4-biter heltall, minneadresser, databusser eller andre dataenheter er innen informatikken benevnelsen på de som er inntil 4 biter (0.5 oktetter) brede. Benevnelsen brukes også om 4-biter mikroprosessorer og aritmetisk logiske enheter.

Bit
1 2 4 8 12 16 18 24 26 31 32 36 48 60 64 128 256 512 bit slicing
Applikasjonsprogramvare
8 16 32 64
Flyttallspresisjon
×½ ×1 ×2 ×4 ×8
Flyttalls desimaltallspresisjon
32 64 128

4-biter binære tall har 24 eller 16 (20 oktale og 10 heksadesimale) distinkte kombinasjoner.

Et eksempel på 4-biter mikroprosessor var Intel 4004 som ble produsert fra 1971 til 1981.

Autoritetsdata