256-biter heltall, minneadresser, databusser eller andre dataenheter er innen informatikken benevnelsen på de som er inntil 256 biter (32 oktetter) brede.

Bit
1 2 4 8 12 16 18 24 26 31 32 36 48 60 64 128 256 512 bit slicing
Applikasjonsprogramvare
8 16 32 64
Flyttallspresisjon
×½ ×1 ×2 ×4 ×8
Flyttalls desimaltallspresisjon
32 64 128

For øyeblikket[når?] finnes det ingen 256-biter mikroprosessorer. Mange mikroprosessorer har likevel innebygde SIMD-instruksjoner som støtte for 256-bit vektorgrafikk.