Apostelkirken i Bergen

Se annet sted for Apostelkirken i København

Apostelkirken var tre kirker i Bergen.[1][2]

De lå på Holmen (Bergen), der man i dag finner Bergenhus festning. Fra før av hadde Olav Kyrre bygget Kristkirken på Holmen i Bergen, ferdig i 1093. Kong Øystein Magnusson (1088–1123) bestemte at Norges hovedstad skulle være her og bygde en ringmur rundt kongsgården og dens mange bygninger.

Den første Apostelkirken var laget i tre omkring år 1110 ifølge Magnussønnenes saga. Den var trolig en stavkirke og stod på siden av Øysteinsshallen som var landets høyeste trebygning.

Den andre Apostelkirken ble laget i stein og innviet av Vilhelm av Sabina den 2. juli 1247. Han var i Norge i anledning kroningen av kong Håkon IV Håkonsson (1204–63). Denne lå omtrent der Stallbygningen på Bergenshus er i dag. Utgravninger av Gerhard Fischer (1890–1977) viser at vestmuren var rundt 12 meter bred.

Den tredje Apostelkirken var det kong Magnus Lagabøte (1238–80) som fant på i 1275. Den skulle bygges som et skrin, for her skulle de oppbevare relikvier han hadde fått året før (1274) av kong Filip III av Frankrike (1245–85). Dette var deler av Kristi tornekrone som lå i den store kirken Sainte-Chapelle i Paris, og den nye apostelkirken i Bergen skulle ligne litt på denne. Ifølge Absalon Pedersson Beyer (1528–75) var kirken omkranset av statuer av apostlene, som man ved fine anledninger kledte opp i gull, røkelse og fløyel.

Relikviene kom til Bergen på en 9. november, som derfor ble festen for Kristi Tornekrone.[3] Først ble den lagret i en Olavskirke som fransiskanerne hadde (i dag Bergen domkirke).

Den ble fullført av kong Magnus sine sønner, Eirik II Magnusson (1268–99) og kong Håkon V Magnusson (1270–1319). Kirken ble i 1302 vigslet av biskop Jørund av Nidaros (–1309), og relikviene flyttet hit,[4] men helt ferdig var den ikke før omkring ti år senere.

Fra 1308 skulle presten ved Apostelkirken være sjef for kongens fjorten kapeller som lå omkring i Norge. Og kanniken ved Apostelkirken var Norges rikes kansler. I 1314 bestemte kongen at hovedstaden heretter skulle være Oslo. Kongens segl ble derfor flyttet fra Apostelkirken til Mariakirken i Oslo og kanslerjobben gitt til noen andre.[5]

Kirken ble skadet ved branner i 1413 og 1476.

Se Bybranner i Bergen

I 1529 bestemte kong Frederik I av Danmark og Norge (1471–1533) at kirken skulle rives. Det var hans utsending Eske Bille (1480–1552) som ordnet dette, han var i Bergen for å få kontroll på uroligheter og det var jo uansett like før reformasjonen. Bille brukte noe av steinen til å bygge det nye fine slottet Månstorp i daværende Danmark, nå Sverige, på 1540-tallet. Det meste ble brukt lokalt, for eksempel er kleberstein i Rosenkrantztårnets peiser og dør/vindusrammer antatt å komme fra Klosterkirken.

ReferanserRediger

  1. ^ Anne Brit Vihovde (1998). Kirkesenteret på Holmen. Bryggens museum. 
  2. ^ Apostelkirken fra Bergen byarkiv/byleksikon.
  3. ^ Kristi Torekone fra katolsk.no.
  4. ^ Jon Olav Skålid, Relikvier styrket troen i forskning.no den 24. juni 2012.
  5. ^ Tom S. Vadholm, Oslo ble Norges hovedstad 31. august 1314.