 – Heráldica, Lisboa: Instituto Português de Heráldica, 1989, side 179-185
  • Hans Cappelen: «Militærheraldikeren og avdelingsmerkene» (Thorbjørn Bergersen), Heraldisk Tidsskrift nr 66, København 1992
  • Øivind Richard Makilla: Avdelingsmerker og gradtegn på uniform i Det norske forsvar – 1940–1997. Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet, Oslo, 1997
  • C.-G. Schøller: Hærens afdelingsmærker, Fredriksund, 1991 (danske avdelingsmerker)
  • Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Heraldry of the Armed forces of Sweden, Stockholm: Statens försvarshistoriska museer, 2006 (svenske avdelingsmerker)
Autoritetsdata