12-biter heltall, minneadresser, databusser eller andre dataenheter er innen informatikken benevnelsen på de som er inntil 12 biter (1.5 oktetter) brede. Benevnelsen brukes også om 12-biter mikroprosessorer og aritmetisk logiske enheter.

Bit
1 2 4 8 12 16 18 24 26 31 32 36 48 60 64 128 256 512 bit slicing
Applikasjonsprogramvare
8 16 32 64
Flyttallspresisjon
×½ ×1 ×2 ×4 ×8
Flyttalls desimaltallspresisjon
32 64 128

12-biter binære tall har 212 eller 4 096 (10 000 oktale og 1 000 heksadesimale) distinkte kombinasjoner.

Den best kjente 12 biter mikroprosessor var PDP-8 og dens slektninger, slik som Intersil 6100, som ble brodusert fra august 1963 til midten av 1990-tallet. Mange analog-til-digital konvertere har 12-biter oppløsning. Enkelte PIC mikrokontrollere har 12-biter ordstørrelse.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata