36-biter heltall, minneadresser, databusser eller andre dataenheter er innen informatikken benevnelsen på de som er inntil 36 biter (8.25 oktetter) brede. Benevnelsen brukes også om 36-biter mikroprosessorer og aritmetisk logiske enheter.

Bit
1 2 4 8 12 16 18 24 26 31 32 36 48 60 64 128 256 512 bit slicing
Applikasjonsprogramvare
8 16 32 64
Flyttallspresisjon
×½ ×1 ×2 ×4 ×8
Flyttalls desimaltallspresisjon
32 64 128

36-biter binære tall har 236 eller 68 719 476 736 (1 000 000 000 000 oktale og 1 000 000 000 heksadesimale) distinkte kombinasjoner.

Eksempler på 36 biter mikroprosessor var PDP-3, PDP-6 og PDP-10, som ble produsert fra 1960 til midten av 1990-tallet.