Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/April 2015

Mars 2015 | April 2015 | Mai 2015

April 2015Rediger

PeltonturbinRediger

Dette er den fjerde kandidatartikkelen som nomineres hvor Frankemann (diskusjon · bidrag) har vært hovedforfatter; og det er den tredje av dem som handler om kraftproduksjon. Dette er stoff som jeg ikke vet mye om fra før, men stoffet er ryddig framstilt, slik at jeg forstår forskjellen mellom turbin, vannturbin og peltonturbin. Ryddig og pent arbeid! M O Haugen (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 23:53 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 23:53 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 18. apr. 2015 kl. 23:43 (CEST)
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 06:35 (CEST)
 4.   For Ctande (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 10:16 (CEST)
 1.   Imot Asav (diskusjon) 17. apr. 2015 kl. 20:57 (CEST)

KommentarerRediger

Beklager å være vanskelig igjen, men saken er full av slurvefeil og tildels svært uklar. Jeg har ryddet noe i de innledende avsnittene, men det trengs adskillig mer korrektur m.m. for at den skal kunne anbefales, syns jeg. Asav (diskusjon) 17. apr. 2015 kl. 20:57 (CEST)

Foreslår at seksjonen med flyttes opp så den kommer umiddelbart etter ingressen, tilsvarende som for artikkel om vannkraft. Har tatt noe korrektur og skal ta mer de nærmeste dagene. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 18. apr. 2015 kl. 22:16 (CEST)

Jeg har tatt en korrekturrunde jeg også, og kan ikke finne noe mer å utsette på når det gjelder språket. Jeg syns også artikkelen er lettlest og forståelig for en som meg som kan lite om dette temaet. Haakon K (diskusjon) 18. apr. 2015 kl. 23:43 (CEST)

Ulf Larsen, hva mener du skal flyttes opp så det kommer rett etter ingressen? --Frankemann (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 09:00 (CEST)

Beklager, ser det er et tomrom der, jeg tenker på historisk utvikling. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 09:15 (CEST)

Denne setningen i ingressen:

«På løpehjulets periferi treffer vannstrålen en rekke skålformede skovler, og selve utformingen av disse er det karakteristiske for turbintypen.»

En sak er at jeg undres om begynnelsen - På løpehjulets periferi - presist formidler funksjonen, en annen er utforming karakterisktisk for turbintypen. Er det noen annen turbin med tilnærmet skåler som i peltonturbinen? Hva med følgende:

«Vannstrålen treffer en rekke skålformede skovler, som er karakteristisk for turbintypen.» Det er kanskje pirk, men i og med at en god del kanskje kun leser ingressen så er jeg opptatt av at den skal være så beskrivende og samtidig lettlest som mulig. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 09:27 (CEST)

Nå har jeg flyttet den historiske innledningen helt opp, samt endret litt på rekkefølgen av bildene. I nye artikler lar jeg konsekvent den historiske innlednignen komme først. Enig med ditt forslag til omformulering av setningen om løpehjulet. Riktignok eksisterer det andre turbintyper som har et løpehjul som utnytter samme prinsipp, men i ingressen trenger ikke å gi leseren så mye innformasjon. Takk for gjennomlesning! --Frankemann (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 09:40 (CEST)

Jeg har tatt en gjennomlesing og har fjernet hva jeg har funnet av feil, håper Asav har mulighet for å ta en titt og eventuelt revurdere sin stemme mot. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 12:06 (CEST)

Gjennomgang med KjellGRediger

I første linje står at peltonturbinen er av "impulstypen". Alle nikker gjenkjennende, ja, ja impulstypen ja - eller? Ta en vandring: impulstypen ( med litt mattebakoversveis), til tysk, derfra til engelsk, derfra til norsk og impulstypen er blitt til bevegelsesmenge? Er dette heldig i første setning?

Nå har jeg lagt inn lenke til avsnittet i Vannturbiner der dette begrepet blir forklart. Ble det bedre? Har vel ikke så langt tatt mål av meg til å kontrollere og endre lenkene mellom forskjellige språks artikler.

Videre trekkes vasshjul frem som er eksempel på et ikke-impulsdrevet løpehjul. Imidlertid ser det for meg ut til at vasshjulset i Tørvikbygd er impulsdrevet, her er det ikke mye dødt vann. Dette vasshjulet er til forveksling likt med Peltons første konstruksjon hvis en erstater skyflene med peltonskåler. Trekker en sammenligningen med bekkekvern ser en nok et eksempel på en tidlig impulstype. Et overfallshjul fungerer innenfor en typisk fallhøyde på 2-7 m, mao det utnytter også vannets kinetiske energi ev i tillegg til gravitasjonen i dødvannet.

Vel, har skrevet om denne innledende teksten. Du har nok rett i at gamle vannhjul kombinerer impuls- og reaksjonsprinsippet.

I teksten til denne figuren Fil:Walchenseewerk Pelton 120.jpg|thumb|right|Sammensetting av en peltonturbin i Walchensee kraftverk, i Tyskland. Her er det montert to løpehjul på en horisontal aksling. Dette var tidligere en vanlig konstruksjon når vannmengden tilsvarte mer enn to dyser. Horisontal oppstilling gjør det nemlig vanskelig å ha mer enn to dyser per løpehjul. antydes det at hvert løpehjul får vann fra to dyser. Jeg ser bare én dyse/løpehjul. Referanse til to dyser?

Du ser bare en dyse fordi den andre er under gulvet. Ved å forstørre bildet ser du at det er en ståldørken der tilløpsrøret komme inn til turbinen. Det er en hel del rørarrangementer nede i gulvet. Har lagt til noe mer informasjon og referanse både i figurteksten og i brødteksten.

sand suspendert i vann"? Dear Mr/Ms do you have a Norwegian substitute for that expression?

Ordet brukes på norsk, har lagt til en lenke og to ord i parantes.

"«u-sing»"?

Jeg håper at om jeg blir reinkarnert vil jeg gjennoppstå som et menneske som ikke skriver så mange feil.

"For at ikke vannstrålen skal bli avskjert av skålen rett foran den som får vannstrålen rett inn," Avskjert?

Samme ønske for meg selv som uttrykt over.

"er momentet (kraft ganger arm) som virker. " det finnes kanskje en bedre lenke enn til en pekerside?

Ja, nemmelig Dreiemoment!

"I det ideelle (friksjonsløse) tilfellet vil hele den hydrauliske potensielle energi av vannet i kraftverkets inntaksdam..." Alt:
I et ideelt, friksjonsløst, system vil hele den hydrauliske potensielle energi av vannet i kraftverkets inntaksdam...

Endret slik som du anbefaler.

"Tilførselsrøret på en moderne stor peltonturbin er en ringledning med greinrør til dysene, som ofte er innstøpt i betong." dette leser jeg som at det er dysene som er innstøpt.

Endret teksten slik at det ikke skal misforståes.

"Det er ofte flere dyser som vannet fra tilførselsrøret må akselererer gjennom før det treffer løpehjulets skovler. " flere dyser i tandem eller at tilført vann fordeles til flere dyser mot løpehjulet?

Tilført vann fordeles mellom flere dyser! Endret teksten noe.

"Ved utstrømning av dysen er det atmosfærisk trykk, og atmosfærisk trykk virker hele veien fra vannet forlater dysene, går gjennom turbinen og ut av kraftstasjonen. [klargjør] " Alternativ tekst: "Trykket i vannet i ringledningen rett før dysene er bestemt av fallhøyden og kan være flere hundre bar. Turbinhuset er luftfylt med atmosfæretrykket på 1bar. Gjennom dysene aksellerer vannet voldsomt samtidig som trykket i vannet faller til 1bar. Siden trykket i vannet ikke endres før og etter kontakt med løpehjulet, kan en Peltonturbin omtales som en liketrykksturbin.

Ja, med denne om formuleringen burde vel merknaden [klargjør] kunne tas vekk. Som du ser har jeg ommøblert litt på hele avsnittet. Fint om du ser over slik at det blir bra.

"Colman greide ikke å få promotert sin oppfinnelse," alt: Colman greide ikke å markedsføre sin oppfinnelse godt nok..."

OK!

"William A. Dobel, vært i en gruve som hadde et peltonhjul og lagt merke til rask slitasje av dette. Dobel la merke til at det var mye sand i vannet som drev hjulet. Han forundret seg over dette og dro rundt for å undersøke flere peltonhjul i området for å finne ut om dette var et generelt problem. Dobel studerte problemet og kom frem til at turbulens i deler av skålene på peltonhjulet i kombinasjon med suspendert sand i vannet var årsaken." Var det mye sand eller mye slitasje han undret seg over?

Ny formulering i brødteksten.

"Pelton utformet skovlene slik at vannstrålen snur nesten 180° etter at den forlater skovlene." Alt: Pelton utformet skovlene slik at vannstrålen dreies nesten 180°. Skovlene vinkler noe ut for at det brukte vannet snarest mulig skal ledes bort fra løpehjulet og ikke treffes av neste skovle eller fanges inn slik at skovlen ikke er tom før neste dyse.

Det er forklar mer inngående lenger ned i artikkelen, dette mener jeg blir for mange detaljer i ingressen.

"En mente at noe av årsaken til den lave virkningsgraden kunne være at bøttene ble fylt av «dødt-vann» med det samme strålen traff den, og at strålen dermed kun traff åpningen på bøttene og ble spylt vekk. Forbedringer av konstruksjonen tok sikte på å lage bøttene slik at vannet forlot bøttene raskere. Alt: En mente at noe av årsaken til den lave virkningsgraden kunne være at bøttene ble raskt fylt med vann og at strålen deretter kun traff åpningen på bøttene og ble spylt vekk. Forbedringer av konstruksjonen tok sikte på å lage bøttene slik at vannet forlot bøttene raskere.

Jeg synest «dødt-vann» var en god formulering. Leseren tenker da forhåpentlig vis på død stillestående vann, som ligger i skålene og som strålen treffer. Dette var for øvrig brukt som uttrykk i kilden.
"Dødt vann" brukes lenger opp som eksempel på vann der en utnytter gravitasjon. Vannen her har avlevert deler av sin kinetiske energi og er i veien for mer vann. Derfor mener jeg min formulering er bedre.
Ikke nå lenger KjellG, uttrykket «dødt-vann» og setnignene som forklarte om tidligere tiders vannhjule er fjernet fra ingressen.--Frankemann (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 18:34 (CEST)

Ad matematikk og ligninger. Jeg er imot at ligninger skal pakkes inn i bokser og rullgardiner. En må gjerne forme artikkelen slik at den verbale fremstillingen kommer fremst og eventuelle matematikkavsnitt kommer noe senere i artikkelen, men enkelte naturfagsfenomener lar seg best beskrive i et matematisk formspråk. Hvorfor underslå dette? Da heller en matematikk som beskriver et noe forenklet tilfelle.

Da er vi enige! Som sakt er det artikler i engelsk Wikipedia som har avansert matematikk som en viktig del av fremstillingen.

Artig side: http://www.pdmhs.com/PDFs/ScannedBulletinArticles/Bulletin%2015-4&5%20-%20The%20Tangential%20Impulse%20Water%20Wheel%20in%20California%20Gold%20Mining.pdf

Ja, veldig morsom. Synd jeg ikke fant den da jeg skrev artikkelen.

KjellG (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 23:24 (CEST)

Takk til KjellG for meget grundig kommentering. --Frankemann (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 20:17 (CEST)

Jeg synes ellers det er interessant å ta en titt på hva «konkurrenten» har om emnet. Når en skriver såpass knapt så blir det hverken for mye ligninger, eller feil... :-) Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 17:24 (CEST)

Ja, samt nok! Tar du en titt i papirutgaven av Store norske leksikon under Vannkraftmaskiner, vil du se at i «gamle dager» fantes en ganske utfyllende beskrivelse. --Frankemann (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 20:17 (CEST)

Denne setningen: «Høsten 1880 fikk Pelton etablert et firma sammen med Brayton som de kalte Pelton Water Wheel Company.» Hvem er Brayton? Såvidt jeg kan se forekommer han kun her. Er han relevant for emnet bør det kanskje stå noe mer, hvis ikke kan vi vel like godt fjerne han, eller? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 19:40 (CEST)

Da anser jeg meg ferdig med gjennomlesing, håper at hovedbidragsyter som vanlig tar en sjekk på mine endringer. Der hvor jeg anser at jeg kan korrigere direkte gjør jeg det, men det kan bli feil, så best å ta en kontroll av kontrolløren. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 20:18 (CEST)

Takk Ulf Larsen. Jeg har lest gjennom det meste av artikkelen på nytt og satt inn noe mer informasjon. Tror ikke du har bidratt med noen feil, jeg er mer redd for mine egne ortografiske feil.--Frankemann (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 18:34 (CEST)

MatematikkRediger

Den er god. En annen sak er ligninger. Jeg begynner med at det er bra at artikkelen er så utfyllende som mulig og følgelig er det fint når vi har med formler, for de som kan følge de. Samtidig tenker jeg at en artikkel i et leksikon ideelt sett bør gi så mange, så mye som mulig. Når det gjelder ligninger er jeg redd for at de kan skremme vekk eller stoppe lesere fra å ta med seg hva de kan. Et mulig valg er å legge ut ligninger i egne bokser - som jeg har gjort her - tanken er da at hovedteksten kan leses uten ligninger og suppleres med det for den som forstår. Det så dessverre ikke særlig bra ut, så jeg tilbakestilte egne redigeringer. Det er mulig å gjøre det på den måten, men det betyr endel tilpasning mht. bilder for å få en god layout. En annen variant er å legge det ut i andre artikler som det lenkes til. En tredje variant har våre franske venner gjort - i artikkelen Turbine Pelton er det en slags males som kan utvides - noe vi ellers bare bruker for oversikter over relaterte artikler, se typisk i bunnen av artikkel om Konvensjonsgården.

Igjen for ordens skyld så er ligningene slik de står nå i artikkelen ikke til hinder for en stemme for anbefalt, så jeg kommer uansett til å stemme for etter jeg er ferdig med gjennomlesing. Jeg tror derimot vi har endel å hente på å prøve å komme flest mulig av våre lesere i møte, så både de som synes ligninger er greit og de som hopper av når de ser en, kan få utbytte av artikkelen. Jeg håper derfor at hovedbidragsyter kan bruke noe av hva jeg har foreslått for å gjøre en allerede god og viktig artikkel litt mer tilgjengelig for våre mange lesere. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 12:02 (CEST)

En detalj i begynnelsen av artikkelen, der er det to «røde lenker» (Kartell Kraftverk og Walchensee kraftverk). Det er ikke noe forbud mot «røde lenker» i hverken anbefalte eller utmerkede artikler,men vi prøver å unngå de i åpningsbildet. Det enkleste er vel bare å fjerne klammene rundt de to, så kan artikler om de heller opprettes når noen føler for det. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 12:40 (CEST)

Når det gjelder lingninger har vi hatt lignende diskusjoner før. Jeg har med hensikt plassert disse utledningene langt nede i artikkelen, slik at de som synest den kvalitative forklaringe er bra nok, kan hoppe av. En peltonturbin er etter hva jeg lærte av lesningen av faglitteratur en mye mer avansert maskin enn en skulle tro. Her kreves det mye kunnskaper innenfor fysikk og mattematikk, og det jeg har utledet av formler er nok bare barnemat i forhold til hva en masterstudent må gjennom. En leser med god teknisk intuisjon vil nok kunne skjønne at hastigheten til løpehjulets pereferi må være 1/2 av strålehastigheten. Allerede i de første setningene i avsnitet «Optimal hastighet for løpehjulet» kan denne mistanken dannes. Men å virkelig vise dette krever nok en dose matematikk. Spesielt at strålehastigheten skal være noe under halvparten av pereferihastigheten.

Jeg mener at dette er en såpass spesialiser og fordypende artikkel at matematikk er påkrevet. Se f.eks. denne artikkelen som jeg nettopp har laget Elektromagnetisk induksjon, eller denne for en stund siden Vekselstrøm. Her mener jeg (og jeg tør påstå alle lærebokforfattere) at bare matematikken kan gi forståelse. Disse fagfeltne er jo utviklet av ingeniører og vitenskapsfolk med tung matematisk bakgrunn. Imidlertid har jeg etter beste evne forsøkt å sørge for lenker til andre artikler som forklarer begreper og konsepter. Dessuten er det forsøkt å gi utfyllende kvalitative forklaringer, samt utledninger basert på basale sammenhenger (helst naturlovene).

Hva gjelder egentlig i Wikipedias retnginslinjer for dette? Jeg har tittet litt rundt i engelsk Wikipedia og ser at det gis status «utmerket artikkel» for tekster der matematikk er en viktig del av teksten. Se f.eks. disse artiklene: en:General relativity, en:Mechanical filter, en:Caesar cipher og en:Photon. Her er det ikke gjort noe for å skjerme leseren for abstraksjoner og avansert matematikk. Tvert i mot kommer dette tidlig inn i disse artiklene.

Hva med heller å gjøre oversiktsartiklene (jeg mener i alle fall at de er nettopp det) Turbin og eventuelt Vannturbin mindre matematiske? Avsnittet «Hovedligningen for turbiner» kan kanskje gjøres om til en helt egen artikkel? Kan noen Wikipedia-ideologer hjelpe oss med disse prinsipielle spørsmålene? Om matematikk ikke kan være en vesentlig del av artikler som Elektromagnetisk induksjon eller Vekselstrøm har jeg store problemer med å forstå hvordan slike artikler skal kunne skrives.

Ellers har Asav satt inn en tekst om at en setning som omhandler trykket i turbinen er uklart. Jeg er usikkert på hvordan dette kan skrives om. Noe mer forklaring trenges til hva som er vanskelig.--Frankemann (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 21:29 (CEST)

Til Frankemann: Jeg er ikke imot ligninger i artikler og denne artikkelen er så vidt jeg kan se mer enn god nok for anbefalt, jeg har for å understreke det valgt å stemme for, selv om jeg ikke er ferdig med korrektur. Mitt poeng er ganske enkelt å forsøke å gjøre alle artikler så tilgjengelig som mulig, samtidig som de er så utfyllende som rimelig er for et leksikon. Det er godt mulig at vi ikke kan komme lenger på den veien i denne artikkelen og i så fall er jeg mer enn godt fornøyd med hva du har levert. Mine innspill var et forsøk på å se om det var mulig å komme enda et skritt videre i den utfordrende kombinasjonen tilgjengelighet og fordypelse. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 20. apr. 2015 kl. 06:41 (CEST)

OppsummeringRediger

Asavs tydelige reaksjon på språkkvaliteten ser ut til å ha hatt den ønskede virkningen. På én uke er det gjort 54 redigeringer av 4 ulike brukere, for å gjøre artikkelen bedre. Synes du, Asav, at artikkelen er innenfor rimelige kvalitetskrav nå? Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 15:40 (CEST)

Den virker bedre nå, ja. Jeg skjønner fortsatt ikke helt hva som menes med «En mente at noe av årsaken til den lave virkningsgraden kunne være at bøttene ble fylt av «dødt-vann» med det samme strålen traff den, og at strålen dermed kun traff åpningen på bøttene og ble spylt vekk. Forbedringer av konstruksjonen tok sikte på å lage bøttene slik at vannet forlot bøttene raskere.», men det er jo mulig jeg er for treig! Asav (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 17:13 (CEST)
Ordlyden skal jeg ikke ha noen mening om. Funksjonen er at en gitt bøtte blir hurtig fylt med vann. Vannet i bøtta fortsetter med løpehjulets hastighet og avgir ikke mer av sin bevegelsesenergi til løperen. Videre så mottar bøtta fortsatt vann fra dysen. Dette vannet treffer vannflaten i den fylte bøtta, avgir noe av sin energi og spruter vilt rundt med stor hastighet, bevegelsesenergi som går tapt. I den ideelle pelton er vannhastighet, pereferihastighet og skålenes utforming slik at nær alt vann treffer skåla, vendes rundt og faller ned uten mer hastighet. Mao, all kinetisk energi er overlevert til løpehjulet. KjellG (diskusjon) 26. apr. 2015 kl. 00:38 (CEST)
Enig med Asav i at det ikke er helt åpenbart hva «dødt vann» er, men foreslår at det legges en fotnote, eventuelt en egen note på det med KjellGs forklaring. Jeg skal legge inn et utkast, så får andre se om det fungerer. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. apr. 2015 kl. 16:01 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 27. apr. 2015 kl. 00:42 (CEST)


Liste over verdensmestere i fotball for mennRediger

Ryddig og god oversikt over noen av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, fra Løken (diskusjon · bidrag). Slike oversikter har mange interessante formål; en av de mest interessante er etter min erfaring å serielese biografiene; på det beste får man da inntrykk av både enkelthistorier og mønster av typiske spiller-karrierer. Klar GL i tråd med tidligere praksis. M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 14:39 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 14:39 (CEST)
 2.   For Kjersti L. (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 15:05 (CEST) Jeg antar Løken har kontroll på innholdet. Jeg lot meg imponere av artikkeloppsett og grundighet - og jeg har sett på endel av de (ganske korte) spillerartiklene.
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 09:45 (CEST)
 4.   For Lillingen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 10:01 (CEST) Imponerende arbeid.
 5.   For Haakon K (diskusjon) 23. apr. 2015 kl. 02:11 (CEST)
 6.   For Sandip90 (diskusjon) 28. apr. 2015 kl. 21:57 (CEST)

KommentarerRediger

Referansene bør «pakkes inn», jeg har tatt den første, fordelen ved det er blant annet at det gir noe mer mening om en ser på de. Ulf Larsen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 09:47 (CEST)

Jeg synes det ser litt vilkårlig ut hvordan de forskjellige spillertroppene er sortert og lurer på om det kan legges inn en sorteringsfunksjon, slik at en kan bestemme selv. Det burde også vært en kolonne med draktnummer. Lillingen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 10:01 (CEST)

Referansene kan jeg se på. Angående tabellen er det fire år siden jeg lagde disse tabellene, og aner ikke hvordan jeg gjorde det. Hvis noen er smarte nok til å fikse tabellene slik at de sorterer er det nydelig =) --- Løken (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 12:16 (CEST)
Da har jeg fikset begge deler. Lillingen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 14:12 (CEST)
Jeg ville foretrukket at alle tabellene hadde blitt slått sammen til én tabell (med en ekstra kolonne for årstall), slik at man kunne sortere på tvers av troppene. Nå er det mer en liste over tropper enn enkeltspillere. --Avilena (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 16:29 (CEST)
@Avilena::Tror det vil bli en litt vel stor tabell for det er jo godt over 400 spillere som har blitt verdensmester i landslagsfotball for herrer. Grei utvidelse med draktnummer fra Lillingen, men da bør det også informeres om at det ikke var draktnummer under de første vm-turneringene med en grei referanse. En annen ting er at dette artikkelnavnet muligens kan misforståes noe, da det også i senere tid er etablert et klubb-VM i fotball. Noen andre forslag som muligens kan implementeres i tabellen/arikkelen er (Tidsriktige fotballflagg implementert i malen for {{fotballflagg}}, kolonner for kamper og mål under aktuelt enkeltsluttspillturnering, spilleres og treneres alder i år og dager ved de enkeltes sluttspillenes start ({{Sorterbar dato}} for f.dato og {{Tid i år og dager}} for alder ved turneringsstart), (f.sted ?, kan bli vanskelig å fylle alle riktig), klubbtilhørighet ved turneringsstart) som er fremmet i Brukerdiskusjonstråden på M O Haugens side. Eller hva med å bytte ut bokstaven (k) i tropptabellen som lenker til artikkelen Lagkaptein med et kapteinsikon-bilde som f.eks. dette  -bildeikon som også lenker til samme artikkel om lagkaptein, eventuelt et annet kapteins-ikonbokstav med bokstaven K om det foretrekkes som f.eks.   med lenke til lagkaptein-artikkel eller eventuelt andre fra commonscategory:K. Bedre tydeliggjøring av hvem som var lagets kaptein under de enkelte turneringene i troppslistene. Utvide med punkt om personer som har vært både spiller og trener og som er blitt mester som det ene eller andre eller både og (som F. Beckenbauer og M. Zagallo.) Mvh Migrant (diskusjon) 23. apr. 2015 kl. 02:03 (CEST)
Jeg kommer ikke til å gjøre så store endringer i listen. Om noen vil gjøre det så står de fritt til det. Mvh Løken (diskusjon) 23. apr. 2015 kl. 12:29 (CEST)
Enig med Migrant, tror listen blir ganske uhåndterlig om den slås sammen. Det kan jo selvfølgelig alltid gjøres forbedringer, men i hovedsak synes det som Løken har fått frem en liste som bør bli tatt vel imot av de som har interesse for emnet. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 24. apr. 2015 kl. 21:45 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2015 kl. 18:52 (CEST)


Liste over bykommuner og statistikkområder i AlaskaRediger

TorbjørnS jobbet mye med denne i fjor, og nå har jeg fylt på med de siste rødlenkene. Artikkelen beskriver også godt hva som er så spesielt i Alaska på en utfyllende måte. Løken (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 21:01 (CEST)

God listeRediger

 1.   For Løken (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 21:01 (CEST)
 2.   For --TorbjørnS (ʦ) 21. apr. 2015 kl. 21:17 (CEST)
 3.   For --M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 23:17 (CEST)
 4.   For Ulf Larsen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 09:59 (CEST)
 5.   For 3s (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 20:36 (CEST)
 6.   For Administrative forhold i USA er innviklet fra et norsk synspunkt, så dette er godt levert. Erik F. 24. apr. 2015 kl. 20:44 (CEST)
 7.   For Kjersti L. (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 17:15 (CEST)
 8.   For Haakon K (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 22:33 (CEST)
 9.   For Sandip90 (diskusjon) 28. apr. 2015 kl. 21:59 (CEST)

KommentarerRediger

Virker som en bra artikkel og godt jobbet av bidragsyterne TorbjørnS og Løken. En liten detalj, det er en «rødlenke» på Distriktet Alaska, selv om det ikke er nedfelt i regelverk så har vi vel sedvane på at det ikke bør være noe rødt i første skjermbilde. Foreslår at det løses enten ved oversettelse av artikkel om District of Alaska, eller at klammene fjernes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 09:58 (CEST)

Opprettet! -- Løken (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 12:48 (CEST)

Noen få elementer i listene (3?) er ikke lenket. For en av den (Bristol Bay og Bristol Bay Election District) er det kanskje en dobbeloppføring. I såfall ville jeg valgt å lenke den begge plasser, evt å få skrevet en artikkel om valgdistriktet om det ikke er en dobbeloppføring. Når det gjelder «Unorganized Borough» blir i alle fall jeg såpass nyskjerring på dette navnet at jeg ville ha satt pris på en artikkel. Når det gjelder Lynn Canal-Icy Straits Election District ser jeg ikke noen god grunn til at det ikke skal være en artikkel om dette, men kanskje det er det? Mvh 3s (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 13:10 (CEST)

Har fikset en artikkel om Lynn Canal-Icy Straits, og lenket artikkelen om Bristol Bay Election District til Dillingham Census Area. Bristol Bay Borough er bare en veldig liten del av det landområdet som tidligere var Bristol Bay Election District. Ser en del språk har artikkel om den uorganiserte bykommunen, så det kan sikkert skrives en artikkel om det, men jeg synes denne artikkelen forklarer det såpass greit at det skulle ikke være et presserende behov for det. TorbjørnS (ʦ) 22. apr. 2015 kl. 17:44 (CEST)
Du, jeg hadde rett og slett oversett at det stod rett under *rødme*. Det var en uventet løsning for meg, men den funker jo, så jeg ser ikke noen grunn til å stå hardt på mitt poeng over. Mvh 3s (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 20:33 (CEST)
Det hadde vært bra med noen bilder. Det finnes sikkert noen fra enkelte av de omtalte stedene. Kjersti L. (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 17:15 (CEST)
Jeg synes det er litt vanskelig å velge bilder til en slik artikkel. I utgangspunktet kan man gjøre det enkelt, og sette inn et hvilket som helst bilde fra et hvilket som helst sted i Alaska, men hvis man skal holde seg litt til temaet i artikkelen, som er den administrative inndelingen, blir det ikke mye (om noe i det hele tatt) å velge i, og et tilfeldig bilde av Juneau eller Anchorage blir i mine øyne bare en lettvint løsning. mvh TorbjørnS (ʦ) 25. apr. 2015 kl. 22:45 (CEST)

En fin artikkel som klargjør godt den litt komplekse inndelinga i denne delstaten. Det eneste jeg savner er infobokser i underartiklene, for når jeg går inn på en sånn artikkel, er det som regel innbyggertall og areal jeg er interessert i å finne, og da hadde det vært lettere å slippe å leite gjennom teksten for å finne det (men selvfølgelig, hvis man klikker seg inn på dem fra denne artikkelen, har man allerede sett det). Haakon K (diskusjon) 25. apr. 2015 kl. 22:33 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2015 kl. 18:52 (CEST)


Sigourney WeaverRediger

Unge & lovende Torfilm (diskusjon · bidrag) har jobbet med flere stjerneartikler allerede - særlig innenfor populærkultur, men dette er visst første gang han har skrevet en såvidt omfattende artikkel fra bunnen av. Disposisjon og kildebruk virker tillitvekkende i mine øyne. M O Haugen (diskusjon) 15. apr. 2015 kl. 22:59 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 15. apr. 2015 kl. 22:59 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 18. apr. 2015 kl. 23:31 (CEST)
 3.   Imot Asav (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 00:26 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 15. apr. 2015 kl. 22:59 (CEST)
 2.   For Løken (diskusjon) 17. apr. 2015 kl. 01:11 (CEST)
 3.   For Haakon K (diskusjon) 18. apr. 2015 kl. 23:31 (CEST)
 4.   For 3s (diskusjon) 19. apr. 2015 kl. 20:44 (CEST)
 5.   Imot Asav (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 00:26 (CEST)

KommentarerRediger

Ingressen i sin nåværende må skrives om. Påstanden om at Oscar til Alien var en milepæl er villedende. Det var en lang rekke science fiction-, grøsser og action-filmer som hadde fått Oscar før den. Det er også litt for blomstrende stil i saken. Tonen bør gjøres mer leksikal. Den er tildels preget av anglisismer. Tegnsettingen bør også gjennomgås. Asav (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 00:26 (CEST)

Ja, etter å ha søkt opp litt ser jeg at det er riktig. Men det er fortsatt en milepæl at en skuespiller ble nominert for en slik sjanger. Ellers skal det meste være kildebelagt til nokså gode kilder, så du må nok gi meg mer å jobbe med. Det er vel ikke noe å lure på at språk ikke er min sterkeste side, men jeg føler at det har blitt mye bedre nå enn før, men kanskje jeg bare er blind av egen tekst? Kan du i såfall komme med eksempler i teksten, Asav? // Mvh Torfilm (diskusjon) 16. apr. 2015 kl. 08:34 (CEST)

Jeg har stemt for UA fordi den møter fem av seks av kriteriene som er listet opp på denne siden. Tegnsettingen kan kanskje bedres, men ellers er denne perfekt. --- Løken (diskusjon) 17. apr. 2015 kl. 01:11 (CEST)

Jeg syns det er en veldig bra artikkel med godt språk. Det eneste jeg har å peke på er noen kommaer. Haakon K (diskusjon) 18. apr. 2015 kl. 23:31 (CEST)

En bitteliten og kanskje uvesentlig kommentar (men egentig litt prinsipiell) basert på at jeg bare har rukket å lese biografikapittelet. Spørsmålet er: Hva skal en ta med? Jeg er skeptisk til å legge for mye vekt på bagateller med kilde i ukebladaktige intervjuer. Jeg har sett en del av dette på engelsk Wikipedia, der det i blant pøses på med eihver opplysning som kan kildebelegges.

I dette tilfellet tenker jeg blant annet på påstanden om at Weaver hadde John Lennon som forbilde og at hun så på ham som «revolusjonær». Kilden er et nokså ordinært kjendis-intervju («Here the actress opens up ...») i Daily Mail. Her sier hun at hun som femtenåring likte Beatles, og at Lennon var veldig kul og opprørsk fordi hun hadde fortalt at han i en kjøkkenjobb hadde tråkka på brødet han skulle servere noen finfolk. Morsom anekdote, dårlig leksikonstoff.

Også Jessica Tandy nevnes som et forbilde, og et intervju på kultursidene i Guardian er nok en noe bedre kilde enn overnevnte. Likvel synes jeg vår artikkel overdriver betydninga av det Weaver sier: «My early role models were people like Jessica Tandy, and they were always working - they would do film, they would do theatre, they would take anything that came their way so long as it was decent. And I love that attitude.» Merk at hun bruker Tandy som et eksempel. Og enda om det gir farge og liv til artikkelen, synes jeg at det blir feil å gi opplysninga en så prominent plass. I all vennlighet, GAD (diskusjon) 21. apr. 2015 kl. 22:21 (CEST)

@GAD: Hei. Det kan hende det er noe i det du sier. Det å henvende til forbilder er vel lurt hvis det kan ha noen sammenheng med hva skuespilleren har gjort karrierevis. Så, sånn sett, kan du nok ha rett i at Lennon-henvendelsen er unødvendig. I løpet av karrieren hennes har vel ikke Weaver gjort noen svære valg som kan spores tilbake til Lennon. Men når det gjelder Tandy er det et litt annet lys i mine øyne. Om hun er brukt som eksempel eller ei, så var hun et forbilde, og det kan virke som om det inspirerte Weaver; for hun tok jo på seg mange filmroller; både teater og film/TV. Virker som om det kan være en kobling, og derfor synes jeg det kan være viktig å nevne det. Men det er kanskje bare meg? // Mvh Torfilm (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 18:44 (CEST)
Ikke uenig i at dette virker rimelig. Men kanskje det er en tanke å sette inn et «blant annet» i samband med Tandy? Uansett, lykke til videre med flott filmarbeid. Hilsen GAD (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 19:02 (CEST)
  Gjort   // Mvh Torfilm (diskusjon) 22. apr. 2015 kl. 19:13 (CEST)

OppsummeringRediger

Asavs tydelige reaksjon på språkkvaliteten ser ut til å ha hatt den ønskede virkningen. På én uke er det gjort 33 utbedrende redigeringer av 5 ulike brukere, for å gjøre artikkelen bedre. Synes du, Asav, at artikkelen er innenfor rimelige kvalitetskrav nå?

Torfilm bør også, etter påpekningen fra Asav, fjerne ordet «milepæl». Jeg synes ikke de to referansene som er gitt (nr 32 og 33) er tilstrekkelige til å verifisere påstanden «sett på som en milepæl innen anerkjennelsen av skuespillerinner innen… » Artikkelen blir heller ikke vesentlig svekket av at denne type rangeringer tones ned. Mvh M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2015 kl. 08:21 (CEST) Mvh

  Gjort // Mvh Torfilm (diskusjon) 30. apr. 2015 kl. 15:55 (CEST)

Ideelt sett bør alle kandidatprosessene være preget av konsensus, og ingen motstemmer bør stå igjen. På den annen side er det heller ikke hensikten at enkeltpersoner skal ha en vetostemme når alle faktiske innvendinger er vurdert og behandlet. I dette tilfellet har Asav stemt mot både AA og UA-status; dels med saklige innvendinger og dels med språklige innvendinger. Begge deler har blitt fulgt opp i løpet av de 14 dagene kandidatprosessen har pågått, og i tillegg har andre bidragsytere gitt til kjenne en mer positiv vurdering av språket.

Alt dette er vurdert. Det er derfor i beste mening, og i den tro at jeg opptrer i tråd med regler og presedens, at jeg nå avslutter kandidatprosessen med denne konklusjonen:


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 30. apr. 2015 kl. 22:40 (CEST)