24-biter er innenfor informatikken betegnelsen på heltall, minneadresser eller andre dataenheter som er 24-biter lange lange.

Bit
1 2 4 8 12 16 18 24 26 31 32 36 48 60 64 128 256 512 bit slicing
Applikasjonsprogramvare
8 16 32 64
Flyttallspresisjon
×½ ×1 ×2 ×4 ×8
Flyttalls desimaltallspresisjon
32 64 128

Mikroprosessoren og mikrokontrolleren Zilog eZ80 er en dataarkitektur med 24-biter registere og 24-biter lineær adressering.