Wikipedia:Torget

(Omdirigert fra Wikipedia:Feilmelding)
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra 2008
Arkiv fra 2009
Arkiv fra 2010
Arkiv fra 2011
Arkiv fra 2012
Arkiv fra 2013
Arkiv fra 2014
Arkiv fra 2015
Arkiv fra 2016
Arkiv fra 2017
Arkiv fra 2018
Arkiv fra 2019

2020

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli

Oppslagstavle +

Nominert til Utmerket artikkel 8. juli 2020 – Amasonene i Dahomey er nominert til Utmerket artikkel.


Månedens konkurranse 1. juli 2020 – Bilder er månedens konkurranse.


Nominert til Utmerket artikkel 22. juni 2020 – Menneskelig påvirkning av naturmiljøet er nominert til Utmerket artikkel.


Nedgradering av utmerket artikkel 9. juni 2020 – Man er foreslått nedgradert fra sin status som Utmerket artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Hannibal Lecter er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Lars Skrefsrud er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Engelsk er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Japan er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Brasils historie er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 15. mai 2020 – Serumløpet til Nome er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.Rebranding av WikimediaRediger

Diskusjonen om rebranding av Wikimedia står nå med 41 for og 472 imot på m:Requests for comment/Should the Foundation call itself Wikipedia, det vil si 92% er imot, likevel ser det ut som om dette fortsetter. Det er nå satt opp en «offisiell» avstemming i regi av «2030 Movement Brand Project» Naming Convention Proposals. Jeg vet ikke hvor lenge dette vil fortsette, for det virker ikke som en del involverte vil ta inn over seg resultatet fra RfC-en på Meta. (Merk at spørreundersøkelsen ikke er lagd slik at den gir et objektivt utfall!) — Jeblad 24. jun. 2020 kl. 14:07 (CEST)

Jeg fomla meg gjennom spørreundersøkelsen, og tror dessverre du har rett i dine betraktninger. Det virker litt som om man har bestemt seg på forhånd, rebranding med WP som fane åkke som! Jeg misliker hele initiativet.
Personlig er jeg for eksempel veldig for WP, men er skeptisk til et urealistisk prosjektet som Wikinytt og regelrett mot et prosjekt som Wikivoyage, - en reiseguide jeg frykter hovedsakelig fremmer miljøfiendtlig ressursødende turisme. Jeg reagerer om WP-navnet nå skal tas til inntekt for hele suppa.
Når jeg prøver å forstå Foundation-utspill sitter jeg forøvrig altfor ofte med en litt beklemmende følelse av å lese corporate-stoff fra et slags forretningsmessig, amerikansk wannebe-konsern med høy sigarføring, Snøhetta-profilering og store papirprosjekter. Jeg savner litt mer jordnær dugnadsånd i den Foundation-leiren. Kimsaka (diskusjon) 25. jun. 2020 kl. 12:17 (CEST)
Det var samme følelsen jeg fikk. Petter Bøckman (diskusjon) 25. jun. 2020 kl. 15:06 (CEST)
Mulig hele prosjektet er i ferd med å settes inn i en "fase" der frivilligheten gradvis forsvinner (håper ikke det). Vi har alle gitt våre bidrag - mer eller mindre under en forutsetning om at prosjektet ikke endrer grunnleggende karakter. Hvis prosjektet endrer karakter så burde bidragene slettes. Jeg er iallefall ikke villig til at noen ytre aktører indirekte skal tjene kommersielt på det jeg har gjort her.--Ezzex (diskusjon) 25. jun. 2020 kl. 18:31 (CEST)
Google og sikkert andre har vel tjent på bidrag til Wikipedia i årevis. Lisensene har jo alltid vært klare på at kommersiell gjenbruk skal være mulig. Det som har skilt Wikipedia fra åpen kildekode-prosjekter med lignende lisenser er at det ikke har vært aksept for at kommersielle aktører skal spytte ressurser inn i prosjektet i form av bidrag. Ters (diskusjon) 25. jun. 2020 kl. 21:18 (CEST)
Ja det er nettopp det. Jeg var forøvrig ikke klar over at lisensene har tillatt kommersielt gjenbruk. Men det er kanskje slik som bilde på commons - at det kan brukes av alle og til et hvilket som helst formål. Men jeg begynner å reagere hvis tunge konsern skulle komme inn i prosjektet. Kanskje vi ender opp som facebook.--Ezzex (diskusjon) 25. jun. 2020 kl. 21:28 (CEST)
Signerer Kimsaka. Erfaringen med slikt (altså tilsvarende, fra næringslivet) er at det kun kan stoppes med hardt mot hardt. Hva om vi lanserer en boikott av Wikimedia Foundation (WMF) og Wikimedia Norge (WMNO) inntil dette legges på evig is? Pressen er som kjent også stort sett kun opptatt av det som er negativt, så mulig man kan få noe presse på det. En slik boikott blir da å ikke delta på møter i WMF/WMNO, ikke støtte de med penger osv. inntil forslaget er skrinlagt, eller tilbakestilt (om det allerede har blitt iverksatt). Dersom et flertall av bidragsyterne her slutter seg til det, så kan vi jo bruke det utad, at Wikipedianerne i Snøhettas hjemland ber de skrinlegge sine fine foiler om branding. Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun. 2020 kl. 11:00 (CEST)
(CC styreleder Sigrun Espe.) Merk at styret og ansatte i Wikimedia Norge også er imot dette navnebyttet, og tenker å svare negativt på undersøkelsen vi har blitt tilsendt. Vi tenker også å skrive under på det åpne brevet mot navnebyttet. Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 26. jun. 2020 kl. 15:55 (CEST)
Det stemmer at vi i styret i Wikimedia Norge er skeptiske både til prosessen og til mye av det som skjer nå med rebrandingprosessen. Og vi er langt fra de eneste. Forslagene fra Snøhetta og måten spørreundersøkelsen er formulert på, gjør det vanskelig å svare på denne uten å vise støtte til et eller flere av forslagene, noe vi ikke ønsker. Vi mener det er svært uheldig å fjerne skillet mellom Wikimedia og Wikipedia. Men det er mulig å komme med kommentarer og innspill i fritekstfeltene i undersøkelse, så vi må eventuelt bruke dette for alt det er verdt. Så langt har vi signert det opne brevet hvor man ber om å avslutte eller ta en pause i hele rebrandingprosessen. --Sigrun (diskusjon) 29. jun. 2020 kl. 14:29 (CEST)

Du tenker noe ala:

BARE
 
ER WIKIPEDIA
Stop
rebranding !

Kimsaka (diskusjon) 26. jun. 2020 kl. 11:42 (CEST)

Gjerne det. Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun. 2020 kl. 14:08 (CEST)

Har signert det åpne brevet mot navnebyttet, så får vi se om det gjør noen forskjell... Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun. 2020 kl. 19:59 (CEST)

Æ å! Kimsaka (diskusjon) 27. jun. 2020 kl. 12:54 (CEST)

Bare et forsiktig lite spørsmål: hvorfor er vi imot at Wikipedias eiere omdøper seg selv til omtrent samme navn som deres eget barn, Wikipedia? (Har vært på sykkeltur et par dager, så jeg er ikke helt oppdatert på alle verdensbegivenheter.) --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. jun. 2020 kl. 20:37 (CEST)
For meg synes dette å være et forsøk på å løse et problem som ikke finnes. I undersøkelsen skriver WMF følgende: «With this survey, the 2030 Movement Brand Project team invites your feedback on proposals for movement names based on our best-known brand, Wikipedia.» Hvem er det som bruker begrepet brand? Det er de som lever av å markedsføre noe, og greit nok, men Wikipedia dreier seg ikke om markedsføring. Ideen om å utnytte vårt beste varemerke er derfor utenfor vårt univers.
Så slik jeg ser det kaster WMF bort vår tid og innsamlede midler på noe som ikke betyr noe, hverken for oss som bidrar eller våre brukere. Det er innsamlede midler og tid som hadde vært bedre anvendt på en rekke andre saker. Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun. 2020 kl. 20:46 (CEST)
Det er mulig at de kaster bort tid og penger, jeg vet ikke. Wikipedia selger ikke noe, men spørsmålet om det blir lest og brukt er avhengig av dets renommé. Renommeet sitter mellom ørene på de som søker til teksten som lesere. Bilde- og tekstmerket («brandet») representerer den troverdighet som følger av, og bygges opp av tekst og artiklenes utforming forøvrig. «Markedsføring» eller formidling i denne forstand er det ikke bare kommersielle virksomheter som driver. Deichmanske bibliotek endrer nå navn til Deichmann Bjørvika fordi det er lettere å forstå. WMF ønsker å hente styrke fra merket («brandet») «Wikipedia» til seg selv og andre prosjekter de eier. Er det galt? De har vist til seks punkter, som virker tilforlatelige. Tror vi at disse ikke er reelle? Har de en annen agenda, og er det derfor vi er engstelige? Jeg kunne tenke meg å kjenne til Wikimedia Norges begrunnelse for å si nei til en slik sammenslåing av navn på prosjektene. --Trygve Nodeland (diskusjon) 28. jun. 2020 kl. 10:48 (CEST)
Min begrunnelse for å svare gjennomgående negativt i spørreundersøkelsen, er i grunnen ganske enkel. Wikipedia er en grasrotbevegelse som jeg bidrar til. Wikimedia Foundation er en organisasjon som jeg ikke er medlem av, selv om organisasjonen står som eier av Wikipedia. Det er altså et prinsipielt skille på de to. Jeg tror også det er grunn til å minne organisasjonen om det. Hvis Wikimedia Foundation ikke er innstilt på å bøye seg for sine egne frivilliges vilje, så er det desto større grunn til å si ifra. Da har det blitt for mange høvdinger og for få indianere i bevegelsen. Jeg kunne også ha anført mer konservative argumenter for hvorfor jeg tror gevinstene ikke står i forhold til kostnaden ved merkevareforandringer som dette. Jeg kan nøye meg med en anekdote: En gang ble det åpnet en importforretning for kamskjell, som senere gikk inn i olje- og gassbransjen, men tror ikke Shell selger mindre olje og gass enn de ellers ville ha gjort med det navnet. Å ha «wiki-» i navnet virker ikke som det verste utgangspunktet for å drive en wikistiftelse. Erik F. 30. jun. 2020 kl. 19:27 (CEST)
I siste nummer av Morgenbladet er det en artikkel av Martin Gedde-Dahl som er interessant, i lys av diskusjonen over. «Omdømmelogikken uthuler demokratiet», og dreier seg om den omseggripende ideen at virksomheter er merkevarer. Artikkelforfatteren kritiserer denne tenkningen når det gjelder offentlige virksomheter og Wikipedia må vel sies å være en variant av det. Han skriver følgende (se sitat under):
 Omdømmebygging er en toppstyrt prosess, som begynner med at ledelsen utarbeider strategiske mål, som det gjerne kaller for visjoner eller kjerneverdier. Disse innarbeides så internt som virksomhetens identitet eller kultur. Deretter formidles de til omverdenen ved hjelp av en helhetlig visuell profil, symbolikk, historiefortelling og enhetlig kommunikasjon. Så begynner selve omdømmearbeidet, som dreier seg om å sørge for at avstanden mellom egne visjoner og omverdens inntrykk til enhver tid er minst mulig. Et sentralt trekk ved omdømmelogikken er at det etablerer et skille mellom substans og fremtreden, mellom hvordan en virksomhet faktisk er og hvordan den fremstår. 
– Fra «Omdømmelogikken uthuler demokratiet», Morgenbladet nummer 26, side 6-7
Essensen i Wikipedia er jo det motsatte av dette. Det er en bevegelse for folkeopplysning, dratt igang av frivillige, og vi har ingen interesse av å fremstå bedre enn hva vi er, eller bygge merkevare. Ulf Larsen (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 18:31 (CEST)
Den der er nær opp til hvorfor jeg var med på nei-siden til denne prosessen. Wikipedia er dette prosjektet, ikke driftsorganisasjonen. Haros (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 19:34 (CEST)
Wikipedia har et godt omdømme, bygget opp nedenfra. Martin Gedde-Dahls refleksjon er derfor ikke anvendelig. Det er ikke Wikipedia som skal gjøre seg nytte av dette omdømmet, men WMF. Dersom vi ikke tror at WMF har nytte av dette, eller de bruker det til noe negativt for Wikipedia, er jeg enig i kritikken. Men i motsatt fall? WMF driver politikk, formentlig på vegne av Wikipedia. Er det galt at de utstyres med den sterkeste slagkraft i det arbeidet? --Trygve Nodeland (diskusjon) 9. jul. 2020 kl. 10:37 (CEST)
Til Trygve Nodeland: Har litt problemer med å se at Martin Gedde-Dahls refleksjon ikke er anvendelig, for meg virker det som det er noe av samme tenkingen og ikke minst styring fra toppen. Når det gjelder nytten WMF vil ha av å endre navn; så langt har de jo klart seg rimelig bra uten, og er det noen grunn til å tro at endring av navn vil ha noe å si for det som ikke fungerer - som toppstyrt organisasjon, basert på vestkysten av USA?
Vedrørende politisk arbeide så er det vel automagisk slik at enhver interesseorganisasjon på én eller annen måte engasjerer seg politisk. Men gruppen av mennesker som har bidratt og bidrar til Wikipedia er så vid, at man bør trå svært forsiktig, for å ikke ende som en elefant i en glassbutikk. Når det gjelder politikk, så synes fremgangsmåten for dette (en toppstyrt prosess) å farlig nærme seg elefanten. Måten Snøhetta (arkitektfirma) plutselig fremkom som bidragsyter i dette, passende flankert av et par utskremte (utkommanderte?) ansatte i WMNO var ikke tillitsvekkende. At samme WMNO nå ved styreleder har undertegnet det åpne brevet som er kritisk til prosessen, kan vel tyde på at de føler seg brukt og lurt. Ulf Larsen (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 13:15 (CEST)
WMF er en nødvendig og viktig del av Wikipedia-bevegelsen. Gjennom WMF finansieres for eksempel WMNO, og denne foreningen mottar mer penger enn det språkstørrelsen (bokmål, nynorsk og samisk) skulle tilsi. Det sier noe om WMNOs vellykkede arbeid mot WMF, men også om WMFs innstilling til denne delen av virksomheten. WMNO har stilt spørsmål om saksbehandlingen, herunder begrunnelsen for en endring, og det må det være lov til. Det er for meg ikke mulig å se at Wikipedias «redaksjonelle autonomi» kan bli truet av en navneendring på WMF. WMF arbeider på en større arena enn bare de tre språkene som dekkes av WMNO. Når de så ønsker å trekke på den goodwill som knytter seg til Wikipedia-navnet, er det noe å lytte til. Det er ikke så enkelt garantere for hvilken gevinst dette vil gi WMF og dermed Wikipedia. Men så lenge «mine» interesser ikke blir skadet ved en slik navneendring og forstandige mennesker har tenkt på dette, vil jeg ikke protestere. At en verdensomspennende organisasjon velger en god konsulent for å finne den beste kommunikasjonsform, finner jeg betryggende, ikke alarmerende. God design sprer interesse og glede, dårlig design det stikk motsatte. Og husk: Wikipedia er amerikansk. Idag er det ikke så vanlig å skryte av det «amerikanske», men det går an å minnes womans lib, forbrukerbevegelsen, borgerrettsbevegelsen og alt det andre «moderne». Aldri om en trøtt europeer hadde funnet på noe slikt som dette! Når amerikanerne ønsker å utvikle noe, kan det være de får det til. --Trygve Nodeland (diskusjon) 12. jul. 2020 kl. 10:50 (CEST)

Korona-demokrati?Rediger

Foundations tvilsomme spørreundersøkelse foregår altså nå fra 16. juni til 30. juni. Samtidig har samme Foundation krevd at alle arrangementer av deres grantees må avlyses fram til ihvertfall 15. september – hvis ikke kan det påvirke hvor mye penger de blir tildelt. Det er meningsløst nok at Foundation borti USA skal være en slags korona-autoritet her i Norge. Verre er det om de skal trumfe gjennom et rebranding-kupp samtidig som de vil nekte oss møter... Kimsaka (diskusjon) 27. jun. 2020 kl. 13:22 (CEST)

Nytt prosjekt godkjent. Abstract WikipediaRediger

Se anonseringen og prosjektbeskrivelsen for å lære mer om prosjektet. Haros (diskusjon) 2. jul. 2020 kl. 20:32 (CEST)

Be prepared for some really difficult changes. Impact from Wikidata is nothing compared to this. — Jeblad 2. jul. 2020 kl. 21:26 (CEST)
well when it's the typical autogenerated fare from knowledge bases with funny errors i think we'll survive Sam Vimes (diskusjon) 2. jul. 2020 kl. 23:02 (CEST)
Betyr dette helt konkret at "noen" må skrive sammendrag med nøkkelinformasjon fra artikler? Jeg forstår at oversettelsen er automatisert, og ser nytteverdien i det for de minste språkene, men den informasjonen som mates inn til å begynne med, er den noe som vi må formulere? Jeg har lest en del av materialet som er lenket til ovenfor, og hørt et foredrag, men det var ikke helt lett å få taket på. Erik F. 2. jul. 2020 kl. 23:56 (CEST)
Det dunkelt sagte - er det dunkelt tenkte. Ulf Larsen (diskusjon) 2. jul. 2020 kl. 23:58 (CEST)
Jeg fikk ikke helt tak på alt, men det står nå i alle fall at: “Every language Wikipedia community will be free to choose and moderate whether or how they would use content from this project.” Så det er i alle fall ingen tvang, om vi ikke synes det er nyttig eller gir gode nok resultater. Hilsen Kjetil_r 3. jul. 2020 kl. 13:50 (CEST)
Innhold i artikler vil bli representert av funksjoner som brukes for å skape lokal tekst på de enkelte språkene. Funksjonene er litt mer avansert enn dagens malverk, men er i praksis det samme. Dette er en gammel teknikk fra 70-tallet som kalles «template based NLG». Teknikken ble forlatt som lite fleksibel og effektiv for ti år siden, men sportsroboten til NTB er basert på løsningen, og mye av Siri. Når systemet er ferdig vil volumet på stubbproduksjonen bli rundt hundre ganger høyere enn i dag. Det vil ikke bli mulig å følge opp enkeltartikler. 46.46.195.58 3. jul. 2020 kl. 16:22 (CEST)
Hva menes med at det ikke vil bli mulig å følge opp enkeltartikler. Er det uttrykk for en vurdering av at artiklene blir for mange for en slik oppgave, eller vil det ikke bli teknisk mulig?--Trygve Nodeland (diskusjon) 3. jul. 2020 kl. 22:46 (CEST)
Da har også jeg sett på film, og oppfatter det slik at man skal generere små artikler fra opplysninger som finnes på Wikidata. Da blir det sikkert enkelt å lage mange artikler. Kanskje vil det være til hjelp med å bygge opp små wikier med få brukere. Det som ikke er like lett å forstå hvordan man skal kunne kontrollere at artiklene ikke blir meningsløse, slik at man unngår i og for seg uangripelig utsagn som at «En sten kan ikke flyve, mor Lille kan ikke flyve, ergo er mor Lille en sten». Var det ikke omtrent dette svenskene gjorde for noe år siden, men stanset? --Trygve Nodeland (diskusjon) 4. jul. 2020 kl. 12:06 (CEST)
Nei, det var ikke det svenskene gjorde. Det fins mye interessant stoff om erfaringene på svensk WP, vedrørende boten som kjørte der fram til 2016. Slik jeg opplevde det ble de svenske bot-artiklene etter hvert korrekte, meningsfylte og lesbare. Det store, nokså grunnleggende argumentet mot prosjektet var at man pådro seg et gigantisk og med tiden voksende vedlikeholdsproblem. Man fikk plutselig hundretusenvis, millioner artikler generert fra alskens ulike registre, uten at man fikk flere wikipedianere til å følge opp...
Nå, etter at Wikidata er et faktum, har betingelsene endret seg. Artikler generert med basis i WD vil jo bli oppdatert i takt med at WD blir oppdatert. Jeg lagde i sin tid artikkelen Penny Marshall, et primitivt forsøk for å se hvor langt man kom med «bare» maler, kode og WD-henting. (Neida, artikkelen er ikke et eksempel til etterfølgelse!) Kikker man på wikiteksten der ser man at det er ytterst lite norsk språk i artikkelen...
Jeg vet ikke om man vil lykkes med Abstract Wikipedia-prosjektet, for språk er ekstremt komplekst. Men det er to gode argumenter for at dette skal la seg gjøre. 1) Substansen til artiklene ligger alt der, på «alle» språk, i og med WD. 2) Leksikonspråket vi trenger i tillegg er (og bør kanskje være) mer distinkt og begrenset enn hele det språkunivers vi bruker i tale, litteratur osv. Foreløpig er jeg litt avventende, spent, grublende optimist. Kimsaka (diskusjon) 4. jul. 2020 kl. 13:25 (CEST)
@Kimsaka: Takk for svar. Men er det riktig oppfattet at omformingen av opplysningene til vanlig språk i Wikipedia-artikkelen, skal gjøres i dette programmet, og uten at noen bidragsyter medvirker? Oversettelsesprogrammet krever jo til sammenlikning, en menneskelig medvirkning og kontroll. Man kan kanskje lettere bruke det gamle leksikonspråket, slik det brukes på SNL: «Ny-Hellesund, gammel uthavn i Søgne, Kristiansand kommune, sørvest for Kristiansand.» Men man skal ikke lese mange slike setninger, før det blir uleselig. Det skal bli spennende å se. Og jeg tror at vi som nå deltar, vil klare å diskutere oss frem til løsninger for nowp på en behersket og saklig måte. --Trygve Nodeland (diskusjon) 4. jul. 2020 kl. 14:19 (CEST)
Såvidt jeg skjønner legges det opp som en wiki, - altså forutsetter det nettopp at bidragsytere medvirker. Men det er to påstander IP-en i denne tråden setter fram, som jeg ikke skjønner:
1) «Når systemet er ferdig vil volumet på stubbproduksjonen bli rundt hundre ganger høyere enn i dag.» Stubbproduksjon hvor? På vår bokmålswikipedia? Hvor kommer tallet fra?
2) «Det vil ikke bli mulig å følge opp enkeltartikler» Hva betyr det konkret?
PS: Fint om IP logger på, det gjør samtalen litt lettere. Kimsaka (diskusjon) 4. jul. 2020 kl. 14:44 (CEST)
I «template based NLG» så er det malene (det Denny kaller funksjoner) som lages og redigeres, ikke den ferdige teksten. Disse malene vil lagres i en slags kvasiwiki ala Wikidata. Stubbartiklene kan ikke redigeres direkte, det som redigeres er malene som lager stubbene. Stubbene blir tilgjengelige via en side som ikke kan redigeres. Dette prosjektet har tidligere produsert ca. 30 000 artikler hvert år, og med en forventet produksjon på Abstract Wikipedia på rundt 3 mill stubber hvert år (kan bli mer, kan bli mindre) så blir det en faktor hundre eller rundt 10 000 stubber hver dag. Det tilsvarer omtrent ett SNL hver 14. dag. 46.46.195.58 4. jul. 2020 kl. 16:56 (CEST)

Om vi forutsetter at Abstract-prosjektet resulterer i første vettuge Abstract-produserte artikkel står vi her på bokmåls-WP altså i følgende situasjon:

 • Vi kan velge om vi vil innlemme artikkelen i vår WP eller ikke? Formodentlig kan dette gjøres automatisk, for alle nye Abstract-artiklene som produseres, eller en og en? Formodentlig må/kan dette avgjøres av oss i fellesskap ved avstemning på Tinget? Eller kan det gjøres ved at enkeltbrukere innlemmer en og en artikkel?
 • Om vi forutsetter at en Abstract-artikkel er innlemmet i vår WP har vi følgende muligheter til oppfølging:
  • Om det er feil i fakta eller trengs suplering av fakta, kan vi gå inn på Wikidata og endre/suplere grunnlagsdataene der?
  • Om det er feil i det språklige kan vi gå inn på Abstract-wikien og endre den norske versjonen av «språk-biten» der?
  • Om vi vil «slette» hele artikkelen kan vi formodentlig koble den av vår WP?
 • Om jeg som wikipedianer vil skrive en artikkel som bare når norskspråklige skriver jeg her som jeg pleier. Om jeg ønsker å skrive en artikkel som når hele kloden blir jeg aktiv på Abstract-wikien, lærer meg den verden og forfatter «teksten» der?

Har jeg skjønt dette sånn noenlunde riktig?

PS: Jeg foreslår vi innfører terminologien Abstract-artikkel (eller noe tilsvarende), siden vår betegnelse «stubb» er kjent som en påbegynt artikkel vi skal jobbe videre med. Da blir det unødvendig forvirrende å bruke begrepet her. Samtidig er det vel ikke nødvendigvis slik at Abstract-artikler alltid vil bli så korte/mangelfulle at stubb-begrepet treffer helt. Kimsaka (diskusjon) 4. jul. 2020 kl. 19:30 (CEST)

Mange spørsmål her, med for så vidt god begrunnelse. Det er vel tvilsomt om disse blir brakt tilbake til Wikidata/Wikimedia Foundation om ikke noen føler seg kallet. Sam Vimes (diskusjon) 6. jul. 2020 kl. 23:25 (CEST)
Dette blir en realitet og ingen kan gjøre noe med det. Wikidata er nå en ting. Det er i og for seg ikke feil at folketallet i Peru blir korrekt i samtlige wikipediaer over hele kloden. Jeg er imidlertid ikke tiltrukket av at Wikipedia skal inneholde tekster som bare i navnet er tilgjengelig for samskriving. Jeg vil heller ha en foreldet tekst om Menneskelig påvirkning av naturmiljøet, eller europeisk integrasjon, enn de som styres noen få, teknisk kyndige. Jeg vet at det ikke er tenkt slik i første omgang, men det er den veien dette går. Spørsmålet vil være om wpno vil verge seg mot dette, og forme et leksikon på norsk.--Trygve Nodeland (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 21:36 (CEST)

Uregistrerte brukere annenrangs borgere på no:wp?Rediger

Jeg har vanskelig for å forstå begrunnelsen bak denne låsingen av artikkelen Labradoodle. Brukeren som stadig vekk tilbakestiller oppdatering av blandingens kallenavn bedriver her åpenbar gatekeeping og blir belønnet for dette av administrator som kommer og låser artikkelen for redigering av uinnloggede mens den andre deltageren i redigeringskrigen får fortsette ufortrødent å redigere etter eget forgodtbefinnende. At Australian cobberdog er et utbredt alternativ navn for Labradoodle er såpass allment kjent at jeg ser ingen grunn til at man skal måtte rote til infoboksen med å legge inn overflødige referanser på et infoboks-parameter som er tiltenkt å brukes for å legge inn mer uformelle kallenavn på en hunderase. Videre beviser man at det at man har referanser ikke nødvendigvis betyr at man kan noe om stoffet man skriver om. At en eller annen vilkårlig person hadde en Labrador/puddel-blanding som de kalte en labradoodle og som de nevnte én gang i sine memoarer i en bok utgitt på 50-tallet er et typisk eksempel på informasjon som har null interesse eller relevans for artikkelen og viser nøyaktig det som kan skje når man setter kravet til referanser høyere enn kravet til kunnskap om det man skriver om. Man får en oppsamling av små urelaterte faktoider som satt i sammenheng ikke gir mening og i alle fall ikke gir en god artikkel. 2A01:79D:469B:10B4:15C0:D082:7100:98D5 6. jul. 2020 kl. 12:27 (CEST)

Hvis du tror uregistrerte brukere er annenrangs borgere, så er du langt ute på jordet. Vi er ikke engang i nærheten av å være så høyt oppe på rangstigen. Du tar også grundig feil når det gjelder viktigheten av referanser. Foreslår at du tar en kikk på en:Wikipedia:Verifiability. 89.8.141.110 6. jul. 2020 kl. 16:48 (CEST)
Brukeren har nå gått videre og fått Kosovo låst for uinnloggede. Enten er det en sann renessanseperson, eller så er det en som ikke kjenner sine egne begrensninger. På slettediskusjonen for copperdog ser det ut til at iherdighet trumfer kunnskap. 88.95.217.213 6. jul. 2020 kl. 20:49 (CEST)
Hvis dere vil klage på låsing av artikler er det best å gjøre det på artikkelens diskusjonsside og være mest mulig spesifikk. Det er alltid noen artikler som tiltrekker seg veldig mange kranglefanter og da kan det være best å låse for å oppnå slags konsensus.
(PS. det skal helst være forståelig for en renessanseperson hvorfor akkurat dette bidrar til å forbedre leksikonet) Sam Vimes (diskusjon) 6. jul. 2020 kl. 23:34 (CEST)
Låsing gir ikke konsensus, for det stopper innspill utenfra. 46.46.195.58 6. jul. 2020 kl. 23:53 (CEST)
I tillegg understreker låsingen enkeltbrukeres eierskap, og administratorers aksept for dette. Dette skjer uten at vedkommende bruker nødvendigvis har den kunnskapen som trengs. Fagfolks informasjon og korreksjoner avfeies generelt sett av vedkommende bruker, det kan nesten sies å være brukerens modus operandi. Jeg ser ikke hvorfor denne slags fremferd er til leksikonets beste, når ikke det aksepteres fra fagfolk som redigerer under fullt navn, hvorfor i alle dager skal det da aksepteres av en som opererer anonymt (om enn godt gjemt bak et brukernavn og dermed visstnok mindre "anonym", forstå det den som kan). 88.95.217.213 7. jul. 2020 kl. 00:10 (CEST)
@89.8.141.110 - Jeg tror du missforsto poenget mitt. Jeg mente ikke at referanser ikke er viktig, men at referanser uten kunnskap ikke nødvendigvis gir nyttige eller gode artikler. 2A01:79D:469B:10B4:15C0:D082:7100:98D5 7. jul. 2020 kl. 10:09 (CEST)

Lua-hjelp etterspørres på diskusjonssideRediger

Hallo er det noen som kan hjelpe til med LUA-programmeringshjelp / metamal for eksterne lenker ? Problemene er omtalt på Moduldiskusjon:External links/conf/Politiker med lenke til et lignende problem for Modul:External links/conf/Filmperson som det ble spurt om hjelp her tidligere i en nå arkivert side Wikipedia:Torget/Arkiv/2020/juni#For datakyndig : Filmperson-lenker. Noen som kunne sett på dette og fikset dette ? Fra mitt lekmannsstandpunkt ligner disse noe på hverandre for min del, men hva vet vel jeg. Pinger @Stigmj, Jeblad, Jon Harald Søby, Danmichaelo: for mulige hjelpere ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 6. jul. 2020 kl. 15:58 (CEST)

Er det virkelig ingen som har noe å bidra med på dette problemet ? Pinger de samme en gang til @Stigmj, Jeblad, Jon Harald Søby, Danmichaelo:. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 11. jul. 2020 kl. 19:30 (CEST)
  Fiksa Jon Harald Søby (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 20:00 (CEST)
Tusen hjertelig takk @Jon Harald Søby:, men hva med Filmperson-lenkene da ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 11. jul. 2020 kl. 20:12 (CEST)
@Migrant: Fiksa den også nå. Jon Harald Søby (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 22:56 (CEST)
Supert og hjertelig tusen takk @Jon Harald Søby:! Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 11. jul. 2020 kl. 23:23 (CEST)

Aa = å - uansett?Rediger

Kategori:Programledere for Eurovision Song Contest. Stefan Raab står etter Bar Refaeli, Sakis Rouvas, Daniela Ruah og Lise Rønne.

Stefan Raab er tysk. Bokstaven å finnes vel bare i skandinaviske språk. Det er en betydelig svakhet å sortere som Raab skulle vært Råb, hvis det er det det kommer av. Det står også med dobbel a i sortering. Kronny (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 13:33 (CEST)

Det er det visst allerede en IP-adresse som har løst for deg, se i Raabs kategorier. Mvh. Orf3us (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 14:39 (CEST)

List of ambassadors of Norway to KazakhstanRediger

Could someone help me with List of ambassadors of Norway to Kazakhstan? For article: Список послов в Казахстане.Kaiyr (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 09:15 (CEST)

You can try to contact the embassy for a full list.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_of_Norway_in_Nur-Sultan#:~:text=Dag%20Malmer%20Halvorsen%20was%20appointed,Johan%20Bj%C3%B8rn%C3%B8y%20in%20August%202012.</ref>--Znuddel (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 07:05 (CEST)~~
Ikke bruk fotnote på denne måten her, det forstyrrer under nederste avsnitt. Skriv heller fullt ut slik: (https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_of_Norway_in_Nur-Sultan#:~:text=Dag%20Malmer%20Halvorsen%20was%20appointed,Johan%20Bj%C3%B8rn%C3%B8y%20in%20August%202012). Hebue (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 20:41 (CEST)

SpråkikonRediger

Dagens pirk: Språkikon på formen språkikon|sv viser «Swedish» ved mouse-over. Eksempel: Nederste Eksterne lenker på Frederick Robinson. Kan noen få den til å vise «svensk» på norsk? Kimsaka (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 15:08 (CEST)

  Løst. - Premeditated (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 21:58 (CEST)
Flott! Takk! Den var kjapp! Kimsaka (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 10:08 (CEST)

Oppslagsord – bestemt eller ubestemt form?Rediger

Hei! Jeg har diskutert litt med Bruker:Phidus hva artikler som omhandler en type ligning (matematikkrelatert) bør ligge på. Slike ligninger omtales gjerne i bestemt form (Laplace-ligningen, Schrödinger-ligningen, Navier-Stokes-ligningene, eventuelt Laplaces ligning, Schrödingers ligning, Navier-Stokes' ligninger (?)), men de omfatter ofte en klasse av ligninger, for eksempel avhengig av hvor mange dimensjoner man har (Laplace-ligningen i to dimensjoner, Laplace-ligningen i tre dimensjoner), eller et parameter (en konstant) som kan endres. Dette gjelder også i en viss grad andre relaterte temaer, slik som operatorer (Laplace-operator eller Laplace-operatoren?).

Det hadde vært en fordel å gjøre det noenlunde likt for disse artiklene, og jeg har derfor følgende spørsmål:

 1. Har noen innspill i forhold til om det artikkelen ligger på skal være i ubestemt eller bestemt form?
 2. Har noen tilsvarende innspill i forhold til om det første ordet i artikkelen (det som er uthevet) skal være i ubestemt eller bestemt form? Bør dette være konsistent med 1.?

Mewasul (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 20:22 (CEST)

Sånn bortsett fra å spørre om hva faglitteraturen beskriver de som, ville jeg sånn umiddelbart anbefale genitivs ubestemt form, altså "Laplaces ligning", "Plancks konstant", eller "Napiers logaritme", og repetisjon av denne i åpningssetningen. Hva angår klasser, kan man passende legge inn flertall, eller lage en felles utgangsartikkel som så enten inneholder spesialiserte avsnitt, eller linker til spesialiserte artikler. Autokefal Dialytiker (diskusjon) 7. jul. 2020 kl. 21:27 (CEST)
Foreslår at vi følger Store norske leksikon, de har f.eks Plankcks konstant og Laplaces differensialligning. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 01:05 (CEST)
... og de har også Laplace-operatoren. Men altså en slags bestemt form for begge ihvertfall (ikke «Laplace-operator»). Mewasul (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 15:13 (CEST)

Skulerud - eller Skulle'ru ikke?Rediger

I beste mening har en bruker flyttet artikkelen om Skulerud (i Aurskog-Høland) fra siden som altså før het bare Skulerud til nettopp Skulerud (Aurskog-Høland). Hensikten var å lage en pekerside for å få plass til et område i Lørenskog kommune. Følgen nå er at omtrent 60 sider som før pekte til Aurskog-Høland nå viser til en pekerside, mens det ennå ikke er nevneverdige pekere til plassen i Lørenskog. I prinsippet har ikke brukeren gjort noe galt annet enn å la være å lodde stemningen for endringen, og å avslutte uten å fullføre ved å endre i de artiklene som nå peker feil. Vel, et større antall av de omtrent 60 kommer fra en mal, så jobben blir litt mindre. Men noe bør gjøres, enten omgjøre brukerens endring, eller ta jobben med å fullføre. Hvilken fremgangsmåte anbefales? TorSch (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 19:44 (CEST)

Utført. Ikke mer å lure på. Hebue (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 20:36 (CEST)

Nye kandidatartikler: Amasonene i DahomeyRediger

Artikkelen Amasonene i Dahomey er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Amasonene i Dahomey.

Mvh M O Haugen (diskusjon) 8. jul. 2020 kl. 21:00 (CEST)
Dette er en notis for å invitere deg til å bli med i en vurderings- og tekstforbedringsprosess som har bruk for Wikipedias beste evner til samarbeid.

Mal:Infoboks USA fylkeRediger

Denne malen bruker amerikanske navn på delstater (West Virginia, South Carolina osv) og er i bruk på flere tusen sider. Det er vel mulig jeg tar feil, men bør ikke malen bruke de norske navnene på delstater? Ettersom at den er i bruk på så mange sider er jeg skeptisk til å gjøre noen endringer selv. Det ser ikke videre vanskelig ut, men så skal jo alle sidene som bruker malen oppdateres også, og det har jeg ikke mulighet til å gjøre, selv med AWB. KristofferAG (diskusjon) 9. jul. 2020 kl. 11:18 (CEST)

@KristofferAG Jeg gjorde en midlertidig endring på Rensselaer County, er det noe slikt du tenker vi bør ha. Haros (diskusjon) 9. jul. 2020 kl. 12:47 (CEST)
@Haros: Jeg ser at jeg ikke ordla meg godt nok i innlegget over. Et eksempel er Barnwell County. I infoboksen står det "Barnwell County i South Carolina", hvor det burde stå "Barnwell County i Sør-Carolina". Jeg har forøvrig ikke noe mot å gå over til den generelle Mal:Infoboks geografi, men da forsvinner informasjon som største by og fylkessete fra infoboksen. Forstår jeg det rett at det enkleste er å oversette Mal:Infoboks USA fylke, og så kjøre AWB for å også oversette delstatsnavn på de relevante fylkene? KristofferAG (diskusjon) 10. jul. 2020 kl. 22:49 (CEST)
@KristofferAG: Da forstår jeg hva du mente. Og det kan vi få til. Men ikke med den måten den infoboksen er bygget. (Da snakker jeg om den originale, ikke den endringen jeg gjorde for test, nevnt over). De kartene som brukes er basert på de engelske navnene og hentes ut ved hjelp av dem. Det samme er nok tilfelle med enkelte andre data vil jeg gjette, uten at jeg har sjekket. Så infoboksen bør helt om. Jeg har et par ideer om hvordan, en enkel og en jeg lenge har hatt lyst til å bruke, men den er mer komplisert på kort sikt. La meg tenke litt og komme tilbake til det. Haros (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 12:37 (CEST)
@Haros: Det var flott å høre, takk skal du ha! Om det er noe jeg kan gjøre må du si ifra. KristofferAG (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 12:48 (CEST)

Spanske navnRediger

Hei! Jeg vet at spanske etternavn er sammensatt av farens etternavn + y + morens etternavn. Når en skal skrive om spanske politikere, er det vel kun det første etternavnet en skal føre opp? Spanskspråklig Wikipedia er veldig inkonsekvent på det området. I noen artikler er det kun det første etternavnet som er oppført som navn på tittelen, i andre artikler er det begge etternavnene. Noen spanjoler har flere etternavn, og det er ikke alltid lett å vite om det siste er nedarvet fra moren. Det er ikke alltid en y skiller dem. Noen råd? Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 9. jul. 2020 kl. 20:45 (CEST)

Det lureste er å gjøre som spansk wikipedia. ~Det som for oss kan se inkonsekvent ut, er som oftest likevel helt rktig der. Der har de gjennomgående bedre forutsetning for å finne farsnavnet (patronymet) som er "begynnelsen på slektsnavet". Nå er det overveldende ofte at men ikke gidder å ha med y. Ctande (diskusjon) 10. jul. 2020 kl. 15:31 (CEST)
Takk skal du ha! Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 10. jul. 2020 kl. 15:35 (CEST)

Trengs sterkere tiltak?Rediger

Sjekk de siste blokkeringene. Jeg er ikke i tvil om at det er samme person som står bak en del av dem, men med sin tekniske innsikt fortsetter på samme måte fra annen IP-adresse. Kronny (diskusjon) 10. jul. 2020 kl. 15:01 (CEST)

Jeg kjenner ikke til at vi har noen mere grunnleggende skillemetode enn IP, så noe sterkere tiltak har jeg vanskelig for å se at vi i det hele tatt KAN ha... Det som derimot jeg akkurat i skrivende stund venter på, er at noen skal ta tak i spebarnets brukerdiskusjonsside, og oppdatere blokkeringen til å inkludere den siden, og sette varigheten på sperringen til noe lengre enn et døgn... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 10. jul. 2020 kl. 15:06 (CEST)
Blocking a user for six months (User:2001:4661:6f43:0:f1e9:bb72:5583:b5db) or a year (User:2001:4661:6f43:0:98e2:ce4b:be3d:2826), when it is easy to acquire a new address, is not very wise. Is like pouring gazoline on the fire, it just triggers more vandalism. 46.46.195.58 10. jul. 2020 kl. 19:38 (CEST)
For the given "users" it might not be that easy - a competent person would hardly behave like that, so I'm reasonably certain that it is being done by dimwits who have never read a book in earnest... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 01:49 (CEST)
In this case “a competent person” is anyone able to cycle the power button, but I guess only dimwits know that. 46.46.195.58 11. jul. 2020 kl. 03:20 (CEST)
It's curious, then, that these children don't do that, wouldn't you say ? I mean, this particular one showed up with a second IP, and used the word "hacked" for what you appear to be describing as simply cycling the power ? Autokefal Dialytiker (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 03:24 (CEST)
“dimwits who have never read a book” 46.46.207.93 11. jul. 2020 kl. 11:55 (CEST)
You forgot "in earnest" - and you forgot to mention why you are repeating my words. Did you have a point, or what ? Autokefal Dialytiker (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 12:05 (CEST)

Jeg har fornyet range-blokken. - 4ing (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 14:05 (CEST)

Justering av forsidenRediger

From Wikipedia:Notiser/Arkiv/2020/juni#Tech News: 2020-24:

A temporary fix helped wikis make their main pages more mobile friendly. This was in 2012. It has not been recommended since 2017. It will not work after 13 July. Wikis should use TemplateStyles instead. 118 wikis need to fix this. You can read more and see if your wiki is affected. [1]

The mobile main page, the mobile main page without legacy fixes. The two pages should be similar.

The legacy fixes will be removed 13th July (Wikipedia:Notiser/Arkiv/2020/juni#Tech News: 2020-26), that means the current main page will not work properly on mobile devices. 46.46.195.58 8. jul. 2020 kl. 20:56 (CEST)

You guys have tree (3) days to fix this. 46.46.195.58 10. jul. 2020 kl. 19:21 (CEST)

Jeg prøvde den foreslåtte fiksen, men ser ut som den har innvirkning på line-height og annet fra andre stylesheets...sikkert mulig å få det til å snakke sammen men over min paygrade Sam Vimes (diskusjon) 11. jul. 2020 kl. 09:52 (CEST)

(endra tittel på tråden)

Jeg har laga et forslag til justering av forsiden på Bruker:Jon Harald Søby/Forside2, for å imøtekomme problemene som er beskrevet ovenfor. Som dere ser er det ikke 100 % likt, fordi alle boksene nå legger seg i et rutenett i stedet for å ha variabel høyde som nå, men ellers ser det veldig likt ut, selv om den underliggende koden er veldig annerledes. Koden jeg har laga for denne er også responsiv, og vil fungere mye bedre enn dagens forside på mobiler og andre små skjermer. For å ta en titt på hvordan det vil bli seende ut på små skjermer, bare endre størrelsen på nettleservinduet, så får du se hvordan det vil se ut på små skjermer.

Er det noen motforestillinger mot å endre forsiden til dette? Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 13:35 (CEST)

Kanskje ikke så fancy, men arkitekten liker godt system og orden! Hun syntes dette så bra ut! Kjersti L. (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 13:57 (CEST)
Et rutenett med faste bokser vil skape problemer. — Jeblad 13. jul. 2020 kl. 14:10 (CEST)
Typ…? Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 14:19 (CEST)
Statiske bokser og dynamisk innhold skaper alltid problemer. — Jeblad 13. jul. 2020 kl. 14:22 (CEST)
Boksene er ikke statiske. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 14:33 (CEST)
Boksene er i praksis statiske fordi du har valgt et tabell-utlegg hvor rutenettet defineres av cella med mest innhold. — Jeblad 13. jul. 2020 kl. 14:43 (CEST)
Men hva slags problemer mener du det vil det skape? Det er ikke så stor variasjon i innholdet i boksene fra dag til dag. Jeg er klar over at det teoretisk kan bli noen problemer om innholdet i én boks er veldig mye større enn det i en annen boks, men det er ikke teoretiske problemstillinger vi trenger å forholde oss til her, kun praktiske. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 16:00 (CEST)
Kan egentlig lite om formatering, men tenker at det må vel kunne gå an å fikse et oppsett med en toppboks i vindusbredde med underliggende kolonneoppsett med 2 kolonner med en prosentbestemt kolonnebredde av total vindusbredde som til sammen er oppunder 100 prosent, hvor disse forsideboksene er huket innunder enten kolonne 1 eller kolonne 2 i en bestemt rekkefølge, og til slutt en bunnboks i full vindusbredde som toppboksen. Så kan andre oversette dette til progammeringsspråk. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 13. jul. 2020 kl. 14:23 (CEST)
@Migrant: Ja, det er stort sett dette denne nye justeringen gjør. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 14:33 (CEST)
Vel da funket ikke det (din Bruker:Jon Harald Søby/Forside2) for min del på min gamle datamaskin som bare fikk en bredde med bokser, men ved innskrenking av vindusbredde så var det noen bokser som endret plassering i forhold til de andre. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 13. jul. 2020 kl. 14:44 (CEST)
@Migrant: Ja nei, hele poenget med å gjøre noe responsivt er at det endrer utseende avhengig av hva slags skjerm man ser det på. Så på små skjermer vil dette utseendet gå fra to til én kolonne, med de (antatt) viktigste boksene først. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 15:33 (CEST)
Vel, jeg hadde kun 1 – en boksbredde hele tiden, @Jon Harald Søby:, men som sagt så har jeg en gammel versjon av Google Chrome og en ennå eldre utgave et Operativ System, så bryr meg egentlig ikke så mye om selve forsiden på wikipedia på små skjermer... Med ønske om en god sommer og vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 13. jul. 2020 kl. 15:43 (CEST)
@Migrant: Aha, da skjønner jeg. Dette designet vil ikke ha to kolonner i nettlesere som er eldre enn fra 2017. Hvis man bruker en så gammel nettleser bør man absolutt oppdatere, ikke minst av sikkerhetsgrunner. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 15:50 (CEST)
For andre som lurer, så ser det altså slik ut hos Migrant. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 15:55 (CEST)
Det bekreftes, Jon Harald Søby! Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 13. jul. 2020 kl. 16:01 (CEST)
Jeg er enig med Kjersti og Riksrevisjonen: «kan passere»! Mobiltelefoner er nok viktige i vår sammenheng. Men jeg synes jo at dagens design er bedre. Takk for alle forsøk. Trygve Nodeland (diskusjon) 13. jul. 2020 kl. 16:09 (CEST)

I og med at programvareendringa som påkrever en justering (nevnt helt øverst i tråden) har trådt i kraft og det ikke har vært noen større innvendinger her så har jeg gjennomført den foreslåtte endringa. Videre justeringer og forbedringsforslag er selvsagt hjertelig velkomne! Jon Harald Søby (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 18:08 (CEST)

@Jon Harald Søby: Den nødvendige endringen ble gjennomført i går etter det jeg kan forstå. Om din endring også er nødvendig eller ønskelig vet jeg ikke. Haros (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 18:15 (CEST)
@Haros: Ja, jeg så at Bruker:Jon (WMF) hadde lagt inn en «quick fix» som løste umiddelbare problemer. Men sammenlign gjerne den gamle versjonen, quickfix-versjonen og nåværende versjon på mobil (eller evt. med veldig lite nettleservindu) for å se hva som funker best. Jon Harald Søby (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 18:30 (CEST)
Hva er forskjell på nowp og dewp i denne sammenhengen? På tysk ser det ut som det gjorde på norsk tidligere.--Trygve Nodeland (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 18:53 (CEST)
Har sjekket med Wikipedia på svensk, dansk, tysk, engelsk, spansk, italiensk og fransk. Ingen av de har et slikt boksoppsett på forsiden som vi har. Ut fra det kan vi vel utlede at enten har Wikipedia på bokmål fått med seg noe som vesentlig større språkversjoner ennå ikke har fattet - eller at det er mulig å løse dette på en mer elegant måte...
For ordens skyld så betyr nok forsiden uansett minimalt for våre brukere, så noe særlig tid bør ikke brukes på dette. Ulf Larsen (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 22:33 (CEST)
Jeg var bare nysgjerrig. Men det er 24 630 om dagen på forsiden. Ikke så mye som på mine artikler kanskje, men ikke så verst likevel.--Trygve Nodeland (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 23:21 (CEST)
Den mest besøkte artikkelen var i går (14. juli) Tarmslyng,[2] og den hadde 4 850 / 4 870 sidevisninger over alle plattformer.[3] (Topplista og sidevisninger beregnes på litt forskjellig tidspunkt.) Portal:Forside hadde til sammenligning 44 720 sidevisninger over alle plattformer,[4] fordelt på 26 230 sidevisninger fra desktop,[5] 18 439 sidevisninger fra mobil web,[6] og 51 sidevisninger fra mobil app.[7] (Beklager, men andre artikler passerer sjelden 10% av trafikken på forsiden, og sjelden over mer enn én dag.) Til sammenligning ble det i går brukt 392 519 unike enheter,[8] det vil si at ca. hver tiende besøkende var innom forsiden. — Jeblad 15. jul. 2020 kl. 23:57 (CEST)
Hver tiende leser, det er mer en jeg hadde trodd. De fleste googler vel et ord. Men det gjør det meningsfylt å redigere den, i folkeopplysningens tjeneste. Og så er den nok et utstillingsvindu, som viser et mangfold. SNL har oppslag over mest, uvanlig mye og minst leste artikler, den synes jeg er morsom. Tarmslyng på topp i går der også, av profylaktisk interesse, håper jeg. Det er bare å stå på. Hadde vi bare fått med oss Ulf... --Trygve Nodeland (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 10:21 (CEST)
Til Trygve Nodeland: Finn Christian Jagge døde av komplikasjoner etter tarmslyng for et par dager siden. Dette kan jo ha noe med interessen for tarmslyng å gjøre … Det er ikke nevnt i artikkelen om ham (han har heller ikke nådd oversikten på forsiden over nylig avdøde),men dødsårsaken er nevnt i opptil flere nettaviser. Kjersti L. (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 13:37 (CEST)
Jagge var på forsiden fra den 8. (lagt inn der av meg, så jeg visste at han hadde vært der), og var ute igjen den 12.. Hvis du blunker er det i disse dager allerede 3 nyere. Haros (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 14:02 (CEST)
Prosjektet hadde i juni 2020 totalt 24 500 468 sidevisninger i hovedrommet, med et månedlig middel på 33 161 497 sidevisninger over to siste år.[9] Det vil si 817 000 sidevisninger per dag for juni, og 1 105 000 sidevisninger i middel. Til sammenligning har Store norske leksikon rundt 300 000 sidevisninger daglig. Hvis trivia filtreres bort (på nowiki er omtrent tre av fire artikler trivia) så er de omtrent like store. — Jeblad 16. jul. 2020 kl. 10:50 (CEST)
Til Trygve Nodeland: Ikke meg imot at vi får en noe mer representativ forside. Men hvem skal gjøre det? Tilsynelatende ingen enkel oppgave. Den letteste veien ut - dersom man kan enes om det - er kanskje å kopiere et oppsett fra en av de andre versjonene av Wikipedia.
Jeg synes den franske forsiden er mest tiltalende, med den svenske som en god nummer to, men engelsk og tysk går også an. Fordelen med å velge blant de største prosjektene må vel være at de allerede har ordnet dette problemet med mobilvisning. Ulf Larsen (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 11:25 (CEST)
Det tekniske kan jeg ikke uttale meg om, men er bare glad for den førstehjelp som ble ytet nylig, og som vel var nødvendig. Design er viktig her som ellers. Utforming av «førstesiden» er noe vi kommer tilbake til med jevne mellomrom. Det som kanskje er mest påfallende på en laptop, er de store, hvite flatene som vi nå har. Den franske og den engelske siden unngår dette (best på fransk), samtidig som de avsluttes på samme linje helt nederst. Den tyske er vel omtrent slik det var hos oss tidligere. Hvem skal gjøre det? Det må vel bli Jon Harald, det. Han er jo så godt igang! --Trygve Nodeland (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 11:48 (CEST)

KaosRediger

Det har kommet inn noen nye endringer i artikkelen Kaos som jeg en gang i tiden opprettet. Jeg klarer ikke å avgjøre om de er vandalisme med et skinn av legitimitet, eller et litt merkelig forsøk på forbedringer som etter mitt syn ikke fungerer. Jeg vet rett og slett ikke helt hvordan jeg skal håndtere det. BFG (diskusjon) 12. jul. 2020 kl. 11:47 (CEST)

Jeg har tilbakestilt endringene, dette så ut som en form for spam. - 4ing (diskusjon) 12. jul. 2020 kl. 12:03 (CEST)

Wikidata BridgeRediger

I og med motstand på dette prosjektet mot alt «Wikidata», og at det ikke lengre er noen aktive utviklere på prosjektet, så har jeg meldt prosjektet av betatesting av Wikidata Bridge. — Jeblad 13. jul. 2020 kl. 14:21 (CEST)

OK. Jeg ønsker bare å ha sagt at jeg oppfatter disse to sakene – hvilke data fra Wikidata vi skal gjøre direkte bruk av på Wikipedia, og hvordan vi redigerer data i Wikidata – å handle om forskjellige ting. Jeg har også stemt deretter i de avstemningene det vises til. Erik F. 14. jul. 2020 kl. 18:51 (CEST)

Et spørsmål om epidemier/pandemier.Rediger

For noen uker siden la jeg inn en oppdatering på en side på en:wiki, «List of disasters in the United States by death toll». Denne ble hurtig tilbakestilt, under henvisning til at epidemier hadde en egen side (en:List of epidemics) for å registrere sånt. En fersk diskusjon om pandemier er ulykker eller ikke, finnes (stadig pågående) på denne diskusjonssiden, se også etterfølgende innlegg.

OK - vi her på no:wiki har ikke en egen liste over pandemier, sykdom eller krig. Derfor har vi tillatt Svartedauden, Spanskesyken og COVID-19 å få en plass på vår liste Katastrofer og store ulykker i Norge, selv om en note under tabellen på litt generelt grunnlag fraråder dette. MEN - så har jeg påvist en side på nett som setter COVID-19 litt i skyggen av noen andre influensa-pandemier, som i sin tid slo enda hardere til i Norge enn vår pågående pandemi. Se selv nettsiden Oppstilling / Estimat over influensaofre i Norge fra «tidsskriftet.no/2000/02» (se spesielt avsnittet «Materiale og metode». Så enten bør COVID-19 ut igjen, ellers bør vi på grunnlag av estimatene fra denne artikkelen helst åpne opp for ihvertfall asiasyken (1957) .. Noen meninger? TorSch (diskusjon) 14. jul. 2020 kl. 14:19 (CEST)

Jeg kan ikke forstå at Covid-19 kan karakteriseres som en ulykke - det er en epidemi som har utviklet seg til en pandemi - dvs. ingen plutselig hendelse med katastrofalt/dødelig utgang, men et alvorlig og varig sykdomsutbrudd med globalt omfang. 91 (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 22:22 (CEST)

DefineRediger

Hei! Kan dere se litt på denne oversettelsen? Opprinnelig: «The Vice-President of the Republic is a member of it by right. If appropriate, her or she may substitute the President of the Republic through express authorization and a defined order of business.» Jeg har oversatt dette til: «Visepresidenten er – ifølge loven - medlem av [ministerrådet]. Hvis lempelig, kan han/hun erstatte republikkens president gjennom en uttrykt tillatelse eller en fastsatt forretningsorden». Skulle jeg ha valgt «autorisasjon» framfor «tillatelse»? Er «fastsatt» den beste oversettelsen av «defined» her? Skulle jeg kanskje ha brukt «bestemt»? Takker for råd. Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 06:48 (CEST)

Først av alt: Flott at du ser så grundig på forfatningsretten! Jeg tror at jeg ville ha oversatt setningen slik: «Visepresidenten kan erstatte republikkens president ved fullmakt og en fastsatt forretningsorden.» Jeg antar at meningen med det siste, om forretningsorden, er at visepresidenten ikke kan handle på blankofullmakt på vegne av presidenten. Erik F. 15. jul. 2020 kl. 10:43 (CEST)
Tusen takk! Mvh. --Mbakkel2 (diskusjon) 15. jul. 2020 kl. 12:14 (CEST)

12. serierunde i 2. divisjon avdeling 4 2009Rediger

12. serierunde i 2. divisjon avdeling 4 2009 er en av en serie artikler på samme detaljeringsnivå. Jeg hadde tenkt å slettenominere denne, men her det lagt ned mye arbeid i artikkelen så jeg lanserer dette heller som en generell diskusjon. Disse artiklene har preg av resultatservice/nyheter som Wikipedia vel ikke skal drive med. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jul. 2020 kl. 23:20 (CEST)

Jeg kunne vært enig i at artikkelen du har lenket til burde slettes dersom den var en «stand alone»-artikkel, men det ser ut til at sesongen er komplett (se Kategori:2. divisjon fotball for herrer 2009)... Dersom du ønsket en generell diskusjon om serierundeartikler, hadde det vel vært bedre å bruke Tippeligaen som et eksempel? Se i så fall Kategori:Tippeligaen og Kategori:Eliteserien i fotball for menn, hvor slike serierundeartikler har blitt laget hvert år siden 2006 og opp til dags dato... ;o) Så lenge noen har lyst til å skrive om dette og kan kildebelegge informasjonen, ser jeg ingen grunn til at dette ikke skal være informasjon vi kan fortsette å ha her på Wikipedia! =) Mvh. lil2mas (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 00:44 (CEST)
I den lenkede serierunde-artikkelen har jeg intenlenket flere spillere og en dommer som har artikkel, samt lagt til fotball.no-profil-side for aktuelle kamper i serierunden. Det er godt mulig man må til avis-oppslag for bedre info om disse kampene, enn disse fotball.no-oppslagene eller eventuelt til andre mer dedikerte fotball-site'r enn Fotball.no. Jeg er usikker på hvor man finner slikt. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 16. jul. 2020 kl. 01:48 (CEST)

Statistikk over revisjonshistorikkRediger

På artiklers historikkfane fungerer ikke Statistikk over revisjonshistorikk, det eneste jeg får opp er feilmeldingen «The ini file could not be read»

Har prøvd med flere artikler, og nettleserne Google Chrome og Microsoft Edge, uten suksess. Noen som vet noe om dette? Ulf Larsen (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 13:38 (CEST)

Det samme vises hos meg. --Trygve Nodeland (diskusjon) 16. jul. 2020 kl. 14:22 (CEST)