Wikipedia:Tinget/Arkiv/2007-49

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.


Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar


SlettekrigRediger

Må bare si at den pågående krigen om sletting av byer og tettsteder er ”litt” spesiell. Jeg tror det er lurt om folk ikke tar slike saker så personlig, men ikke vær så kjapp med slette knappen heller.--Harry Wad (HTM) 21. nov 2007 kl. 13:58 (CET)

 I Wikipedia har SSBs statistikk betydning for alle forsøk på å lage lister over byer og deres folketall. Hvordan skal man lage en liste over Norges største byer? Wikipedia kan ikke produsere sin egen statistikk, men er avhengig av å bruke tilgjengelige data bygd på anerkjente statistiske og geografiske metoder. Bruk av tradisjonelle, men statistisk ikke-eksisterende begreper som bykommune leder fort ut i det meningsløse. Når det gjelder norske forhold er man avhengig av Statistisk sentralbyrå. Geografiske områder det lages statistikk for er kommuner, fylker og tettsteder. Tettstedenes grenser defineres helt uavhengig av fylker og kommuner. 

Fra artikkelen tettsted
Det er bare å beklage, men konsekvensen av en del valg på slettesiden fører til at flere artikler og lister må ut. Jeg vet ikke hvordan de mest aktive der inne har tenkt å nøste opp i det her, men på ene siden så kreves sider slettet under henvisning til at byer og tettsteder ikke er det samme og i neste øyeblikk opprettes oversikter over byer hvor det hevdes at de er det samme. Samtidig er tettstedlistene påført innbyggertall som gjør at disse oversiktene må vedlikeholdes, det vil si at kort tid etter at de er ajourført så er de feil. Jeg var innom på artikkelen tettsted og denne utarter til debatt og noe veldig nær originalforskning. Artikkelen går så langt som å analysere hva SSB egentlig mener med tettsteddefinisjonen, og hva Wikipedia bør mene om hva som er by og tettsted. — Jeblad 21. nov 2007 kl. 14:24 (CET)
Her er jeg enig med JEblad i en ting: Det er kanskje ikke lurt å ha folketall i listene over tettsteder, nettopp fordi tallene må oppdateres, og befolkningstall bør eventuelt stå i artikkelen om vedkommende kommune tettstedene ligger i og i artikkelen om tettstedet, dersom den eksisterer. Det er riktig å påpeke at tettstedene og tettstedsdefinisjonen til SSB faktisk har betydning for all bystatistikk i Norge. krg 23. nov 2007 kl. 08:30 (CET)

Hva er så provoserende i sitatet på høyre side? Hva er feil i teksten? krg 23. nov 2007 kl. 10:09 (CET)


I sin tid var der byer, kjøpsteder og ladesteder, og kjøpstedene var raske til å kreve bytittelen, (som faktisk ga de bedrestilte i byene noen fordeler og litt minus, eksempelvis eiendomsskatt). Ett av landets fylker var de facto uten en eneste by nesten inntil det ble fritt fram for alle kommuner over en viss størrelse. Nå er der inflasjon i slike titler og den yngre garde er selvsagt historieløse nok til å ta dagens ordning for gitt som eviggyldig. Hadde jeg kunnet bestemme, hadde bytittelen blitt reservert de som var byer fra den gamle ordningen, så kunne diskusjonen ha gått på om «Stor-NN» hadde det eller det antall innbyggere. Men jeg vet ikke nok til å rote fram mere info selv, og mine gamle lærebøker gir lite om det. Det hadde vært ålreit å se en liste over byer pr. 1980, f.eks. Den ville være endelig og entydig og med grei orden etter innbyggertall.--Bjørn som tegner 21. nov 2007 kl. 14:47 (CET)
Det er fritt for å opprette en ny liste, men da må den defineres skikkelig og det må være mulig å vedlikeholde den, eller den må låses til et historisk tidspunkt. Listen slik den sto var hele tiden gjenstand for diskusjon da det er veldig vanskelig slik lovverket er blitt i Norge å holde denne listen vedlike og å bli enig om hva som skal inkluderes i listen.--Nina 21. nov 2007 kl. 14:54 (CET)
Listen er gjennopprettet til en finner ut av saken. --Nina 21. nov 2007 kl. 15:28 (CET)
  • Forslag, behold alt og ta diskusjonen på de respektive artiklenes diskusjonssyde. Disse artiklene er klart ikke ferdig utdebattert, man kan også kvalitetsikre og forbedre dem. Det er i alle fall ikke konsensus for sletting og store bidragsytere har sterke motforestillinger mot sletting. I dag forstyrrer disse diskusjonene slettesiden, så få dem vekk og diskuter dem ferdig før man foreslår sletting. --Harry Wad (HTM) 21. nov 2007 kl. 23:27 (CET)
Jeg er litt enig med Harry, men kunne godt tenke meg at dette gjøres på en litt annne måte. Hadde det vært mulig å lage et slags underprosjekt for befolkningsstatistikk o.l. Slik det er nå brukes slettesiden til en krangleplass på en helt annen måte enn den skal, og jeg skal beklage at jeg også har bidratt til det. De forskjellige diskusjonssidene om temaet ser heller ikke bra ut. Det er flere som tydeligvis har klare meninger om dette temaet, men jeg tror det er bedre at det samarbeides om temaet, enn at det settes frem påstander om hva både den ene eller den andre mener. Ved et slikt prosjekt bør det også være mulig å finne ut hvilke statistikker som vi mangler fra hele verden, og på hvor lavt nivå vi skal gå. Jeg tror generelt befolkningsstatistikk er godt Wikipedia–stoff, desto viktigere er det at vi har et bevisst forhold til det. Floyd 22. nov 2007 kl. 03:05 (CET)
Alt er bedre en det som foregår nå, men uansett et bra alternativ Floyd. Bedre at man utbedrer ting og gjør det så riktig som mulig, krangling gjør ikke artiklene bedre, ikke bidrar det til bedre arbeidsmiljø heller. Muligens finner man ut at ingen egentlig hadde bare rett eller bare feil også. --Harry Wad (HTM) 22. nov 2007 kl. 03:24 (CET)
Vi har Liste over norske byer som dekker behovet for lister over byer. Jeg kan derfor ikke se at det er nødvendig med lister som bare vekker diskusjon, hvor en ikke kan bli enig om hva som skal inkluderes og som er vanskelig å holde vedlike. Derfor slettet jeg en liste som det har vært kranglet om omtrent fra den ble laget. Jeg sletter ikke stoff som vi bør ha som ikke finnes i andre sammenhenger på Wikipedia. --Nina 22. nov 2007 kl. 10:43 (CET)
Antakeligvis er det bedre å ha en sorterbar tabell med alle disse statistikkene, og andre essensielle data om byene, men jeg tviler på om diskusjonen forsvinner av den grunn. Jeg tror problemet er at et statistisk begrep tillegges for stor vekt (en tabell i befolkningsstatistikken hos SSB blir oppfattet som autorativ mens en annen blir avvist) og at den historiske konteksten og de politiske prosessene blir oversett. Denne uenigheten blir nok ikke borte om en samler dataene i en enkelt tabell. — Jeblad 22. nov 2007 kl. 11:14 (CET)

En sorterbar liste over byer er tingen. Men jeg skjønner ikke bekymringen for byenes historiske kontekst og de politiske prosessene. De er ganske godt ivaretatt i følgende liste Liste over norske byer regnet etter grunnleggelse som undertegnede stort sett har fått rydde i alene. Den var på nippet til å havne på slettelisten da jeg grep tak i den. Byenes historie blir vel ivaretatt i lister og artikler, dette er ingen problematikk i forbindelse med byer og tettsteders befolkningsstørrelse i dag. krg 23. nov 2007 kl. 12:55 (CET)

Den sorterbare listen er mye bedre, og det nærmer seg vel enighet for å omdirigere til den. Når vi har dynamiske lister bør vi unngå største-lister (kanskje uansett). For øvrig er tittelen på dette innlegget litt overdrevet, det har vel ikke vært noen krig, men Harry som har vært uenig i en avgjørelse. Btd 22. nov 2007 kl. 13:59 (CET)

Ja jeg var uenig i den ene avgjørelsen utifra praksis her inne, men les det jeg har skrevet, ikke insinuer at dette er en protest mot en avgjørelse. Om det var viktig så hadde jeg tatt det opp med Nina direkte, eller bare strøket avgjørelsen til Nina, med en begrunnelse. Jeg tror de fleste er enig om at det nå er en "litt" uheldig utvikling av slette forslag over byer og tettsteder. Jeg tror de andre forsto at jeg ikke mente en bokstavelig krig, men muligens burde jeg tenke på at noen tar ting bokstavelig.--Harry Wad (HTM) 22. nov 2007 kl. 14:11 (CET)
Selvfølgelig mener jeg ikke en bokstavelig krig. Når vi snakker om kriger på wp, slettekriger og redigeringskriger, er det når motsatte handlinger gjentas. Det har ikke skjedd her. Btd 22. nov 2007 kl. 14:15 (CET)
Jeg anbefaler at man er litt mer løsningsfokuset, ikke bare leter etter feil og mangler. Uansett så tror jeg ikke løsningen er at man fortsetter ”krigen” her inne.--Harry Wad (HTM) 22. nov 2007 kl. 14:20 (CET)

Redigering av låste artiklerRediger

Jeg har beskyttet flere artikler, på flere forskjellige grunnlag, den siste tiden. Disse artiklene har alikevel blitt redigert på av administratorer, noe de teknisk sett har fått rettigheter til å gjøre. Jeg finner ingenting i retningslinjene våre om at dette er galt, selv om flere har sagt at de mener det eller at de tidligere har fått beskjed om at det er sånn. Jeg tenkte å kanskje lfte det her; hva burde retningslinjene for beskyttelse si om administratorers redigering av låste sider? -- Hans-Petter 23. nov 2007 kl. 07:57 (CET)

Dersom en side er låst slik at kun administratorer kan redigere disse, så bør det finnes en forklaring på dette på diskusjonssiden. Dersom den er låst på grunn av redigeringskrig eller lignende, så bør man ikke redigerere i artikkelen med mindre det er konsensus om innholdet som endres. Dersom det ikke finnes noen god forklaring på nedlåsingen, eller at den er utdatert, bør nedlåsingen revurderes. Dersom det vurderes slik at den bør fortsette av en eller annen grunn, kan administratoren fortsatt redigere i artikkelen dersom det er gode grunner for dette. Alle kontroversielle endringer på låste sider bør tas opp til diskusjon på en passende diskusjonsside. (denne formuleringen, som ble veldig generell, tror jeg faktisk dekker alle tilfeller vi har, systemsider, artikler etc. etc.) --Stigmj 23. nov 2007 kl. 09:49 (CET)

CrowdsourcingRediger

Jeg har fått noen spørsmål i det siste om crowdsourcing, hva er det og hvordan fungerer det og hva er dette i relasjon til Wikipedia. Noe har jeg fått på papiret i Wikipedia:Crowdsourcing, men det er mye og vanskelig stoff. Det som stadig er spørsmålet som dukker opp er hvordan fungerer dette i Wikipedia. Svaret må såvidt jeg skjønner bli et slags halvveis synsesvar og halvveis henvisning til noen av de få omfattende arbeidene som er gjort. I artikkelen er det lenker til noen e-bøker som kan lastes ned, og det er sikkert stoff i disse som har konsekvenser i en artikkel om fenomenet. Et stort område som må beskrives er hvordan feilretting skjer i et slikt miljø. På dette området er det kjent at en god del mennesker har feil oppfatting av et fullstendig ukontrolelrt miljø hvor alle kan skrive hva de vil. Hvis det er flere som vil komme med bidrag på artikkelen så ville det være fint. — Jeblad 23. nov 2007 kl. 13:08 (CET)

Anbefalte og utmerkede artiklerRediger

En av motivasjonene for Artikkelkonkurransen er å få flere anbefalte eller utmerkede artikler. En annen måte å motivere til å skrive slike gode artikler er kanskje å utheve utmerkede og anbefalte artiker i listene over artikler i hver kategori? Dette kunne gjøres på samme måte som i interwiki-lenkene. Er dette teknisk mulig? --Mollerup 23. nov 2007 kl. 18:47 (CET)

Vel, på en: er det et merkelig script ute og går. Skriver du for eksempel [[1992-04-07]] vil resultatet bli som om man skrev [[7 April]] [[1992]]. Og ikke bare det; skriver man [[April 7]] vil resultatet bli som om man skrev [[April 7|7 April]]. Dvs at den lenker til riktig artikkel men snur om på hva lenken „heter“. Får man til det så får man til å merke alle artikkel-lenker i kategorier mm med   og  . Går utifra at lenkene da må samsvare med en liste ett eller annet sted, men det er ikke noe problem. Det er mulig jeg tar feil, men det er også mulig jeg har rett. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 23. nov 2007 kl. 22:19 (CET)
Vil dette hjelpe navigasjonen, som kategorisystemet er til for? Vi kan ikke regne med at leserne er kjent med symbolene, slik at det kanskje ikke vil være like klart som i iw-listen hvorfor artikkelen merker seg ut. Og hva så om en artikkel er a/u? Vil det ha noe å si for leseren som er "på jakt" etter noe i kategoriene? Btd 23. nov 2007 kl. 22:25 (CET)
Nå gjetter jeg bare, men jeg vil tro den vanligste måten en leser havner på en kategoriside er at hun har trykket på en kategori-lenke nederst i en artikkel. Det vil si at leseren allerede har funnet det hun leter etter, og ønsker å se andre artikler innen samme kategori. I så fall vil det i noen tilfeller kunne være nyttig å vite hvilke artikler som er gode. Et annet viktig aspekt er nytteverdien for artikkelforfattere som skal skrive nye artikler. Ved å gå inn på en relevant kategori kan man raskt finne eksempler på gode artikler som man kan benytte som inspirasjon og forbilde. --Mollerup 23. nov 2007 kl. 23:02 (CET)

SpesialtegnRediger

Synes vi burde legge til disse i spesielle tegn (for redigering). Det er god plass og mange av disse tegnene brukes mye oftere enn noen av dem som er der fra før. ćãřÿijỳǫůşţìîőțµčšžœôŋąęśźżŧńđḍḥṣłűŀħ Uws 16. nov 2007 kl. 17:52 (CET)

Det er 2^64 tegn i UTF-64, alle kan ikke være der. Det ville være fint om du kom med et anslag på hvor ofte de enkelte tegnene ville bli brukt. At de ikke er der betyr ikke at de ikke kan brukes. 87.248.11.132 16. nov 2007 kl. 18:09 (CET)
Mange av disse er vanlige i europeiske språk, noen også på norsk (ô for eksempel). Disse u-ene har jeg nesten aldri sett: ǖ ǘ ǚ ǜ, men de er der. Det er god nok plass til mine bokstaver på den nesten tomme linjen under (den linjen der det kun står {{DEFAULTSORT:}}). Uws 16. nov 2007 kl. 18:29 (CET)
En scrollbar gir uendelig plass, så du har rett i at vi har plass. Det du sier som er mer interessant er at det er enkelte som blir mer brukt, hvis du kan dokumentere dette kan vi (dersom det er mulig) kanskje endre eller legge til enkelte. Tegn som ikke kan lages ved hjelp av enkle tastaturkombinasjoner ved norsk oppsett bør også prioriteres over bokstaver med enkle aksenter. Btd 16. nov 2007 kl. 18:49 (CET)
Enig. Ut med Á á É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý À à È è Â â Ê ê Ñ ñ, inn med Ć ć (nei, denne går faktisk ikke) Đ đ. Hvis vi har bruk for ǖ ǘ ǚ ǜ, har vi ihvertfall bruk for en rad med kyrilliske og greske bokstaver. Det er veldig nyttig når man skal nevne bokstaver; har selv hatt bruk for disse. δ og slikt blir lite ryddig. µ trengs ikke, da man kan skrive den med Ctrl+Alt+M. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 16. nov 2007 kl. 19:08 (CET)
Kan vi være sikre på at det er så lett for alle? Noen tastaturer/operativsystemer kan mangle mange slike funksjoner. Uws 16. nov 2007 kl. 19:29 (CET)
På noen andre wikier er det laget en drop-down-meny. Der kan man velge, f.eks. „gresk“, og du vil få en oversikt over alle greske bokstaver. Se f.eks. sr:МедијаВики:Edittools og fr:MediaWiki:Edittools. Mulig det trengs noe kode i MediaWiki:Monobook.js eller .css; jeg skal lete litt på fr: nå. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 16. nov 2007 kl. 19:36 (CET)
Synes heller alle bokstaver bør samles i ett. Hvor mye plass som blir brukt under redigeringsområdet spiller ikke så stor rolle, dessuten blir det vanskelig når vi skal finne ut hvilken bokstav som skal klassifiseres hvor. Uws 16. nov 2007 kl. 20:03 (CET)
Der er jeg enig med deg. Dette med drop-down-menyen er et alternativ hvis mange mener at edittools-bokser på størrelse med den engelske Wikipedia sine blir for store. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 16. nov 2007 kl. 21:04 (CET)
Dette mener jeg er for de spesielt intresserte, og syntes ikke ALLE burde prakkes på dette. Det er kanskje en mulighet for de som vil ha det å kunne få det? -- Hans-Petter 16. nov 2007 kl. 22:15 (CET)
Det var det jeg tenkte jeg også. Jeg har noe i min js, som visstnok skal støtte dette. Men da må det legges inn noen id’er eller class’er for å få dette til, og det overlater jeg til en som klarer å lese hva som skal til utifra js’en... — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 16. nov 2007 kl. 22:19 (CET)
Det er da ikke i veien for noen, det som ligger under skrivefeltet kan man jo bare ignorere. Man trenger jo ikke å se det i det hele tatt. Uws 16. nov 2007 kl. 22:39 (CET)
Det bør ikke være noe stort problemå sjekke hva som er i vanlig bruk på de forskjellige språkene, og så bruke en valgboks av noe slag for å velge det aktuelle språket. Om enkelte bokstaver blir ført opp på flere språk kan jeg ikke se at representerer noe problem så lenge bare bokstaver for ett språk vises. Hvis en vil vise flere språk samtidig så må det lages noe mer kode. Det børvære relativt enkelt å vaske et databasedump for å få ut aktuelle bokstaver. Jeg tror det er lurt å gå for ferdige løsninger og ikke forutsette at noen vil utvikle noe nytt da antall utviklere på bokmål er begrenset. — Jeblad 16. nov 2007 kl. 23:29 (CET)
Ò ò og Ô ô bør i hvert fall med, de brukes jo i norske ord. Hvis vi skal ha enda flere tegn, syns jeg drop-down-menyen er et veldig godt alternativ. Haakon K 18. nov 2007 kl. 01:36 (CET)
De to bokstavene du nevner her er kjempeenkle å skrive på tastaturet; det går fortere enn å trykke. Knappen til høyre for Å og den skrått opp og til høyre for Å. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 18. nov 2007 kl. 01:52 (CET)
Det veit jeg da, men det er ikke bare derfor vi har de spesielle tegna på redigeringssida. Æ, Ø og Å står også der, og de er enda enklere å skrive. Jeg regner med de spesielle tegna står der for at man kan skrive dem selv om man bruker et annet tastaturoppsett, noe som er ganske fornuftig. Prøv å dra til f. eks. et land i Midtøsten og sett deg på en internettkafé og prøv å skrive litt på norsk Wikipedia, da er nok ikke disse bokstavene like enkle å skrive uten å endre hele tastaturoppsettet. Haakon K 18. nov 2007 kl. 16:55 (CET)
Derfor er det best med drop-down meny. Wiki, norsk (æøå (evt éóô (samme tegn flere steder gjør ikkenoe))), spesialtegn (àâáǎäßçñ‘’«»), gresk, kyrillisk, og IPA er noen av alternativene vi bør ha. På sr: har de laget menyalternativer for noen språk. Det synes jeg blir litt for mye, men det går jo an! ;)— H92 OOOO (d/t · b/c · @) 18. nov 2007 kl. 17:19 (CET)
Jepp, enig med deg i at det nok er det beste. Haakon K 18. nov 2007 kl. 18:33 (CET)
Men hvor i all verden kommer de snåle U-ene fra? Kan ikke huske å ha sett dem i noe europeisk språk. — Erik (d · b · @) 25. nov 2007 kl. 12:16 (CET)
Mener å huske at noen ville ha dem med fordi de ble brukt i transkripsjon fra norrønt eller noe. Men jeg har aldri sett dem i bruk i slike formål heller, så det er nok heller meningsløst å ha dem med – det har null interesse for den jevne bruker. Jon Harald Søby 25. nov 2007 kl. 17:24 (CET)

Uløste problemer innen <x>Rediger

Noen sysnpunkter behovet for Mal:Uløst for uløste problemer innen et fagfelt, og om malen og tilhørende lister har videre anvendelse enn naturvitenskap?. (For øyeblikket ligger den i kategori Fysikkmaler) hd 25. nov 2007 kl. 16:21 (CET)

Kart på andre språkRediger

Ser at mange kart er på andre språk, vi burde ha alle kart på norsk. Uws 18. nov 2007 kl. 20:42 (CET)

Jeg er helt enig. Vi burde også ha en million artikler, men det hjelper ikke noe å skrive det her. Tinget er vårt høyeste forum, å komme med slike selvfølgeligheter her blir omtrent som å gå inn på Stortinget for å spørre om nærmeste toalett. Så istedetfor å gjøre det så tegn et kart med norsk tekst selv, det er slik det fungerer her inne. Ulf Larsen 18. nov 2007 kl. 21:38 (CET)
De kartene som er på SVG-format på Commons er ren tekst så du kan åpne dem i f.eks. notepad og enkelt forandre stedsnavnene. Zaarin 18. nov 2007 kl. 21:54 (CET)
De fleste er da *.PNG. Siden det er sagt at dette er upassende for Tinget, så kommer jeg til å fjerne dette om en stund. Uws 25. nov 2007 kl. 22:41 (CET)
For å si det slik, vi har en regel som heter "ikke bit nybegynnerne" -og mitt innlegg var et godt eksempel på hva man altså ikke skal gjøre. Så jeg skal gå i min lille skammekrok her en passende stund. Men legg heller et innlegg direkte på brukersidene, de fleste svarer ganske raskt. Selv legger jeg kun innlegg her om jeg antar det har almen interesse. mvh - Ulf Larsen 26. nov 2007 kl. 01:40 (CET)
Problemet er jo hvilken brukerside. Men det er vel litt selvfølgelig at vi burde ha norske kart, ja. Er det greit at jeg fjerner denne diskusjonen, eller er det kanskje en plass jeg kan flytte den til? Uws 26. nov 2007 kl. 04:45 (CET)
Brukersiden til hvilken som helst administrator, f.eks. Diskusjonen flyttes automatisk etter hvert... Shauni 26. nov 2007 kl. 07:16 (CET)

Hjelp, jeg lager mal!Rediger

Overskiften høres kanskje ut som en film, men jeg har altså litt trøbbel. Jeg oversetter for tiden (manuellt) artikler om kommuner i Ditmarsken fra tysk til norsk, og i kveld kom Bruker:Nina med et forslag: Å lage en standardisert infoboks for disse kommunene. Hittil har alle inneholdt en foranderlig mal (med kildekode i selve artikkelen), som jeg har kopiert fra den ene artikkelen til den neste, og dermed tilpasset etter behov. Jeg prøvde litt selv med å forandre på eksisterende infobokser, og Nina gav meg mange forslag, men jeg fikk det ikke helt til. Derfor:

Kan noen lage en infoboks som inneholder disse parametrene (helst valgfrie): Kommunevåpen, kart (våpen til venstre, og kart til høyre), delstat (Schleswig-Holstein), krets (Ditmarsken), amt (f. eks. Midtre Ditmarsken), areal, befolkning og befolkningstetthet (sistnevnte trenger ikke å være automatisert, for jeg henter alle data fra tysk WP), borgermester og borgermesterparti.

Takk. — Erik (d · b · @) 23. nov 2007 kl. 00:25 (CET)

Det vil si oversette de:Vorlage:Infobox_Landkreis? Hadde jeg kanskje kunnet tysk, så.. -- Hans-Petter 23. nov 2007 kl. 07:35 (CET)
Den kan sikkert oversettes. Jeg kan ikke tysk jeg heller, men det er ikke så vanskelig å forstå små , skrevne tekster. Den nye infoboksen trenger iallefall ikke å innholde så mye data som den tyske versjonen. — Erik (d · b · @) 23. nov 2007 kl. 09:22 (CET)
Laget en mal {{Infoboks tysk kommune}} og har eksemplifisert den på Albersdorf. Om du ønsker å gjøre endringer, bare ta kontakt her, maldiskusjonen eller på brukerdiskusjonen min. Mvh Røed (d · en) 23. nov 2007 kl. 16:07 (CET)
Den er god, og ser strålende ut – takk! Jeg skal begynne å bruke den så snart jeg tar fatt på nye oversettelser. — Erik (d · b · @) 24. nov 2007 kl. 00:17 (CET)

Sett opp en Kategori:Oversettelsesmaler, slik at man kan kopiere direkte fra den tyske malen.nsaa 26. nov 2007 kl. 10:11 (CET)

Da opprettet jeg oversettelsesmalen her Mal:Infobox_Landkreis. Kan noen fylle ut de fire siste parametrene jeg ikke har oversatt? nsaa 26. nov 2007 kl. 21:55 (CET)

La oss bli kvitt alle administratoreneRediger

Jeg er nesten litt lei av å være en administrator. Nå håper jeg ikke alle setter kaffen i vrangstrupen eller hisser seg unødig opp før de har lest alt jeg har på hjertet. Jeg mener tittelen i seg selv er feilen, jeg mener tittelen burde pakke sammen og dra.

Jeg fikk denne ideen mens jeg så på en:Special:Statistics, der står det at det er 1,416 som har tilgang til "administrative tools".

Jeg mener det hadde vært befriende om vi hadde sluttet å være "administratorer", om vi bare kunne være "brukere med tilgang til administrative verktøy". Vi kunne hatt "nominasjonsprossess for å få tilgang til administrative verktøy", "liste over brukere med administrative verktøy" og vi kunne ikke minst fått lov til å være "brukere".

Jeg er så lei, jeg er så lei av å bli stemplet. I diskusjoner så er det til stadighet (jeg har ikke referanser til dette, men jeg føler det) slik at jeg leser "du som er administrator burde vite bedre enn å (...)". Det virker nesten som om dersom du er administrator så er du overmennesker, du kan ikke gjøre feil (du får ihvertfall ikke lov til det!), og dersom du gjør feil så må tilgangen din til administrative verktøy tilbakekalles straks!

Det blir et "jag" etter å bli admin, fordi det høres kult ut. Det er mye mer krevende å være admin i diskusjoner. Tenk så enkelt å bare være en "bruker med tilgang til administrative verktøy" istedet for en "administrator"?

Har det blitt gjort lignende ting andre steder? Problemstillinger jeg nevner her har blitt nevnt før, og her kommer jeg faktisk med et konkret forslag til noe som kan gjøres. Jeg tror det er mye som hadde blitt lettere, jeg tror stemningen hadde blitt totalt forandret, forventningene fra folk utenfra og sikkert en haug med ting jeg ikke kommer på i farten.

Så, hva tror dere? Hvilke ulemper snakker vi om dersom noe slikt blir gjennomført? -- Hans-Petter 26. nov 2007 kl. 00:04 (CET)

Som det ble nevnt på IRC: Hvordan vil man omtale en person som er "bruker med tilgang til administrative verktøy" til daglig? "BMTAV"? ZorroIII 26. nov 2007 kl. 00:20 (CET)
Dette er vel i korte trekk diskusjonen som har vært oppe en del ganger om hva en administrator er. Slik jeg ser det er vedkommende en vanlig bruker men med noen ekstra knapper som gjør at vedkommende fungerer bedre som en del av bøtteballetten. Svært få av disse er overmennesker. De som var det har sluttet for lenge siden. De som er igjen gjør feil hele tiden.  Jeblad 26. nov 2007 kl. 01:13 (CET)
Jeg er dels enig med Hans-Petter. Merker også når jeg har trukket meg som admin at det er noen verktøy jeg savner (som rødmerking av siste endringer). Samtidig syns jeg det gir feil signal når det er slik som nå å bli admin igjen bare for det. Men for min del var det mye det jeg brukte admin til. Jeg har ikke noe god løsning, men det bør ikke ansees som en "big deal" å være admin. Og om en kunne gradere det enda mer hadde det vært en fordel, tror jeg. Eller tatt opp flere admin, så en vannet ut hele funksjonen, helt bevisst. mvh - Ulf Larsen 26. nov 2007 kl. 01:36 (CET)
Noe av det som hadde vært svært kjekt er å hatt noe ala patruljeringen men hvor flere kunne delta. Det er drodlet på løsninger som bruker antall lesere (når antall lesere blir tilstrekkelig så kan en anta at grove feil er rettet), antall respondenter som mener artikkelen er bra (karma-løsningen til slashdot), om artikkelen passerer en del enkle kvalitetstester (et større forskningsarbeider er utført), om skribentene er velkjente og etterrettelige (flere forskningsarbeid tilgjengelige), osv. Her er det nok mye å hente for å bedre kvaliteten det lille som skal til for å gi et svært mye bedre inntrykk. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 15:09 (CET)
Flere administratorer har gått ut på Tinget og sagt at de ikke eier moralske skrupler. Diskusjonssiden ble i dag slettet på grunn av mange usaklige og personfikserte innlegg. Begge disse forhold bør byråkratene ta tak i. --SOA 26. nov 2007 kl. 17:12 (CET)
Det var da svært. Jeg har lest en del på Tinget i årenes løp, men kan aldri huske at flere, en eller mange, har noen gang sagt at de «ikke eier moralske skrupler», hva nå enn det må bety. --Finn Bjørklid 26. nov 2007 kl. 18:31 (CET)
Det er ikke navnet som er problemet. Det var en gang i tiden noen mennesker som ble betegnet som åndssvake. Den betegnelsen virket nedverdigende og måtte derfor endres til noe nøytralt. De ble så kalt utviklingshemmede. Men den betegnelsen fikk etter en tid det samme nedverdigende innholdet som den tidligere. Så vi har byttet betegnelse igjen, og jeg tror vi vil komme til å gjøre samme opplevelse gang på gang.
Det er det samme med ordet administrator om den oppgaven. Fordi det ligger en del oppgaver til den jobben som ikke akkurat gjør en populær hos den som blir rettet på vil det bli en del pepper. Det er noe som følger med de ekstra knappene.
Vi skal imidlertid heller ikke glemme at hvem som helst kan bli en bruker med ett brukernavn, og med et minstemål av alminnelig akseptabel oppførsel vil det også være mulig å fortsette å være her. Administratorene har på den annen side vært gjennom en utvelgelsesprosess og fått ett tillitsvotum. Det betyr at noen en gang i tiden mente dette var personer vi har tillit til. Den prosessen gjør at uansett hvilken betegnelse vi setter på det vil det få den samme konnotasjonen. At det er utvalgte personer som har en viss tillit. Det betyr imidlertid at det også kreves at man gjør sitt for å vise seg tilliten verdig, blant annet gjennom å gjennomføre upopulære, men nødvendige tiltak. Haros 26. nov 2007 kl. 18:38 (CET)

BursdagRediger

 
«De som styrer bokmålspedia» feirer dagen

Denne utgaven, som en av de eldste Wikipedia-utgavene, har bursdag i dag. Vi fyller 6 år. Kph 26. nov 2007 kl. 02:58 (CET)

Gratulerer, alle sammen! — Erik (d · b · @) 26. nov 2007 kl. 08:57 (CET)
Må ærlig innrømme at når jeg var innom her første gang i juni 2004 var det ikke mye å ta av seg hatten for. På den tiden var det vel ennå en stund til 10 tusen ble passert og enwiki var stedet å være, men det ble mer etterhvert... Uansett en stor gratulasjon til fødselsdagsbarnet og mange takk til de som har stilt opp for den lille i de harde første år! mvh - Ulf Larsen 26. nov 2007 kl. 11:30 (CET)
Vel så viktig var vel dåpsdagen, dvs da Kph relanserte det hele (ikke bare født i kjødet, men i ånden). Når var det - nøyaktig? Ctande 26. nov 2007 kl. 11:32 (CET)

Det var moro, det har mormoren min også. Gratulerer med dagen, alle Wikipedianere! — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 26. nov 2007 kl. 15:12 (CET)

Gratulerer med dagen! Hvor mange Wikipedia-utgaver er eldre enn oss? Jeg vet bare at katalansk Wikipedia ble født 16. mars 2001, og er den eldste ikke-engelske. Haakon K 26. nov 2007 kl. 16:41 (CET)

Det finnes en oversikt over når utgavene startet her[1]. Arbeidet med denne utgaven begynte for alvor etter oppgraderingen fra UseModWiki til forgjengeren til MediaWiki 15. desember 2003. Kph 26. nov 2007 kl. 17:08 (CET)

Har hørt to årstall for norsk wikipedia anng. oppstart, 2001 og 2003. Hva er bakgrunnen ?--Ezzex 26. nov 2007 kl. 20:19 (CET)

Prosjektet ble liggende brakk (og som et av få uten den nye programvaren) etter den første oppstarten frem til høsten/vinteren 2003. Kph 26. nov 2007 kl. 20:23 (CET)

Artikkelkonkurransen - påminnelseRediger

Minner om at bidragene må være ferdige i løpet av 29. november. Kph 26. nov 2007 kl. 15:33 (CET)

Jeg er ferdig... [/offtopic] =P — Erik (d · b · @) 26. nov 2007 kl. 16:16 (CET)

Formatterte referanselister for bedre leslighet for metatekstRediger

Det er etterhvert en god del bruk av maler for formattering av referanser. For mediawiki er det vel samme hvordan slike settes opp, men for oss «vanlige dødlige» tror jeg det er en fordel om vi strukturerer de. Under er et eksempel på slik referanse før og etter:

Det er forskjell i oppbygningen i [[cellevegg|celleveggen]] som er årsaken til dette.
G- cellenes vegger har en komplisert oppbygging i flere lag, mens mens G+ har ett
enkelt tykt lag av peptidoglycan.<ref name="brock">*{{Kilde bok | forfatter= Michael
T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker | utgivelsesår= 2003 | tittel=Brock Biology
of Microorganisms, Tenth Edition | forlag= Pearson Education, Inc | isbn= }}</ref><ref
name="cellwall">[http://medic.med.uth.tmc.edu/path/.htm The Bacterial Cell Wall]</ref> 
Det er forskjell i oppbygningen i [[cellevegg|celleveggen]] som er årsaken til dette.
G- cellenes vegger har en komplisert oppbygging i flere lag, mens mens G+ har ett
enkelt tykt lag av peptidoglycan.<ref name="brock">

{{Kilde bok 
| forfatter= Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker 
| utgivelsesår= 2003 
| tittel=Brock Biology of Microorganisms, Tenth Edition 
| forlag= Pearson Education, Inc 
| isbn= }}

</ref><ref name="cellwall">[http://medic.med.uth.tmc.edu/path/.htm The Bacterial Cell Wall]</ref> 

Ved å presentere malen slik så gjør vi etter min mening artikkelens underliggende metatekst (eller hva vi velger å kalle det) mer leselig, og det igjen gjør at flere kan bidra til å endre/utvide den. Legg merke til at det ikke dannes nye avsnitt så lenge som man setter skille etter/før ref.

Jeg ser at det blir stadig mer bruk av slike maler for sitater og jeg mener vi av hensyn til spesielt ferske bidragsytere bør strukturere slike som best vi kan. mvh - Ulf Larsen 25. nov 2007 kl. 15:09 (CET)

Jeg klarer ikke umiddelbart å finne noen grunn til IKKE å gjøre det slik, så jeg mener det hadde vært en fin ting å gjøre der man kan. -- Hans-Petter 25. nov 2007 kl. 23:28 (CET)
Oversiktlig og greit. Jeg antar at <br/> har sneket seg inn eksempelet ovenfor, eller er det tilsiktet? Personlig liker jeg å ha to mellomroms innrykk før de loddrette strekene, og mellomrom på begge sidene av likhetstegnet slik det er illustrert her. Nivix 26. nov 2007 kl. 00:10 (CET)
Bruk av br-taggen er nok ikke særlig populært blant en del purister, og i og med at vi har store problemer med å få brukere til å sette inn kildemalene uansett så tror jeg ikke det er lurt å prøve å pådytte dem ekstra krav. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 01:17 (CET)
BR-taggen var kun meg som klønete forsøkte å sette det opp for visning her, bruker det ikke ellers, fikk det ikke til først men så fikk jeg JHS til å ordne det for meg. Jeg vil ikke sette det som et krav, mer at det er fornuftig for å lette arbeidet for de som ikke har så lett for alt med wiki-syntaks. Selv om jeg har holdt på med PC i over 20 år så merker jeg at det er mye jeg har å lære, og når jeg har problemer med det antar jeg at andre har vel så mye... mvh - Ulf Larsen 26. nov 2007 kl. 01:31 (CET)
Muligens kan vi sette opp en bot til å formater slikt, men det er ikke lett å få dette riktig. Problemet er at det kan dukke opp maler inne i maler og da må en bruke nokså harry uttrykk for å formatere riktig. Kortversjonen er at det er vanskelig (umulig?) å få replace-funksjonen til pywikipediabot til å formatere slikt riktig, uten å skrive inn helt ny funksjonalitet. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 15:18 (CET)
Om man vil bruke malene, og hvordan man velger å bruke dem, får være opp til den enkelte. Jeg er enig i at det ikke er nødvendig påtvinge brukere et bestemt oppsett. Det overordnede er at referanser brukes der det er nødvendig. Hvis jeg forstår Ulf riktig, er forslaget bare å presentere malene på en oversiktlig måte i dokumentasjonen, slik at det blir enklere å ta dem i bruk. Nivix 26. nov 2007 kl. 16:40 (CET)
Jeg fjernet den lille stjernen, den er ikke nødvendig da det i referanselister kommer nummerering. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 26. nov 2007 kl. 18:46 (CET)
Bare en vennlig oppfordring om at andre også følger dette oppsettet. Om vi er mange nok som gjør det så vil det sikkert spre seg utover som «best practice» - ikke minst fordi de fleste jo kopierer over maler og derved får formatet automatisk med seg. mvh - Ulf Larsen 27. nov 2007 kl. 12:30 (CET)

Hjertesukk (forsøk 2)Rediger

Siden hele diskusjonssiden jeg opprinnelig skrev dette på ble slettet, og jeg synes dette er et så viktig spørsmål at det ikke kan treneres, prøver jeg nå igjen.

Det har siden torsdag 22. november versert en rimelig skarp debatt på diskusjonssiden til artikkelen Gaysir (nettsted). Utgangspunktet var at en Bruker:Ctande la inn en relativt stor seksjon med svært lite nyansert informasjon i artikkelen. Dette ble i svært sterke vendinger, blant annet en telefonsamtale der det ble truet med rettslige skritt til brukerens tidligere arbeidsplass, protestert mot av flere representanter for firmaet som driver nettsiden artikkelen omtaler. Det ble også påpekt på diskusjonssiden at Ctande har en inhabilitet i denne saken som er vel så stor som representantene for firmaet som driver siden. Denne etter min mening velbegrunnede kritikken ble tolket som personangrep, og representanten for firmaet som har ført diskusjonen her på Wp (ikke den samme som framførte truslene om rettslig forfølgelse på telefon) ble blokkert for en uke med begrunnelsen "Eskalerende personangrep og forstyrring av Wikipedia, også etter advarsel".

I Wikipedia-miljøet er det svært uglesett å true med rettslig forfølgelse for å få gjennom viljen sin. Likevel var noen av formuleringene lagt inn av Ctande 22. november såpass usaklige at jeg godt kan forstå at personer som ikke er kjent med Wikipedias modell fort kan bli såpass oppsatt på å få dette endret at de går til skritt som å være sinte i telefonen.

Det har vært sterkt kritisert at deler av argumentasjonen har gått på personlige egenskaper hos brukere. Jeg har selv blitt kritisert for å skrive artikler som omhandler skeive emner, uavhengig av om det jeg skriver er nøytralt eller ikke. Dette er en kritikk basert på svært personlige forhold. Jeg kan derfor ikke skjønne at det skal være problematisk å kritisere Ctande som er eller har vært ansatt i den katolske kirke, en organisasjon som udiskutabelt og konsekvent har gått sterkt imot alle endringer som har tilkjent homofile større rettigheter opp gjennom tidene, for at han legger inn informasjon som er så unøytralt formulert som de aktuelle redigeringene var, og det bare en uke etter at han argumenterte for å få den aktuelle artikkelen slettet. Er redigeringsantall-meritokratiet på Wikipedia så sterkt at brukere med over 10 000 bidrag er "hellige"?

Jeg vil mens jeg er i gang sette spørsmål ved blokkeringen av Bruker:TrygveHoi. Jeg vil gjerne be om en utfyllende begrunnelse fra administratoren som utførte blokkeringen.

Og til sist: Moral. Uttrykket "moral", sammen med "grunnleggende etiske retningslinjer" har flere ganger i den aktuelle debatten blitt brukt som om det skulle vært et argument. Jeg har alltid hatt inntrykket at "moral" ikke er et begrep som kan brukes i en seriøs og nøytral debatt om inklusjon eller eksklusjon av stoff på Wikipedia. Har jeg tatt feil hele tiden? -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 17:34 (CET)

nå har jeg ikke satt meg så voldsomt inn i saken, men jeg skjønner ikke hvorfor gaysir skal "taes på med silkehansker". Noen ganger virker det som om homofile og deres "institusjoner" og saksagenda er fredet for kritikk. Synes det er litt latterlig at det trues med søksmål fra gaysir, særlig når dette gjelder omtale av et nettsamfunn og ikke person. Jeg synes ikke at vi skal gi etter overfor gaysirs trusler hvis kritikken i artikkelen er berettiget--Ezzex 26. nov 2007 kl. 19:48 (CET)
Gaysir skal ikke "taes på med silkehansker", men skal heller ikke tas på med boksehansker og det var nok det de følte de ble. Haros 26. nov 2007 kl. 19:54 (CET)
Ingen skal "taes på med silkehansker". Wikipedias mål er ikke å ta stilling til om kritikk er berettiget eller ikke, men å framstille de faktiske forhold på en så nøytral måte som mulig. Vi skal ikke gi etter for trusler, og det har vi heller ikke gjort. Artikkelen slik den står nå er akseptabel for alle de involverte, men det er ikke den som er saken nå. Vi kan ikke forvente å bli tatt seriøst som leksikon eller enkeltpersoner om vi ikke kan si "Ok, dette var utrolig dumt formulert. Kan vi samarbeide med dere for å gjøre det bedre?" når vi får kritikk. Det må alle brukere ta inn over seg, enten de har 100 eller 100 000 redigeringer. -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 20:03 (CET)
En løsning på problemet kunn være å lage flere versjoner som kan representere offisielle standpunkter fra ulike hold. Katolikkene kunne presentere sitt syn og homsene sitt osv. --SOA 26. nov 2007 kl. 17:45 (CET)
Å presentere flere syn av en offentlig debatt er en vanlig løsning i artikler som omhandler slike. Men problemet her er ikke forskjellige syn ikke kommer fram, men at det aksepteres at en klart inhabil bruker framsetter svært unyanserte og usaklige påstander, mens en annen (motsatt inhabil) bruker blir blokkert for å påpeke forholdet. -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 17:53 (CET)

Som du vel er inne på fører trusler om rettslig forfølgelse nærmest automatisk til blokkering på Wikipedia. Når dette antar form av gjentatte telefonoppkall til personens arbeidsplass får dette form av sjikane. Personen det gjaldt omtalte en bruker på Wikipedia i svært grove ordelag. Vedkommende fikk en henstilling om å slutte med dette. I tillegg fikk vedkommende vennlige råd fra jeblad om hvordan han burde forholde seg på Wikipedia. Dette ble besvart med at han «ikke aktet å følge dine små oppskrifter» (etter hukommelsen), altså ikke hadde til hensikt å følge spillereglene på Wikipedia. Deretter fulgte gjentatte personangrep, der oppfordring til samarbeid ble beskrevet som «provokasjon» og der en seriøs bidragsyter ble hengt ut som «vandal». Det siste var den direkte foranledningen til blokkeringen, men andre har fortalt at de i lengre tid hadde sittet med fingrene på blokkeringsknappen. I sum må det vel sies at ingen andre hadde fått lov til å holde på slik som personen som ble blokkert, uten å bli blokkert. Her er vanlig praksis fulgt, og personen fikk flere anledninger til å samarbeide på en mer fornuftig måte, både gjennom personlige henvendelser fra brukere og en formell og tydelig advarsel. Dette valgte han å ikke ta inn over seg, og da må det treffes tiltak for å beskytte arbeidsmiljøet på Wikipedia. Det var på det tidspunktet klart at diskusjonen hadde gått helt over styr.

Så til artikkelen det gjelder: Jeg er enig i at fokuset på porno nok ble i overkant i tidlige versjoner. Gaysir er ikke først og fremst kjent som pornonettsted. Men jeg tror ikke noen av brukerne på Wikipedia hadde ondsinnede hensikter, og vanskelige spørsmål som dette er det mulig å løse gjennom behersket diskusjon. Personangrep bidrar ikke med noe fruktbart, og det må det være absolutt nulltoleranse for. Uansett hvilken side de kommer fra. Det var forøvrig flere brukere som ble blokkert i forbindelse med diskusjonen, såvidt jeg skjønte. Kph 26. nov 2007 kl. 17:49 (CET)

For det første var ikke brukeren som ble blokkert samme person som ringte og framla truslene om rettslig forfølgelse. Om f.eks. Kph hadde lagt ut en totalt usaklig og unyansert påstand om UNN, og min sjef hadde ringt og truet ham med rettssak mens jeg holdt en høy temperatur på diskusjonssiden, hadde det da vært riktig å blokkere meg av den grunn? Jeg kan ikke se at ordelagene som ble brukt om Ctande i diskusjonen var engang i samme liga som de formuleringene og insinuasjonene som lå i innlegget hans i artikkelen. Hvorfor forskjellsbehandlingen? -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 18:00 (CET)
La oss legge denne ballen død. Det er ikke mulig å komme videre med dette utgangspunktet. Det er bedre å samarbeide om en best mulig artikkel. Kph 26. nov 2007 kl. 18:04 (CET)
Saken er ikke artikkelen, det er prinsippet. Som jeg skrev på den nå slettede diskusjonssiden i går: At Ctande redigerte artikkelen slik han gjorde sist torsdag er sammenlignbart med at jeg skulle lagt til en seksjon slik at halvparten av artikkelen Den romersk-katolske kirke bestod av en grovt generaliserende og moraliserende tekst om de romersk-katolske sexskandalene. Den største forskjellen er at ingen i Gaysir har brutt noen lover. Jeg ønsker ikke et Wikipedia der det er ok å skrive unøytralt om ting man er personlig eller profesjonelt uenig i fordi man er administrator og har mange redigeringer. -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 18:09 (CET)
Alle kan komme i skade for å gjøre redigeringer som i etterpåklokskapens lys ikke fremstår som helt heldige. Heldigvis kan artikler balanseres gjennom diskusjon. Her gikk det ikke på redigeringer, men på hvordan en bruker forholdt seg til det å samarbeide med andre og følge våre spilleregler og normal folkeskikk. Kph 26. nov 2007 kl. 18:22 (CET)
Å fremstille Ctande som en "angrende synder" som så sin egen feil og rettet den funker ikke. Hvis du leser historikken ser du at det tok en og en halv time fra Ctande avsluttet sine første redigeringer til en anonym bruker fjernet alt sammen. Artikkelen ble så låst av Atluxity, som først reverterte til Ctandes siste versjon og så fjernet den aller groveste påstanden der nettstedet kobles til pedofile. Ctande la et par timer til noen referanser og gjorde noen endringer i teksten uten å nyansere språkføringen i nevneverdig grad. -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 18:34 (CET)
Silje tar opp minst to ulike forhold, som begge er interessante, og som vi bør lære av for å komme videre. Det mest avklarte er at wikipedia ikke skal forholde seg moralsk vurderende til seksualitet. Det andre spørsmålet er hvordan vi skal opptre overfor omtalte personer og institusjoner som mener seg urettferdig omtalt/beskrevet. Mange av dem er ukjent med vår «beslutningsprosess», mange av dem er opprørt over karakteristikkene som gis, og frustrerte over hvordan deres forsøk på korrigeringer stadig blir «tilbakestilt»/«overkjørt»/«justert» (velg ord selv, etter ståsted og temperatur) av samme/nye bidragsyter(e). Gaysir er slett ikke det første slike. Kph og jeg var uenige om en delvis lignende sak i forrige uke. Videre: vi omtalte en gang en familiedrapstragedie i Vestfold hvor de pårørende innstendig ba oss om å fjerne/dempe omtalen, og vi hadde en omtale av en sentral norsk forretningsmann hvor en straffesak fra 50-årene både var omtalt uriktig og hadde fått helt gale proporsjoner. I det siste tilfellet kom det såvidt jeg husker inn en advokat som var både saklig og overbevisende, men folk flest har ikke råd til å bruke advokat for å sortere i sitt eget rykte. Derfor påviler det oss i WP et ansvar for å ivareta begge sidene av omtalen. Det er en del av vårt ideal, men vi tåler godt å bli minnet om det.
For det tredje aktualiserer slike saker min gamle idé om oppmenn eller redaksjonskomite (det siste begrepet er kjent fra årsmøter/landsmøter) i betente saker. Jeg tror at det i slike konfliktredigeringssaker kan være en god løsning at alle som har kommet med omstridte redigeringer avstår fra å redigere artikkelen, og spiller inn til en gruppe erfarne & nøytrale bidragsytere som kan foreslå en balansert tekstversjon. Mvh --MHaugen 26. nov 2007 kl. 18:29 (CET)

Uavhengig om en liker det eller ikke, det ctande skrev er dokumentert med referanser og kildene er ikke den katolske kirke (Bevar Ekteskapet, Vårt Land, Magazinet, Norge Idag, Blikk). Mye av stoffet sentrerer rundt nettstedets salg av reklameplass til selskaper som selger hva jeg vil oppfatte som grov eksplisitt porno, samtidig som politiske aktører mener at nettstedet skal gjøres tilgjengelig for mindreårige. At dette skaper diskusjon i det offentlige rom, og at dette refereres i en seksjon om kontrovers rundt nettstedet tror jeg må aksepteres. Solgt annonseplass er en del av totalproduktet selskapet må innestå for. Hvis de ikke innestår for reklamen så bør de avstå fra å selge annonseplass til disse aktørene. I tillegg var en betydelig andel av diskusjonen sentrert rundt omtale av firmaet, og selv denne ble bestridt. TrygveHoi uttrykte seg på en slik måte i diskusjonene at han med all tydelighet representerer selskapet. Når administrerende direktør tar kontakt med personer som med all tydelighet ikke er del i artikkelen og truer med juridiske virkemidler, så er det firmaet TrygveHoi representerer som truer med juridiske aksjoner. Jeg mener at firmaet har diskreditert seg selv og blokkering av brukere som hevder å representere firmaet bør opprettholdes. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 18:27 (CET)

Det Ctande skrev i artikkelen står ikke der lenger, og takk for det. Det som nå står i artikkelen er dokumentert med referanser, og er etter mitt skjønn noenlunde nøytralt formulert. -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 18:41 (CET)
John har selvsagt et poeng. Men resonnementet underslår et minst like vesentlig poeng: At vi hindrer noen i å påvirke omtalen av seg selv, samtidig som de opplever at de som blokkerer og som utfører omtalen, er negativt innstilt. Det er vel ikke balansert? Det vil sannsynligvis bli oppfattet som en provokasjon fra vår side, selv om vi mener at vi har gyldige grunner. --MHaugen 26. nov 2007 kl. 18:44 (CET)
Jeg har aldri redigert artikkelen, ikke deltatt i slettediskusjonen og ikke fulgt med i diskusjonen før jeg ble gjort oppmerksom av en annen på at ting hadde gått over styr der. Jeg vil heller ikke kalle meg negativt innstilt. Jeg har ikke gjort meg opp noen særlig mening om Gaysir. Kph 26. nov 2007 kl. 18:49 (CET)
Det som stod i artikkelen var dokumentert med referanser og forholdene er diskutert i offentlig rom. Vi driver ikke sensur i noen retninger. Like lite som vi skal prøve å sensurere stoff utfra moralske begreper skal vi sensurere meninger utfra hva som er politisk opportunt. Gaysir er et nettsted som blant annet har annonserer for pornografi rettet mot homofile, og en del politikere mener nettstedet skal anbefales til mindreårige. Dette skaper debatt i det offentlige rom og denne debatten har propagert inn i en artikkel på Wikipedia. Dette liker ikke firmaet og prøver å kneble debatten ved juridiske trusler. Legg merke til at dette er et firma «Gaysir AS» og ikke en omtale av homofile eller lesbiske. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 18:54 (CET)
Mener du virkelig versjonen Ctande først etterlot seg var noe som ligner på nøytralt formulert? Det er ikke snakk om å sensurere saken (at Gaysir har pornoannonser og at noen har reagert på disse), men om å reagere på en framstilling tilsynelatende intensjonelt farget av moralistiske synspunkter i stedet for å nekte å forholde seg til saken i frykt for å uttale seg mot "en administrator med nær 60 000 bidrag". -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 19:09 (CET)
Jeg vil ikke si at denne TrygveHoi var særlig nøytral heller. Alt i alt en meget pinlig affære, som jeg håper vi vil se færre av her på Wikipedia. Alle setter pris på en god og saklig diskusjon, men dessverre har vi også eksempler på det motsatte. Mvh Tpb 26. nov 2007 kl. 19:32 (CET)
Verken jeg eller TrygveHoi har påberopt ham noen form for nøytralitet. Diskusjonen var omtrent like saklig som årsaken til den. TrygveHoi ble blokkert for å beskylde Ctande for POV-pushing, mens Ctande blir fremhevet som en bruker med mange bidrag og som TrygveHoi kan ta lærdom av. Hvordan er det ikke en provokasjon å bli formant til å ta lærdom av nettopp den personen man kritiserer? -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 19:41 (CET)
Uten å ta stilling til saken om Gaysir er det et argument som jeg har vanskeligheter med å forstå: sammenstillingen av at man er administrator og antallet på bidragene, og forøvrig ens bakgrunn. Jeg oppfattet det slik at hvem som helst kan redigere en hvilken som helst side. Man er i utgangspunktet ikke diskvalifisert fra å redigere annet enn hva man skriver, ikke hvem man er. For å ta meg selv som eksempel: Jeg har skrevet om både religiøse emner og om kristne personer, og jeg betrakter meg ikke selv som noen av delene. --Finn Bjørklid 26. nov 2007 kl. 19:34 (CET)
Klart man kan redigere en hvilken som helst artikkel, men når det gjelder artikler man har et klart bias i bør man kanskje trå litt varsomt, og evne å ta kritikk når man gjør seriøse blundere? -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 19:41 (CET)
Det er jeg enig i. Man kan diskvalifisere seg i henhold til det man gjør og skriver, men ikke nødvendigvis for sin bakgrunn. --Finn Bjørklid 26. nov 2007 kl. 23:29 (CET)
Nå er jeg usikker på hva du mener Silje. Mener du at jeg ikke uttaler meg mot Ctande fordi han har nær 60 000 bidrag? Det du har sakset er i en tekst der jeg anbefaler han å komme i dialog med to administratorer, en med 6000 bidrag som er deg selv og en med 60 000 bidrag som er Ctande, begge er aktive på den her typen stoff og begge har vist relativt stor evne til å presentere vanskelig stoff på en god måte. Jeg har ingen problemer med å anbefale vedkommende å snakke med noen av dere, og det ble da signalert nokså tydelig at han burde kontakte en av dere for å roe situasjonen. Du ble valgt fordi jeg antok at du ville være nærmest til å få han i tale, Ctande ble valgt fordi det var han som hadde skrevet inn kritikken samtidig som han har tilstrekkelig rutine til å kunne forklare vedkommende hva som var videre fremgangsmåte. Kritikken som ble lagt inn gjaldt stoff som omtalte en offentlig diskusjon om anbefaling av nettstedet til mindreårige tross utstrakt annonsering for pornografi. Etter noe som knapt kan kalles noe annet enn en koordinert aksjon ender det i en diskusjon om banaliteter rundt nettstedet størrelse og manglende referansebruk. Kjernen er imidlertid at kritikken som ble lagt inn hadde referanser, og at disse ikke var til den katolske kirke. Likevel prøvde Gaysir AS å nå den katolske biskopen i Oslo på tross av at dette ikke er Ctandes arbeidsgiver. I artikkelen ble det blant annet brukt referanser til Norge Idag og Magazinet. Disse publikasjonene kan best karakteriseres som konservative og orienterer seg mot trosmenigheter og pinsevenner. Jeg tror ikke det gir mening å referere til «en framstilling tilsynelatende intensjonelt farget av moralistiske synspunkter» så lenge referansene er til noe nær «arvefienden» til den katolske kirke. Vårt Land representerer en nokså tradisjonell lutheransk trosfære. Hvis disse publikasjonene har skrevet noe som er feil så må Gaysir AS ta dette opp med disse, vi kan ikke etterprøve riktigheten av debatter i det offentlige rom. Vi kan si om den finnes og hvilken synspunkter som finnes. Vi kan ikke sensurere noen av partene. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 20:19 (CET)
Saken er at Ctande i denne saken har vist usedvanlig dårlig evne til å presentere vanskelig stoff på en god måte. Med unntak av påstanden om sammenheng med pedofili er det ikke den egentlige saken han presenterer som er problemet, men formuleringer som antyder et langt tettere samarbeid mellom Gaysir og annonsørene enn man normalt vil forvente mellom annonsør og selger av annonseplass, overøsende negativ adjektivsbruk, og den totale overfokuseringen på denne saken i en ellers ganske liten artikkel om et relativt kjent norsk nettsted. Dette, i tillegg til hans lite imøtekommende diskusjonsinnlegg samt brukersiden hans, er det eneste inntrykket TrygveHoi hadde av Ctande, og det er da slik jeg ser det naturlig å bli provosert av en henstilling til å konferere med ham. At "trosmenigheter og pinsevenner" er den katolske kirkes "arvefiender" er dine ord – i noen saker er de samkjørte nok. -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 20:42 (CET)
Beklager, men nå skjønner jeg ikke hvor du vil lengre. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 20:47 (CET)
Beklager, jeg er kanskje ikke flink nok til å uttrykke meg i klartekst. Det jeg vil ha ut av dette er:
  1. Samtlige brukere på Wikipedia må bli flinke til å ta til seg og respondere på kritikk, og ikke bare blokkere både kritikken og brukeren som kommer med den. Noen er flinke allerede, og andre er svært lite flinke. Problemet er vel at de som er minst flinke er kanskje de som føler seg minst truffet av dette.
  2. Det må gjøres helt klinkende klart at innlegg sterkt farget av egne meninger i vanskelige tema ikke aksepteres, spesielt ikke fra erfarne brukere.
  3. Vi bør ha et slags "konfliktløsningsrom" der slike stygge debatter som den som foregikk i helgen kan tas og medieres av noen som er gode diplomater, ikke har noen sterke bias i den aktuelle saken, og har erfaring med konflikthåndtering før de utarter.
-- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 21:01 (CET)
Støttes. Jeg tror også det var uheldig at diskusjonssiden ble slettet, selv om denne begynte å bli en lapskaus av dimmensjoner, og jeg tror det var særdeles uheldig at firmaet og firmaets representanter var så pågående ovenfor tredjeperson. — Jeblad 26. nov 2007 kl. 21:13 (CET)
Glad vi er enige om målet. Jeg mener også det var uheldig at diskusjonssiden ble slettet. Når det gjelder firmaets innspill kan jeg være enig i "uheldig", men jeg vil fremdeles fastholde "forståelig". -- SLB (diskusjon) 26. nov 2007 kl. 21:16 (CET)

Diskusjonssida ble sletta fordi den hadde gått helt av skaftet. Jeg barberte bort mesteparten, sletta diskusjonssida og gjenoppretta den barberte versjonen. Deretter tømte jeg diskusjonssida. Jeg har fått støtte for handlingsmåten fra flere, dessuten var det varslet på diskusjonssida i god tid at den kom til å bli slettet, uten at noen tok til motmæle der. Admins kan uten problem sjekke slettede revisjoner om de vil finne ut av hvem som kasta den første steinen, uten at det vil gavne noe særlig. ZorroIII 26. nov 2007 kl. 22:23 (CET)

Når det gjelder denne artikkelen, så syntes jeg at man bør kunne få lov til å komme med dokumentert kritikk i en artikkel uten at enkelte skal ta seg nær av det. Kjetil2006 26. nov 2007 kl. 22:43 (CET)
Det er ganske mange momenter i denne debatten. Slettingen av debattsiden er den siste av en rekke, og slik den er fremstilt overfor (jeg har ikke lest den) synes det som det er gode argumenter for sletting i og med den var «gått av skaftet». Men. Siljes inlegg på trepunkter lengre oppe er en god oppsummering på en redigering som gikk i vranglås. Som Morten sier er det flere ting vi kan lære av denne saken. Forslaget om en lag for konflikthåndtering høres ut som en god ide, for noe sier meg at dette neppe blir den siste saken av denne typen. I og med slike saker gjerne blusser opp i løpet av kort tid trenger vi et hurtigarbeidende lag av noen få personer slik at en av dem kan rykke inn på kort varsel og gjøre enkelte grep som vi har avtalt på forhånd (eksempelvis låsing av sider, identifisere stridsparter og deres e-mail etc), og deretter evt. gi noen få nøytrale bemyndighet til å ta en bestemt redigering av stridsemnet. --Finn Bjørklid 26. nov 2007 kl. 23:27 (CET)
For å presisere, så var min komentar ment for hovedartikkelen, ikke diskusjonen. Kjetil2006 26. nov 2007 kl. 23:33 (CET)
Uavhengig av hva en mener om denne saken så bør det være klart at en ikke bør slette diskusjoner bare fordi noen er uenig i det som skrives i artikkelen. En praksis med å slette diskusjonssiden når noen rasler nok med sabler tror jeg vil bli særdeles problematisk på sikt. I dette tilfellet tror jeg at nettopp fordi det rasles med sabler så er det mest fornuftige å legge diskusjonen tilbake. En slags mediatorgruppe kan ikke gis legitimitet under slike arbeidsforhold, da andre brukere kun observerer at noen går inn og overstyrer pågående debatt. Skal en mediatorgruppe ha legitimitet må det være innsyn i hva de gjør, og hvorfor. Målet må være å å få partene i tale, ikke sensurering av diskusjonssider hvor en eller flere av partene ikke klarer å holde seg i skinnet. Vi har ingen redaksjonskomite og hvis en ønsker å bruke en mediatorgruppe som en slik som trer i funksjon så snart noen er uenige og støynivået på diskusjonssiden er høyt nok, så tror jeg dette er i strid med prosjektets intensjoner. Prosjektet skal være åpent, ha en lav terskel og brukere skal behandles likt. Stoff skal kun slettes der det er tøys, i strid med prosjektets målsetting eller ulovlig å publisere. I dette tilfellet var det som ble publisert dokumentert med referanser til flere aviser, og noen av dem toneangivende i store lag av befolkningen. Jeg tror kritikken må tilbake i artikkelen på en eller annen måte. SOS Rasisme er et eksempel på en tilsvarende artikkel, men hvor dialogen har fortsatt selv om utsagn er svært spisset. Vi må altså finne frem til metoder som gjør at våre normale prosesser fortsetter å fungere selv om diskusjonene engasjerer og utsagnene blir litt skarpe. — Jeblad 27. nov 2007 kl. 10:28 (CET)
På generelt nivå, uten å ta stilling til denne spesifikke saken, som politikerne sier, hvis debatten blir perget av injurerende påstander o.l. kan jeg se gode grunner til å slette den. Det kan selvsagt være gode grunner for det motsatte. --Finn Bjørklid 27. nov 2007 kl. 11:07 (CET)
Viktig diskusjon Silje tar her, men jeg må få ta Ctande i forsvar når det gjelder åpenhet (jfr. brukerside). Brukerne og bidragytere på wp er som regel mye mer beskyttende ovenfor egen id enn Ctande. Silje skriver lenger opp at «(..) Ctande som er eller har vært ansatt i den katolske kirke,(..)». Den argumentasjonen bør ikke forekomme, da det samme ikke kan sies om f.eks. meg. Ut over dette støtter jeg Siljes oppsummering i tre punkter over, og er enig i at ved opphetede diskusjoner kan det være best at artikkelen overlates til «antatt nøytrale» brukere (iallefall for en periode).
Understrekers Siljes punkt 3: En artikkels diskusjonsside er ikke godt egnet for lange meningsutvekslinger som tar av og blir personlige - da bør man flytte til et konfliktrom. Mr. Hill 27. nov 2007 kl. 10:55 (CET)

Støtter Morten og Siljes forslag om en redaksjonskomite ved slike saker. Mht Jeblads innvending, dette er så få tilfelle at det ikke gjør noe for selve prosjektets ånd.Jeg har selv gitt opp en artikkel på enwiki hvor et slikt system hadde bidratt til en bedre og mer balansert artikkel. Ulf Larsen 27. nov 2007 kl. 12:31 (CET)

En redaksjonskomite virker fornuftig. --Harry Wad (HTM) 27. nov 2007 kl. 12:45 (CET)
Konfliktløsningskomite høres bedre ut. Det bør skje på ad hoc-basis, gjennom at partene i diskusjonen selv erkjenner at de ikke klarer å løse spørsmålet, og ber noen brukere de alle har tillit til om hjelp. Kph 27. nov 2007 kl. 20:37 (CET)
Jeg tror også at ad hoc basis er best. Dels fordi konflikter kan involvere alle og dels fordi vi da signaliserer at dette er siste utvei. Jeg ser ikke for meg mer enn et par slike saker i året. Men jeg tror det kan være gunstig å ha et slik regelverk på plass. Om noen lager et utkast er det bra. mvh - Ulf Larsen 27. nov 2007 kl. 21:52 (CET)
Jeg tror det er lurt å ta høyde for at forskjellige saker kan medføre forskjellige behov. En diskusjon som har kjørt seg fast og en skikkelig redigeringskrig trenger ikke nødvendigvis samme lut. Vi bør sette opp en slags veiledning med en foreslått prosedyre for konfliktløsning heller enn noen faste regler (det er mulig det kan være aktuelt å skissere flere alternative prosedyrer). Så kan det diskuteres i hvert enkelt tilfelle hva slags prosedyre man ønsker å bruke. Jeg tror det er viktig at partene på forhånd er enige om hva man gjør før man gjør det, og har tillit til at det man velger å gjøre ivaretar alle interesser. Kph 27. nov 2007 kl. 22:08 (CET)
Ta en titt på Bruker:H92/Wikipedia:Konfliktløsning. Der har jeg kommet med et forslag på en sånn side. Under „fremgangsmåte“ har jeg skrevet det slik at det er mulig å komme med andre typer konflikter enn Gaysir-konflikten. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 27. nov 2007 kl. 22:22 (CET)

Skipsnavn igjenRediger

En ny bruker har nettopp skrevet artikkel om skipet KNM Valkyrien. Jeg begynte å fikse, men oppdaget at det er et salig rot av inkonsekvenser mht navn og anførselstegn for skipene i Det norske sjøforsvaret. Kan noen annen overtaÅ Jeg huster fra tidligere at dette var meget kompliserte greier.Ctande 27. nov 2007 kl. 16:50 (CET)

Har fikset på KNM Valkyrien (1994) slik at den er en stubb. De øvrige skip, betegnelser osv. må vi få rettet opp over tid, f.eks i følge en 5-årsplan eller liknende. 91 27. nov 2007 kl. 18:01 (CET)

BotRediger

Kanskje noen kunne laget en bot som fungerer som den i Vükiped? Der har omtrent kun én person laget en av de største Wikipediaene. Det er selvfølgelig elendig kvalitet, men allikevel bedre enn ingenting. På norsk Wikipedia er kvaliteten god og øker (tror jeg da). Hadde vi hatt noe som bedre kunne automatisere enkle kjedelige oppgaver (for eksempel stedsnavn), så kunne norsk Wikipedia blitt enda bedre. (hvem orker å legge inn hundretusenvis av ukjente, små stedsnavn og slikt manuelt?). Her har vi jo også den fordelen at artiklene som blir opprettet har muligheten for utvidelse og forbedring, fordi vi faktisk har mange brukere. Men hvis noen skal lage noe slikt må det testet meget godt. Uws 15. nov 2007 kl. 00:52 (CET)

1) pywikipediabot, 2) oversettelsesprogram som kan scriptes, 3) tilhøre et språk som er tilstrekkelig stort til at det finnes velfungerende oversettelsesprogram. Det siste punktet er det som volder mest besvær. 87.248.8.161 15. nov 2007 kl. 18:56 (CET)
Og volapyk er et stort språk? Etter det jeg forstår så er det allerede noen automatiske opprettede artikler på norsk, men ikke så mange og ikke så lange. Vi hadde økt kvaliteten betydelig om vi kunne fått en meget god bot. Den burde også kunne utvide/erstatte korte artikler, men ikke gjøre noe særlig med artikler som mennesker har skrevet (på). Uws 15. nov 2007 kl. 19:16 (CET)
Det finnes ingen meget god bot som kan gjøre slike oversettelser til norsk. Kommer du over noe slikt botrammeverk, eller noe som kan brukes for å lage noe slikt så ta kontakt med Bruker:Trondtr. Selv det å skrive svært enkle rutiner for å utvide eksisterende artikler med mer tekst er svært komplakst. — Jeblad 15. nov 2007 kl. 19:22 (CET)
Hadde det ikke vært mulig å basere det på for eksempel SmeiraBot [[2]], eller andre. Noen burde også skrive en artikkel om hvordan man lager en bot, det kan få flere til å få lyst til å gjøre det. Uws 15. nov 2007 kl. 19:55 (CET)
Jeg regner med at det er lettere å oversette til Volapuk (et kunstig språk) enn til norsk (et naturlig språk), da kunstige språk som regel har enkle og allmenngyldige grammatikalske regler. Dette kan en ikke akkurat si om norsk. --Kjetil r 15. nov 2007 kl. 23:55 (CET)
Noen burde gjøre et forsøk, se på en lenke over, den går til en bot som har opprettet mange brasilianske stedsartikler. Det burde ikke være så mye arbeid å få til noe som lager litt lengre artikler. Om det er ingen som vil/klarer det, kan vi jo lage flere tusen korte artikler. Uws 16. nov 2007 kl. 00:54 (CET)
Hva er vitsen med det? Vi har mer enn nok stubber som bør utvides og oppdateres. Noorse 16. nov 2007 kl. 00:57 (CET)
Korte artikler med korrekt informasjon er mye bedre enn ingen informasjon. Dessuten tror jeg ikke det er nok kunnskap her til å skrive lange artikler om steder som relativt ukjente, kanskje til og med for de fleste av inbyggerene i landene de ligger i. Og ingen kan si det ikke er noen vits, for det er det, det vil alltid være noen som lurer på slike ting. Så har vi det her, vil Wikipedia nå ut til flere. Uws 16. nov 2007 kl. 01:17 (CET)
Derfor bør vi slutte med sletting av subbstubber.--Harry Wad (HTM) 16. nov 2007 kl. 01:55 (CET)
Jeg er enig i at korte artikler med korrekt informasjon er mye bedre enn ingen informasjon. Noe som må presiseres er at disse bottene ikke oversetter annet enn enkle ord eller faste setninger som er lagt inn på forhånd, typisk fra tabeller. Skulle botter begynt å oversette vilkårlige setninger fra artikler hadde det blitt dårlige greier. Derfor er det begrensa hvor bra artikler en bot kan lage.
Jeg er også helt enig i at det burde finnes en artikkel om hvordan man lager en bot (hvis noen har lyst til å eksperimentere med en liten en eller bare lurer på hvordan de fungerer). Men kanskje det allerede finnes en slik artikkel godt gjemt et sted? Haakon K 16. nov 2007 kl. 02:48 (CET)
Siden vi har dagens regler om substubb ser jeg dette som unødvendig arbeid, slike korte artikler blir allikevel slettet innen kort tid. --Harry Wad (HTM) 16. nov 2007 kl. 04:20 (CET)
Standardboten eller programvareagenten som brukes til rutinemessig arbeid er pywikipediabot. Det finnes også en del andre som er skrevet for spesielle anvendelser. Kun boter som følger rammeverket til pywikipediabot blir godkjent uten testkjøringer, eventuelt må du få noen som har tilstrekkelig erfaring til å ta en sjekk av boten før du setter igang. Det er en serie regler å forholde seg til, og om en bot roter til eksisterende stoff så vil det kunne bli reist krav om at botoperatøren må rydde opp. Boter skal i størst mulig grad kjøres mens de er under oppsyn da de typisk gjør ugagn så fort de får mulighet til det. Se også Wikipedia:Roboter og den mer spesialiserte Wikipedia:Løpende synkronisering av eksterne tjenester. For å få et innblikk i nivået på botaktiviteten så kan siste endringer settes opp slik at annen trafikk blir redusert [3]. Da fremstår godkjente boter med en «b» i fet skrift tidlig på linja. — Jeblad 16. nov 2007 kl. 05:17 (CET)
Vi bør passe oss for å opprette for mange stubber; da kan vi få det som kalles polskesyken, altså at kvaliteten ikke følger kvantiteten. Jeg er generelt skeptisk til oppretting av mange stubber. Jeg mener det bør være en viss lengde på artikkelen når den først publiseres. Alexanderkg 16. nov 2007 kl. 13:44 (CET)
For det første burde vi ikke slette korte artikler så lenge de er korrekte og informative. For det andre så skal det jo ikke så mye til å lage de så store at de ikke blir slettet heller. Uws 16. nov 2007 kl. 17:52 (CET)
Korte artikler blir ikke slettet dersom de er korrekte og informative, bare hvis de er for korte til å være nettopp det. «Mari Hansen er en politiker» er et eksempel på en såkalt substubb som ville blitt slettet hvis ingen hadde utvidet den ;-) Alexanderkg 16. nov 2007 kl. 19:54 (CET)
Men det er jo nyttig for de som ikke vet hvem hun er. Husk at papirleksikon har veldig mange slike artikler. Er de fleste artikler i et papirleksikon derfor unyttige? Uws 16. nov 2007 kl. 20:03 (CET)
Denne redselen mot korte artikler er en uting her på no.wp.--Harry Wad (HTM) 16. nov 2007 kl. 20:09 (CET)
Når man oppretter en artikkel synes jeg det er mye bedre at man gjør det skikkelig enn å bare skrive én setning. Kvalitet må følge kvantitet. Alexanderkg 16. nov 2007 kl. 20:28 (CET)
Lange artikler er som regel å foretrekke, men det betyr ikke at vi skal slette korte artikler som kan utvides. Uws 16. nov 2007 kl. 20:31 (CET)

(tilbake til margen) Jeg må si at dette fokuset på polskesyken tar fokuset vekk fra det som (for folk flest) er viktigst, nemlig å kunne bruke Wikipedia som et oppslagsverk. Personlig vil jeg heller få opp 2 linjer enn å få en blank side. Klart det er viktig med kvalitet, det er jo det vi jobber mot, men som utgangspunkt skjønner jeg ikke problemet med å ha stubber. Som nevnt over her, så er det jo slik papirleksikon ofte opererer, og de tjener likevel til sin hensikt, om det så ikke er all verdens informasjon å hente ut av dem. Om det er mulig å lage en bot som lager gode stubber, det er en annen sak. Tpb 16. nov 2007 kl. 20:36 (CET)

Vi er ikke et papirleksikon og vi har ikke et papirleksikons hensikt. Vi skal ha lengre og mer utfyllende artikler, og tanken om at dersom en kan skrive en eller to linjer om en sak, kan man også skrive en grei stubb, er definerende for vårt minstekrav. En god stubb er, som du sier, en annen sak. En bot kan ikke opprette en god stubb med innhold utover nøkkelinformasjon. Behovet for nøkkelinformasjon bør løses gjennom en multispråklig/internasjonal søkefunksjon, ikke ved å lage egne, dårlige artikler. Btd 16. nov 2007 kl. 20:46 (CET)
Det er ingen her i debatten som er imot stubber..? Substubber, altså typen «Stavanger er en by» er noe annet. Alexanderkg 16. nov 2007 kl. 20:48 (CET)
«Stavanger er en by» er selvsagt veldig lite informativt, så hvis grensen for å regne noe som substubb (og for å slette det) hadde gått der, så ok. Men hvis jeg ikke tar feil, så er det dette som er kategorien for substubber, og her finner man da absolutt artikler som er mye mer informative enn som så. Noen som visste at Arne Sanden er ordfører i Lærdal fra 2007? Eller at metylrødt er en syre-base-indikator? Ikke jeg. Informativt? Ja. Bør vi fjerne fra Wikipedia noe som er informativt? Absolutt ikke. Haakon K 18. nov 2007 kl. 01:25 (CET)
Nei, men poenget er at klarer du å skrive én setning, så klarer du å skrive mer. Å opprette 70 000 stubber, som de har gjort på Vükiped, er jeg kraftig imot. Da er det bedre at vi tar oss lengre tid og gjør det skikkelig. Alexanderkg 19. nov 2007 kl. 08:47 (CET)
Det er jeg ikke uenig med deg i. Haakon K 19. nov 2007 kl. 19:47 (CET)
Det ble formulert noen kriterier for en substubb, og disse var såpass strenge at det skulle være helt uproblematisk å slette en substubb som ikke holdt mål. Planen var også å flytte substubber over til ordinære stubber når de fikk tilstrekkelig størrelse. Fordi det ble en betydelig diskusjon om metoder, hva som var grenser og om vi overhodet skulle ha substubber som begrep så er det ikke gjort noe mer med saken. Problemet er egentlig mye mer omfattende enn om vi skal ha to linjer med informasjon, og om disse skal merkes med substubb. Tanken var å bruke merking med substubb slik at opprinnelig skribent kunne få litt mer tid på seg. Primærmålet er ikke å produsere sunstubber. — Jeblad 28. nov 2007 kl. 18:43 (CET)

Hvor sank Explorer?Rediger

Ikke så veldig Wikipedia-relatert, men journalisten i denne artikkelen om Explorer burde lese på Wikipedia om forskjellen mellom Arktis og Antarktis... Forøvrig så skjedde dette i Sørishavet, bare for å understreke hvor det egentlig skjedde =P — Erik (d · b · @) 24. nov 2007 kl. 00:19 (CET)

Ja, det var jo et ganske annet sted på jorden. Alexanderkg 24. nov 2007 kl. 00:22 (CET)
Hvis jeg ikke husker feil, påsto NRK i kveld at skipet var 48 år gammelt. Aviser på nett sier at det ble bygd i 1969, og i så fall stemmer ikke matematikken helt for NRK. Men en skal vel kanskje ikke henge seg opp i sånne detaljer. Da er det nok viktigere hvilken side av jorda det befinner seg på. ;-) Blue Elf 24. nov 2007 kl. 00:37 (CET)
Utenlandske medier er ikke så interessert i å opplyse om at helten i historien her er et norsk skip. Typisk. Alexanderkg 24. nov 2007 kl. 00:44 (CET)
Er ikke sikker på om det var BBC eller NOS, men en av disse meldte på radio at skipet hadde støtt på et isfjell nord for sydpolen... tja.   Noorse 24. nov 2007 kl. 03:06 (CET)
Umiddelbart virker det … ehm … korrekt. 84.236.172.220 24. nov 2007 kl. 14:08 (CET)
Så om denne saken på britisk TV i går, og de fleste hadde fått med seg at et norsk skip var innvolvert, men utalen av MS Nord Norge var rimelig langt ute på tur. Den var ca. like dårlig som engelsken til kapteinen som ble intervjuet av BBC. Reinhard Heydt 24. nov 2007 kl. 14:42 (CET)
Forøvrig stod det også i Dagbladet at skipet hadde kjørt på et isfjell sør for Shetland, noe som forsåvidt er riktig, men nå er jo Sørishavet veldig langt sør for Shetland   — Erik (d · b · @) 24. nov 2007 kl. 23:06 (CET)
Nå ser det ut til at Nettavisen har rettet flausen, men jeg kan banne på at journalisten skrev Arktis i artikkelen. — Erik (d · b · @) 25. nov 2007 kl. 01:03 (CET)

Med andre ord kjørte Explorer på et isfjell mellom Arktis og Antarktis! — Jeblad 25. nov 2007 kl. 13:46 (CET)

Ja, hvilket er naturlig   — Erik (d · b · @) 25. nov 2007 kl. 20:07 (CET)
De kalte skuta si for «Explorer», og forventet en kræsj-fri tur? Huff, naiviteten vil ingen ende ta. ;) - Soulkeeper 26. nov 2007 kl. 11:37 (CET)
Haha, jeg skjønte den!   Marcus 28. nov 2007 kl. 16:49 (CET)

Bruker:MathiastrymRediger

Jeg antar at denne brukeren er en sokkedukke av Bruker:Gaius nepos. H*n fortsetter å laste opp urfrie Linkin Park-bilder, i tillegg til at h*a merker dem med PD. Gaius nepos ble opprinnelig blokkert for dette (2 uker), og brukeren Mathiastrym (som ble opprettet ganske raskt etter blokkeringen) skriver helt like artikler. H*an har også brukt IP-adressen 130.67.139.177. Mathiastrym opptrettet også artikkelen Mathiastrym, hvor det stod nesten det samme som på Gaius nepos' brukerside. Deadman 24. okt 2007 kl. 16:57 (CEST)

Sokkedukke ???   - hvem er det som finner på disse navna? Høres ut som noe man får kjøpt på en sexforretning. Kanskje det burde vurderes et navnebytte--Ezzex 16. nov 2007 kl. 23:57 (CET)
Virker riktig. Tror ikke at CheckUser er nødvendig her, rimelig åpenbart at det er samme person. Mathiastrym har opprettet et underprosjekt Nu Metall Band, hva skal vi gjøre med dette? — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 24. okt 2007 kl. 17:28 (CEST)
Det bør hurtigslettes. Vi trenger ikke slike underprosjekter, når Wikipedia:Underprosjekter/Heavy metal allerede eksisterer. Deadman 24. okt 2007 kl. 18:26 (CEST)
Godt poeng. Jeg er helt enig. Det er ikke noe vits å si ifra til brukeren, han har ikke svart på noe av det vi skriver til han. Han fortsetter med opplasting av albumcover og jeg foreslår blokkering, da kontoen er en sokkedukke (dukkeførerkontoen er jo blokkert). — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 24. okt 2007 kl. 20:07 (CEST)
  • Jeg har nå sagt fra til brukeren om bilder. Er det Gaius nepos er det liten sjanse for at den blir lest, se Brukerdiskusjon:Gaius nepos. Fortsetter han med å laste opp bilder, foreslår jeg blokkering. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 24. okt 2007 kl. 17:44 (CEST)

Ser ut til at h*n har opprettet enda en ny bruker; Mathiashippe. Deadman 27. okt 2007 kl. 15:01 (CEST)

Og enda en: Mathiashippes. Deadman 4. nov 2007 kl. 00:43 (CET)
  • Jeg synes at vi skal gi han en kraftig advarsel (Siste sjanse) om brukeren(e) fortsetter med disse bildene, bør alle mistenkte sokkedukker for Gaius nepos blokkeres på ubestemt tid.--Alexis 7. nov 2007 kl. 11:21 (CET)
    Jeg ga en advarsel til den sist brukte sokkedukken. Håper han forstod det. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 8. nov 2007 kl. 18:35 (CET)
Blokkert
Gjentatte opplastinger, under ulike brukernavn, av bilder med manglende / feil lisens samt manglende vilje til kommunikasjon. Noorse 9. nov 2007 kl. 22:47 (CET)

Lurer også på Bruker:Augustus. Han la til masse linkin park-bilder rett etter commonsbrukeren Gaius nepos (som nå har uendelig blokkering her og på commons) lastet opp. — H92 OOOO (d/t · b/c · @) 13. nov 2007 kl. 21:46 (CET)

Blokkeringen er nok ikke uendelig, men på ubestemt tid... Det er ikke det samme... Noorse 13. nov 2007 kl. 22:34 (CET)

Jeg regnet med at Augustus (diskusjon · bidrag)er samme person, da brukeren lastet opp et Linkin Park-bilde. Hva skal man gjøre for at han fyren her gir seg? Semi-beskytte sidene om Linkin Park og bandmedlemmene en ukes tid? Kjetil r 14. nov 2007 kl. 17:11 (CET)

Linkin Park har vært semibeskyttet, brukeren bare ventet til sokkedukken hadde vært registrert lenge nok... Noorse 14. nov 2007 kl. 20:12 (CET)
Blokkér IP-adressen hans/hennes (om mulig). — Erik (d · b · @) 25. nov 2007 kl. 12:11 (CET)
Han har dynamisk IP-adresse, dvs. at den bytter hver gang han logger på. Man kan blokkere hele rekken, i dette tilfellet alle IP-adresser fra 130.67.1.1 til 130.67.255.255, og gjør vi den blokkeringen ubestemt tar vi nok for bredt! ;) Se f.eks. på denne. 29. nov 2007 kl. 19:18 (CET)