18-biter heltall, minneadresser, databusser eller andre dataenheter er innen informatikken benevnelsen på de som er inntil 18 biter (2.25 oktetter) brede. Benevnelsen brukes også om 18-biter mikroprosessorer og aritmetisk logiske enheter.

Bit
1 2 4 8 12 16 18 24 26 31 32 36 48 60 64 128 256 512 bit slicing
Applikasjonsprogramvare
8 16 32 64
Flyttallspresisjon
×½ ×1 ×2 ×4 ×8
Flyttalls desimaltallspresisjon
32 64 128

18-biter binære tall har 218 eller 262 144 (1 000 000 oktale og 40 000 heksadesimale) distinkte kombinasjoner.

18 biter var en vanlig størrelse på ord for minidatamaskiner på 1960-tallet, på en tid da 36-biter ord og 6-biter BCD tegnsett var alminnelig på stormaskiner. De mest kjente 18-biter datamaskinarkitekturer var minidatamaskinene PDP-1, PDP-4, PDP-7, PDP-9 og PDP-15 som ble produsert av Digital Equipment Corporation from 1959 to 1975


Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata