Wikipedia:Torget

(Omdirigert fra Wikipedia:Feilmelding)
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra 2008
Arkiv fra 2009
Arkiv fra 2010
Arkiv fra 2011
Arkiv fra 2012
Arkiv fra 2013
Arkiv fra 2014
Arkiv fra 2015
Arkiv fra 2016
Arkiv fra 2017
Arkiv fra 2018
Arkiv fra 2019
Arkiv fra 2020

2021

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober

Oppslagstavle +

Nominert til god liste 24. okt 2021 – Liste over stortingsrepresentanter 1997–2001 er nominert til God liste


Nominert til Anbefalt artikkel 20. okt 2021 – Eroica er nominert til Anbefalt artikkel.


Nominert til Anbefalt artikkel 27. sept 2021 – Ferje er nominert til Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 18. april 2021 – Rosens navn er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 24. feb 2021 – Roald Amundsen er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Slette sletteforslagRediger

De fleste forslag på vår sletteside havner der med god grunn, og går gjennom en vettug og nødvendig prosess. Men noen forslag kunne vi med fordel vært foruten. Etter min mening gjøres det en del systematiske feilvurderinger som ødelegger både for WP og for slettedebattene:

 1. Framprovosering av endringer: Noen forslag, og begrunnelser, er egentlig ikke ønske om sletting men krav om forbedringer. Det framgår at temaet er notabelt, men forslagsstilleren har (ofte lenge) ergret seg over at kvaliteten på artikkelen er for dårlig og vil provosere fram en forbedring ved å true med sletting. Dette skjemmer debattene på slettesiden, og forkludrer ofte diskusjonen notabelt/ikke notabelt.
 2. Tellekant-vurderinger. Siden vi er enige om en del konkrete vilkår for hva som gir notabilitet, vurderes gjerne artiklene opp mot disse. Fornuftig nok. Men om vurderingene gjøres slavisk vil vi ofte oppleve at det nesten nås opp til notabilitet på flere områder. (Ala en person som ikke har gitt ut en egen bok eller et eget album, men som har laget X antall bøker/album i lag med andre) I slike tilfeller må vi evne å se ut over enkeltkriteriene, og vurdere totalen.
 3. For kort tidsperspektiv. Det argumenteres gjerne med at en artikkel har stått X antall måneder, Y antall år uten at noen har bidratt med interesse. Men i WP-sammenheng er ett år svært kort tid, en måned som et øyeblikk å regne. Vi får håpe våre barnebarn og oldebarn jobber videre med dette...
 4. Manglende forståelse for helheten. Det argumenteres ofte med at en artikkel er «for tynn», for lite informativ. Ofte er dette, isolert sett, riktig. Men WP er litt som et lappeteppe, der det som kan fortone seg som en haug filler får bruksverdi og estetisk verdi når teppet sys sammen. Selv «tynne» WP-artikler får merverdi i lag med tilstøtende artikler. Og tynne artikler vil ofte bli påbygd når noen jobber i nabolaget med samme eller tilstøtende emner.
 5. Papir-leksikon-tankegang: De fleste av oss som skriver her er glad i leksikon, og har en fortid med tykke bøker i fanget og bindsterke SNL i bokhylla. Vi er vant til en leksikonpraksis der det ble hardt prioritert og redigert ut fra papirformatets begrensning og plassmangel. Vi har ikke det problemet. Vi har plass nok og kan tenke ut over den etablerte, sementerte leksikon-redigeringspraksis.
 6. Akademiker-sneversyn. Grovt sett (ikke helt sannferdig) kan den gamle leksikon-tradisjonen oppsummeres som av akademia, om akademia, for akademia. Da WP rullet inn over leksikonverden var det litt mer som av kreti og pleti, om kreti og pleti, for kreti og pleti. Vi kan og bør ha mer romslighet og større plass for artikler om skruer, grisepikker, fastnøkler, gjødsel, ferister etc., og for den saks skyld ta inn over oss at artikler om tant og fjas kan omhandle noe av det vesentligste i vår tid. (Med Jimmys ord; «a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge»).
 7. Bidragsyterne ignoreres. Å få sin artikkel foreslått slettet kan oppleves brutalt, spesielt for nye eller ferske bidragsytere. I sletteloggen fins det triste eksempler på lovende nye bidragsytere som fått sitt arbeid dømt nord og ned og har gitt opp hele WP etter turen innom slettesiden. Ekstra ille er det når sletteforslaget fremmes uten at noen erfarne bidragsytere i forkant har forsøkt å forbedre artikkelen, å bidra på artikkelens diskusjonsside eller kommunisere med den nye bidragsyteren.

I mine øyne ville vi være tjent med å slippe noen av de sletteste sletteforslagene. Kimsaka (diskusjon) 10. okt. 2021 kl. 14:40 (CEST)[]

Dette var det beste innlegg jeg har sett på Torget, ever. Stor applaus Kimsaka og håper det blir tatt på alvor av absolutt alle her inne. Hvis vi følger disse konkrete punktene ville det vart sååå mye hyggeligere her inne, og folk flest ville bidratt betydelig mye mer. Mvh Colosseum (diskusjon) 10. okt. 2021 kl. 15:44 (CEST)[]
Deler av dette er åpenbart et spark blant annet til meg. Hyggelig, spesielt siden fremstillingen ikke er presis.
1) Angående punkt 1: Jeg slettenominerer aldri artikler der det fremgår noe i artikkelen som klart viser relevans, selv om artikkelen er tynn. Står det feks i artikkelen at person X er ordfører i kommune Y er den klart relevant og jeg slettenominerer selvfølgelig ikke bare for å fremtvinge forbedringer. Derimot har vi mange uklare artikler feks om musikere og jeg sjekker da om oppgitte album er utgitt på anerkjent plateselskap, dersom nei så er det aktuelt å slettenominere.
7) Enig i at dette kan være et problem med ferske artikler og ferske bidragsytere. Jeg forsøker å holde meg unna nye artikler som det åpenbart jobbes med, men jeg tar meg rett som det er tid til å forklare ferske bidragsytere hva som skal til for å være relevant. Og mange artikler merker jeg med «relevans» for å informere bidrasytere om at her trengs det å gjøre noe for å vise frem relevans. Artikler som har stått tagget slik i feks 6 måneder mener jeg er modne for slettenominering. I noen tilfeller har artikkelen stått urørt i 10 år og vært tagget feks i 12 måneder, da er det god grunn til å slettenominere.
Jeg mener fortsatt at vi skal være flittige med å slette: vi har generøse inklusjonskriterier og da er det ikke grunn til generell snillisme. Men sletting må naturligvis skje med rett fremgangsmåte og etter omforente kriterier. Kimsakas punkter ovenfor ellers for en stor del reprise av gamle diskusjoner. Vennlig hilsen Erik d.y. 10. okt. 2021 kl. 19:49 (CEST)[]
Bra innlegg av Kimsaka. Jeg oppfatter det dog ikke som «et spark» til Erik d.y., men som et betimelig innspill på et relativt viktig område. At vi skal fortsette å slette, og slette til dels veldig mye, mener jeg er helt udiskutabelt, og det burde sannsynligvis vært mer hurtigsletting. Jeg tilhører heller ikke de som antar at sletting er grunn til at vi mister store mengder bidragsytere (men, som mye annet på Wikipedia, så er det spørsmålet så interessant at det burde sjekkes med A/B-testing).
Min hovedinnvending mot sletting og inklusjonskriterier er at kost/nytte er for lav. Vi bruker for mye ressurser på å diskutere marginale saker. Om vi endrer praksis mht. sletting, og går for et krav om gode kilder (som angitt i mitt notat slette eller beholde), antar jeg at kost/nytte blir bedre. Igjen - antar - og her også burde det vært forsøkt med A/B testing. Det fordrer imidlertid at Wikimedia Norge (WMNO) tar grep (hvilket vil si; fremmer et prosjektforslag, får penger til et prosjekt fra Wikimedia Foundation (WMF), iverksetter prosjekt. Det kan jo være interessant å høre WMNOs oppfatning om dette (for jeg regner med at med tre fast ansatte så leser WMNOs stab denne og andre svært relevante diskusjonstråder systematisk). Ulflarsen (diskusjon) 12. okt. 2021 kl. 13:11 (CEST)[]
Ganske underlig at det er så lite innspill i en så viktig tråd. Er emnet så "betent" at folk ikke vil ta diskusjonen igjen? Tenker at det er noe man hele tiden må diskutere og justere.
Sletting og relevansekriterier styr veldig mye her inne og det er viktig at flest mulig gir uttrykk for meningen sin i saken. Hvis ikke folk reagerer skjer det lett at noen veldig få brukere tar styringa med både relevanskriteriene og slettediskusjonene.
Jeg mener dette innlegget av Kimsaka er så fornuftig at det burde bli en slags veiledning man må ta seg tid og se igjennom før man slettenominerer en side. Forøvrig mener jeg at slettenominering av seriøse sider ikke skal gjøres før etter en diskusjon på diskusjonssiden til den aktuelle artikeln.
Mvh Colosseum (diskusjon) 15. okt. 2021 kl. 23:44 (CEST)[]
Jeg synes at innspillet er presist og vakkert formulert, og tilslutter meg innholdet. Særlig interessant er avsnittet om akademiker-sneversyn, som jeg i høy grad kan gjenkjenne meg i (og som jeg med jevne mellomrom skal klype meg selv i armen for ikke å glemme). Hva kan vi gjøre for å bli et mere inkluderende leksikon med høyere tak og flere bidragsytere? Jeg tror at en av de mange veier frem er posting (og gjenposting) av innlegg som ovenstående. En annen vei kunne være å hjelpe til med å løfte inn og opp de innlegg som ligger og skvulper i kanten av notabilitetsdammen. Styrken ved Wikipedia er den enorme omfavnelse av emner og tema, motsatt det trange og eksklusive utvalg i den trykte encyklopedi, så jeg sier ja takk til flere kuriøse emner. Enhver påminnelse herom, forestiller jeg meg at bringer oss videre mot færre slette sletteforslag, med flere bidragsytere som sidegevinst. Virker dét? Derom er vi nok ikke enige, men vi finner aldri ut av det hvis ikke vi prøver. Mvh. Orf3us (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 12:25 (CEST)[]
Til Colosseum: Den enkle forklaringen på den beskjedne interessen for denne tråden, er nok den enkle at få er interessert i dette emnet. Ellers er det interessant å merke seg at jeg la frem et forslag, og regnet med en kommentar om det fra WMNO. Det har nå gått ti dager, uten at så har skjedd. Jeg antar det er fordi jeg er vurdert som en så perifer bidragsyter at det ikke har almen interesse å følge opp mine forslag. Det får jeg bare ta til etterretning, som det heter. Ulflarsen (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 18:20 (CEST)[]
Tja ..Ulflarsen Er usikker. Når det gjelder slettediskusjoner så kan jo interessen iblant være stor. Når man også ellers har en del kontakt med brukere så opplever jeg nok at man er opptatt av dette. Jeg er redd at en del av skylla er at mange er litt redd for å bli involvert i disse diskusjonstrådene, dessverre.
Jeg mener at Tinget og Torget er en viktig arene for alle her inne. Desto flere med meninger vil skape mer rettferdige "beslutt" i relevansediskusjoner og slettediskusjoner.
Interessant å høre hva ditt forslag går ut på Ulf? Håper du får en tilbakemelding snart.
Mvh Colosseum (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 22:46 (CEST)[]
Apropå sletting .....en annen negativ konsekvens av mye sletting kan bli at en del brukere ikke "retter på" små artikler de synes er bra. De er rett å slett redd for at da kan noen få syn på artikeln og slettenominerer den. Mvh Colosseum (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 22:48 (CEST)[]
Til Colosseum: Forslaget er lenger opp i tråden, men kan gjengi det her:

Jeg tilhører heller ikke de som antar at sletting er grunn til at vi mister store mengder bidragsytere (men, som mye annet på Wikipedia, så er det spørsmålet så interessant at det burde sjekkes med A/B testing).

Min hovedinnvending mot sletting og inklusjonskriterier er at kost/nytte er for lav. Vi bruker for mye ressurser på å diskutere marginale saker. Om vi endrer praksis mht. sletting, og går for et krav om gode kilder (som angitt i mitt notat slette eller beholde), antar jeg at kost/nytte blir bedre. Igjen - antar - og her også burde det vært forsøkt med A/B testing. Det fordrer imidlertid at Wikimedia Norge (WMNO) tar grep (hvilket vil si; fremmer et prosjektforslag, får penger til et prosjekt fra Wikimedia Foundation (WMF), iverksetter prosjekt.

Det innlegget ble postet 12. oktober. Antar at WMNO enten har ekstremt mye å gjøre, eller at de anser meg (muligens også Torget) som svært perifert, og derfor ikke interessant å bruke tid på. Om det er slik eller sånn, så tar jeg det til etterretning. Ulflarsen (diskusjon) 28. okt. 2021 kl. 09:31 (CEST)[]
Kimsakas liste over argumenter ender med et ønske om å «slippe noen av de sletteste sletteforslagene». Det er intet «spark», men et fromt ønske. Innlegget til Kimsaka mangler etter det jeg kan se, en reell konklusjon, for eksempel i form av en regel, et prosedyreforslag eller noe annet som vi kan anvende konkret. Det tar litt tid å komme inn i tankegangen på Wikipedia. Full enighet oppstår aldri. Er det slik at sletteforslagene rammer bidragsytere som er helt nye? Kanskje ville det da være hensiktsmessig at det gikk litt tid før en ny bruker fikk poste en helt ny artikkel? Alle må være velkommen til å rette skrivefeil eller utvide en artikkel, men kanskje ikke poste en helt ny? Når man har gjort tilstrekkelig mange av mindre redigeringer, vil en ny bidragsyter begynne å forstå hva som er normen for notabilitet. Da vil man ikke på Wikipedia skrive artikler om et hvilket som helst gammelt hus i nabolaget. Hvor stort er dette problemet? Dette ligger vel for øvrig utenfor WMNOs ansvarsområde? Trygve Nodeland (diskusjon) 28. okt. 2021 kl. 10:10 (CEST)[]
Til Trygve Nodeland: Det er korrekt at dette, formelt sett, ligger utenfor arbeidsområdet for Wikimedia Norge (WMNO). Samtidig er det ikke noe i veien for at WMNO kjører et prosjekt på dette, om det ansees viktig nok. Jeg antar (understreker antar) at skal vi komme forbi synse-stadiet, må det gjennomføres kontrollerte forsøk, noe som vanskelig kan gjøres av andre enn faste ansatte - altså WMNO.
Igjen, skal noe slikt skje, så må nettsamfunnet anmode WMNO om å vurdere om de kan ta oppgaven, men jeg tenker at det hadde vel ikke vært en ulempe om WMNO fulgte med og fanget inn innspill av en såpass mangeårig og verdsatt bidragsyter som Kimsaka. Ifølge egne nettsider er Wikimedia Norge «en frivillig organisasjon som arbeider for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene», og den suverent viktigste av prosjektene for innbyggere i Norge, er som kjent Wikipedia på bokmål. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 28. okt. 2021 kl. 10:54 (CEST)[]

Portal:Danmark/Nye artiklerRediger

I Portal:Danmark/Nye artikler er det alltid et merkelig innslag av ikke-danske emner. I dag finner jeg disse

Det må være noe grunnleggende rart med kategoritreet til Kategori:Danmark når disse artiklene blir regnet som dansk-relevante. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 09:12 (CEST)[]

Jeg fant ut av det (etter mye om og men) for Smithestrøm gård: Kategori:Gårder i Drammen > Kategori:Byggverk i Drammen > Kategori:Drammen > Kategori:1811 i Norge > Kategori:1811 i Danmark. Så jeg tror at hvis vi ber botten om å unngå kategoriene Kategori:Tiår i Danmark & co så vil disse lukes ut. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 10:53 (CEST)[]
Takk, Jon Harald. Men dette løser åpenbart ikke hele problemet. Et eller annet sted må det også finnes andre kategori-grener som gjør Danmark til Stor-Danmark. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 11:26 (CEST)[]
David Habel er Kategori:Journalister i Dagbladet > Kategori:Dagbladet > Kategori:Aller Media > Kategori:Danske medieselskaper.
Mattias Käit er Kategori:Fotballspillere for FK Bodø/Glimt > ... > Kategori:Bodø > Kategori:1816 i Norge > Kategori:1810-årene i Norge > Kategori:1810-årene i Danmark.
Jeg syns det virker som en dårlig idé å ha kategorier som ikke er spesifikke for et årstall i f.eks. Kategori:1816 i Norge. Det impliserer jo på en måte at alt som ligger under Kategori:Bodø også er under Kategori:1816 i Norge, og det er jo åpenbart feil. Jon Harald Søby (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 12:51 (CEST)[]
Takk for detektivjobben. Denne strukturen som noen har etablert, har jo åpenbart noen sære utslag. Det mest nærliggende er å knesette at det er artikkelen Bodø som eventuelt hører hjemme i Kategori:1816 i Norge, ikke kategorien Bodø. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 17:32 (CEST)[]
Jeg har kikket litt i redigeringshistorikken. Det ser ut som om det er Gabriel Kielland (diskusjon · bidrag) og Edorfbir (diskusjon · bidrag) som har lagt by-kategoriene inn i årstallskategoriene. Jeg antar at de ikke tenkte på slike bi-effekter. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 17:42 (CEST)[]
Ja, det blir lett feil når man leger en kategori inn i en kategori som ikke omfatter alt det som omfattes av underkategorien. Så prinsippet M O Haugen legger opp til er fornuftig å holde oss til. Haros (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 18:02 (CEST)[]
Kan vi da fjerne dem fra disse kategoriene? Orf3us (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 23:05 (CEST)[]

Malen :Mal:StortingsrepRediger

Som er en omdirigeringsmal til Mal:Stortingsrep 2001–2005 og den er listet på denne Wikipedia:Maler/Norge#Politikk som en standardmal for Nåværende stortingsrepresentanter. Malen er delvis diskutert her -> Wikipedia-diskusjon:Maler#Stortingrepresentanter og på Maldiskusjon:Stortingsrep. Men er ikke denne malen bare å slette siden den kun er lenketWikipedia:Maler/Norge#Politikk, hvor vi kan fjerne oppføringen. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 17. okt. 2021 kl. 23:39 (CEST)[]

Er det ingen motkommentarer på å slette denne omdirigeringsmalen eller ? Jeg mener den er til mulig forvirring og bør fjernes siden wikipedia-verden har gått videre siden den ble opprettet. Diskusjonen på maldiskusjonssiden er flyttet over til den omdirigerte maldiskusjonssiden. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 26. okt. 2021 kl. 22:57 (CEST)[]

Instruksjonsvideoer på WikipediaRediger

Instruction video on how to activate the setting for a new front page in Wikipedia in Norwegian bokmål

Det har blitt etterspurt instruksjonsvideoer for ny funksjonalitet på Wikipedia og de andre prosjektene. Jeg har lekt litt med en video, og vil gjerne på tilbakemeldinger fra dere:
- Er tempoet ok, eller bør det gå raskere/tregere?
- Instruksjonen i tekst og piler er nok, eller savner dere en stemme på toppen?
- Andre ting?

Og det morsomste: Hva ønsker dere å lære ved hjelp av videoinstruksjoner? Send gjerne e-post til meg direkte, om dere ikke ønsker å dele med alle: mali@wikimedia.no
Takk! Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 18. okt. 2021 kl. 15:19 (CEST)[]

Jeg kan svare på spørsmålene angående eksemplet du viste nå! Personlig, syntes jeg tempoet er litt for raskt i forhold til at brukeren skal lese teksten. Det kan hende det hadde blitt ålreit om det var en stemme over (Jeg kan by på min stemme, dog jeg har en sørlandsdialekt!), men jeg tror nok noe av det går litt for raskt til at man kan kunne lese det. Jeg syntes det er supert med piler, tekst og visuelle hjelpemidler, men man må være obs på hvilke farger man bruker. Det kan være litt vanskelig å lese teksten når den er over en bakgrunn med annen tekst i samme farge, samt streken mellom de oransje delene var nokså usynlig da det var hvitt på hvitt.Jeg syntes ellers det er kjempegreit å ha korte, visuelle hjelpevideoer som dette!
Om det skulle være noe tema som jeg ville sett, så ville det vært innføring av informasjon i Wikidata for infobokser og hurtigtaster. ved navigering og redigering. EdoAug (diskusjon) 18. okt. 2021 kl. 17:52 (CEST)[]
Så flott tiltak, Mali Brødreskift (WMNO)! Et språkpirk. Jeg har hørt at folk stadig bruker "huke av" når de mener "hake av" (for alternativ, f.eks.) I Ordnett.no står ikke huke av som alternativ engang. Naob.no har også hake av som eneste alternativ. Jeg syntes også det gikk fort. For meg er det greit uten "voiceover". Bare enda en ting å forholde seg til, men det er vel noe med UU?! Ønsket film: Om å laste opp bilder/sette bilder inn i artikler? Kjersti L. (diskusjon) 18. okt. 2021 kl. 19:31 (CEST)[]
@EdoAug og @Kjersti Lie Tusen takk for svar! Tempo og tydelighet og språkpirk er notert! Trøndere er vel typisk "hukere" vil jeg tro :) Jeg noterer alle ønsker, også skal jeg se om jeg får laget en skikkelig video en gang. Sørlandsdialekt er vel ingen hindring til voiceover - jeg sier i fra når jeg har noe, så kan vi se hvordan vi kan fikse det @EdoAug! Tusen takk!! Jeg tar gjerne i mot enda flere ønsker på hva dere ønsker videoer på - gjerne ting dere enten har brukt tid på å forstå selv, eller ikke helt føler dere trygge på ennå - da er det garantert flere i samme båt! Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 19. okt. 2021 kl. 09:58 (CEST)[]
? Tøysesvar til Malis kommentar om huke vs hake. Æ e åsså trønder. Likitj «huke av». Kjersti L. (diskusjon) 19. okt. 2021 kl. 14:56 (CEST)[]
Til spørsmålet om hvordan en informasjonsfilm kan lages, kan jeg vise til denne stumfilmen som bruker:4ing har regissert, klippet og lansert, helt uten tekst: . Den er kanskje litt lang, men forklarer tingene ved ganske enkelt å vise hva som er nødvendig for å oppnå det man ønsker. Omtrent som barneoppdragelse, tror jeg. Trygve Nodeland (diskusjon) 19. okt. 2021 kl. 10:45 (CEST)[]
Takk, jeg vil bare presisere at den ikke er klippet. Med klipping kunne den nok kommet under 5 minutter. - 4ing (diskusjon) 19. okt. 2021 kl. 10:50 (CEST)[]
Veldig fin video @4ing. Kanskje litt lang, og kanskje det hadde vært lurt med kommentarer sånn at man slipper å konsentrere seg så mye om hvor musepekeren er til enhver tid? Det kan hjelpe om man leser hva man skal gjøre mens man ser på det, da fester det seg kanskje bedre til neste gang. Hadde det vært en idé å klippet denne videoen, og lagt på litt forklarende kommentarer underveis? Det er helt topp å bygge videre på materiale som allerede er skapt. Er det ok for deg at jeg prøver meg litt på det @4ing, eller har dy lyst til å gjøre det selv? Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 10:56 (CEST)[]
Du må gjerne redigere videoen, jeg har ingen ambisjoner å jobbe videre med den. - 4ing (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 11:47 (CEST)[]

Ny direktør i Wikimedia FoundationRediger

Dere har sikkert fått med dere at Maryana Iskander er ny direktør i WMF. Hun starter opp i stillingen i januar, men har begynt forberedelsene sine ved å ta møter med representanter for den globale bevegelsen. Hun er veldig opptatt av alle frivillige, og vil gjerne få litt innblikk i hva som driver og motiverer bidragsytere fra hele verden.

Vi tenkte å sende henne en velkomstvideo, hvor vi presenterer WMNO sitt arbeid med kunnskapsmangfold, og vi vil også gjerne ta med hilsener fra dere. Enten som en skriftlig hilsen, eller at dere sender meg et lite videoklipp hvor dere sier noen ord om ditt forhold til Wikipedia. Om du vil sende en video må jeg ha det innen førstkommende mandag, for eksempel på e-post. Om du bare ønsker å dele en skriftlig hilsen holder det med tirsdag og den kan deles som et svar på denne tråden. Takk Mali Brødreskift (WMNO) (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 12:45 (CEST)[]

Valgresultater for distrikter uten offisiell statusRediger

Stortingsvalgresultater for Nordmøre ble akkurat lagt til. Jeg er skeptisk til dette av flere grunner:

 • Nordmøre er ikke en valgkrets med egne mandater i Stortinget
 • Nordmøre har ikke noen offisiell grense og tallene er dermed sammenstilt på egen hånd (anstrøk av OR)
 • I forbindelse med kommunereformen ble kommuner slått sammen slik at tidligere «grense» for Nordmøre nå går gjennom kommuner med offisielle valgresultater (feks Hustadvika kommune), dessuten ble Rindal overført til Trøndelag.

Nordmøre er et eksempel og problemstillingen gjelder andre tradisjonelle landskaper uten offisiell status som Nordfjord, Hardanger og Gudbrandsdalen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 20. okt. 2021 kl. 17:39 (CEST)[]

Jeg har sett på disse hjemme-summerte valgresultatene i flere omganger, og jeg er ikke spesielt glad i dem. Det er som Erik d.y. sier, et preg av Original forskning over dette. Spesielt blir det tydelig når det er tale om Nordmøre, hvor det må ha vært gjort noen subjektive valg (som det heller ikke redegjøres for) om hvilke kommuner som skal regnes med. Jeg synes godt at Lexicus (diskusjon · bidrag) kan delta i en diskusjon for å forklare og forsvare de valgene som er gjort her. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:30 (CEST)[]

Grei kategori?Rediger

Ser at Kategori:Massemordere etter nasjonalitet nettopp ble opprettet. Er det greit? Blir ikke dette et problem på linje med nasjonalitet i infobokser? 213.236.222.243 20. okt. 2021 kl. 23:13 (CEST)[]

Det kategoriseres nå i høyt tempo etter nasjonalitet. Er dette ønsket? 213.236.222.243 20. okt. 2021 kl. 23:17 (CEST)[]
Jeg har bedt Ordnerud (diskusjon · bidrag) om å komme innom her og forklare hvordan hen tenker om dette. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:23 (CEST)[]
Dette er en kategori som allerede eksisterer på engelsk, spansk, fransk, svensk WP osv. Vi pleier som regel å sortere personer etter nasjonalitet på de aller fleste kategorier, blant annet beskjeftigelse og aktivisme, hvorfor er det et problem akkurat her? Ordnerud (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:25 (CEST)[]
To problemer "off the top of my head": Sovjetunionen, Jugoslavia. Betyr "nasjonalitet" statsborgerskap her, eller faktisk nasjonalitet ? --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:35 (CEST)[]
Jeg tenker Kategori:Jugoslaviske massemordere og Kategori:Sovjetiske massemordere. Ordnerud (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:48 (CEST)[]
Altså statsborgerskap. Sovjetunionen hadde faktisk to kategorier i sine pass/innenrikspass: "Statsborgerskap", og "Nasjonalitet". Det ene var selvfølgelig stort sett "Sovjetisk" (med unntak av utlendinger som hadde fått "asyl på asylet"...), og den andre kategorien kunne da f.eks være "Russisk", Ukrainsk", "Estisk", "Finsk", og så vidt meg bekjent opererte de også med betegnelsen "Jøde" som nasjonalitet. (Alt dette er altså i utgangspunktet bare FYI: Debatten er ikke slutt...) --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:53 (CEST)[]

Nasjonalitet er greit dersom det er tydelig at det dreier seg om statsborgerskap. For Sovjetunionen synes jeg det bør holde med «sovjetisk», da unngår vi også forveksling med dagens Ukrania, Estland etc. PS: Kanskje vi bør bruke statstilhørighet på det tidspunktet forbrytelsen. Vennlig hilsen Erik d.y. 21. okt. 2021 kl. 11:07 (CEST)[]

Denne kategorien er litt mer problematisk i dag en tidligere. Det er jo nå blitt snakk om å tiltale statsleder for massemord for å ikke ha gjort nok for å forhindre at mennesker dør av sykdom. I dag leste jeg at en komité i den brasilianske nasjonalforsamlingen vil tiltale president Bolsonaro for massedrap i som følge av coronapandemien.[1].--Ezzex (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 11:18 (CEST)[]

Akkurat det punktet håndterer vi med at det må være domfellelse eller historiker-basert konklusjon; ikke nålevende person som rett og slett mislikes... --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 15:29 (CEST)[]
Jeg er ikke så veldig begeistret for denne kategorien, men vi kommer kanskje ikke utenom. Terskelen for inkludering i kategorien bør være høy. Helst bør kildene omtale personen som massemorder (eller synonymt uttrykk) basert på dom i atraffesak eller basert på anerkjent forskning. For ekstremtilfelle se feks Lorenz Hackenholt (som altså ikke ble dømt), han utførte trolig en god del (dvs flere tusen) av drapene selv, mens sentrale personer i holocaust bare var ledere og administratorer. Var Adolf Eichmann massmorder? --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. okt. 2021 kl. 20:09 (CEST)[]
Jeg kan ikke si jeg helt liker den, jeg heller, men det viktigste her er at man bruker, som jeg indirekte skrev, en definisjon som fordrer en konklusiv omtale av subjektet, og ikke nøyer seg med anklager som f.eks overfor den nevnte Bolsonaro. Mens jeg har skrevet og redigert dette innlegget, har det slått meg at vi i tilfelle trenger TO kategorier for massemord, nemlig i tillegg til denne, en kategori som går på saker og hendelser som involverer begrepet/fenomenet massemord, uten at man direkte har en identifisert gjerningsperson, eller hvor man altså skriver om saken. --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 00:06 (CEST)[]

Nye kandidatartikler: EroicaRediger

Artikkelen Eroica er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Eroica.

Mvh --M O Haugen (diskusjon) 20. okt. 2021 kl. 23:15 (CEST)
Dette er en notis for å invitere deg til å bli med i en vurderings- og tekstforbedringsprosess som har bruk for Wikipedias beste evner til samarbeid.
[]

Lenking til land i biografierRediger

Hei. Har vi noen norm når det kommer til lenking til land en person kommer fra i en biografi. Eksempel: Person A er en [[Norge|norsk]] skuespiller(...). Ser ikke at det kommer frem i stilmanualen, men hva er rett? Lenke "norsk" til Norge, eller ikke? Mvh Vasmar1 (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 17:26 (CEST)[]

Vi bør lenke [[Norge|norsk]] som du påpeker, selv om det virker banalt her på no:WP, men vi må ha konsistens og ved bruk av Spesial:Innholdsoversettelse til andre språkutgaver, så vil lenken følge med. =) Selv om vi liker å tro det, så har ikke alle i verden hørt om Norge. ;o) Mvh. lil2mas (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 17:55 (CEST)[]
Formatet [[Norge|norsk]] skaper klarhet i hva som menes med det flertydige adjektivet «norsk». --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. okt. 2021 kl. 19:58 (CEST)[]
Skjønner, da legger jeg det som en vane når jeg redigerer. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 20:11 (CEST)[]

Et lite apropos om ingresser, jeg gjorde denne lille endringen som et eksempel

fra «Nikita Sergejevitsj Khrusjtsjov (1894–1971) var en sovjetisk politiker. Han var leder av Sovjetunionen fra 1953 til 1964.»
til «Nikita Sergejevitsj Khrusjtsjov (1894–1971) var en sovjetisk politiker som var leder av Sovjetunionen fra 1953 til 1964.»

Ingen stor sak, men da er nøkkelinfo pakket inn i en ikke så lang setning. Det er en fordel blant annet mht noen automatiske systemer som leser første hele setning. --Vennlig hilsen Erik d.y. 21. okt. 2021 kl. 20:26 (CEST)[]

Trenger litt teknisk hjelp med en infoboksRediger

Jeg skjønner ikke helt hvorfor linja Basert på blir stående synlig i boksen når det ikke står noe informasjon der (som her [2]). Jeg endret linja det slik at det som hentes fra Wikidata blir stående i kursiv, men det hadde også den virkningen at den alltid ble synlig.--Ezzex (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 20:21 (CEST)[]

Fikset - Selv innhold som ikke vises som f.eks ''(<i>) vil trigge at linjen vises. Tholme (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 20:44 (CEST)[]
ok, takk skal du ha.--Ezzex (diskusjon) 21. okt. 2021 kl. 21:31 (CEST)[]

NTB bilderRediger

Kan jeg laste opp NTB bilder til Wikimedia? [3] Znuddel (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 00:38 (CEST)[]

Ikke uten videre, tror jeg! Det kommer an på lisensen på de enkelte bildene. Jeg fant disse vilkårene for bruk av materiale fra NTB, og jeg tror ikke det ville gått overens med reglene hos Wikimedia. EdoAug (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 00:49 (CEST)[]
Nei, det kan du ikke. Du kan selvsagt spørre dem om de kan lisensiere ett spesifikt bilde med en fri lissens, men jeg tviler på at du ville få ja. Men uten en eller annen eksplisitt tillatelse fra dem, er det ikke mulig. Det samme gjelder bilder fra aviser og NRK. Og forsåvidt for alle andre som måtte ha bilder du kan ha interesse av å bruke. Men det er selvsagt mulig å spørre, men av disse vil jeg tro NTB er minst trolig, de selger jo bildene når de skal brukes. Haros (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 01:04 (CEST)[]

Geni.com?Rediger

Jeg er usikker på verdien av å legge inn lenke til Geni.com under overskriften «Eksterne lenker» i biografiene her inne. Kan Ronny vika eller andre opplyse meg? Er ikke dette en betal-tjeneste for navneforskere? Jeg forsøkte å klikke på "Vis hele profilen" for en av dem som har fått lenken i sin biografi, men måtte i så fall registrere meg. Det blir ikke noe av, m.a.o. Kjersti Lie 22. okt. 2021 kl. 13:02 (CEST)[]

Jeg syntes ikke at geni.com burde forekomme under eksterne lenker. EdoAug (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 16:51 (CEST)[]
Verdien kan legges inn i Wikidata som Geni.com-ID (P2600), så blir den synlig under autoritetsdata i artikkelen din. Mvh. Orf3us (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 17:07 (CEST)[]
Enig med EdoAug, det burde heller ikke brukes i wikidata--Ezzex (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 12:29 (CEST)[]

Slik som Wikipedia praktiserer nå, posisjonerer Wikipedia seg til å være en support site for geni - fordi geni linker opp alle kilder, så kan leseren vurdere selv, slik en leser alltid må vurdere det man leser. Mens Wikipedia bare linker opp noen få sites: da blir geni på lang sikt, den authorative siten, der leseren går for å få tilgang til mest mulig komplett informasjon: hele slekts situasjonen som den kjente personen vokste opp i, og levde i, og som selvfølgelig påvirket hen stort. På Wikipedia finner man kun informasjon om den ene personen + i enkelte tilfeller tilfeldigvis litt om en og annen søsken/foreldre

Geni må så klart være bruker styrt - det har som mål å vise verdens slektstre - ingen kan være bedre ekspert på en persons slekt, enn personen selv, dermed blir stedet brukerstyrt. Ancestory.com viser enkelt slekters trær, og begrenser seg dermed veldig.

Geni og ancestory er eid av samme selskap, og det pågår full integrering av de to sites.

Kjente personer: de eneste som får leksikon artikler - blir overvåket av redaktører på geni, valgt av geni.

Det vil jo alltid være mer informasjon om folk på geni, enn det Wikipedia kan gi - da Wikipedia begrenser seg til kun å skrive om de mest kjente personene, og ikke noe om de mange mange andre personene, som allikevel også har utrettet mye, og påvirket de kjente personene som det skrives leksikon artikler om.

Geni.com er aldri en "kilde" - derfor legges geni.com som "ekstern lenke" - slik at lesere kan finne siten, og gjøre seg opp egen mening. Slektstreet gir veldig mye mer informasjon enn det leksikon artiklene gjør alene. Når det gjelder personer med leksikon artikler, er geni.com slektstreet så gjennomarbeidet, at det er komplett. Geni.com profilene til kjente personer, overvåkes av redaktører godkjent av geni, så det stemmer ikke at alle profilene til kjente personer kan endres vilkårlig.

Nei, geni er gratis å bruke dersom du bare vil lese profiler. Man kan ikke gjøre slektsforskning via geni: geni er kun et visningsprogram for slekt, slik Wikipedia er et visningsprogram for leksikon artikler. Geni har betalingsfunksjon for dem som vil bygge trær i en industriell skala.

Hvis du ikke skjønner verdien av å se slektstilknytningene til kjente personer, så skjønner du jo ikke betydningen av ressurssterke slekter for å oppnå resultater og samfunnsposisjoner: slike sammenhenger er jo nettopp forsøkt vist i alle Wikipedias slekts-oversikter. De er imidlertid alltid mangelfulle: da de kun viser grener ut fra samme etternavn, mens en realistisk slekts-oversikt selvfølgelig også må ta inn inngiftede og navnebyttet.

Når du har direkte link til profilen kommer du rett inn, derfor må slik link ligge under 'eksterne kilder' på Wikipedia, og andre sites. Den generelle søkefunksjonen på geni er i første linje en betalingsløsning, men man kan enkelt søke gratis også i geni, løsningen er bare ikke markedsført like sterkt.

Mvh. Ronny vika (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 12:23 (CEST)[]

Skrapet nettopp nowiki for geni.com IDer, gjorde en manuell kvalitetssjekk og la de inn i bulk på Wikidata. Hvis noen har veldig lyst å fjerne Geni.com fra eksterne lenker så finner du en liste over artiklene her. Lenken er gyldig i 30 dager. --Infrastruktur (D | B) 23. okt. 2021 kl. 15:56 (CEST)[]

Etter hva jeg har lest her, og sjekket selv har jeg inntrykk av at trærne på geni.com er så pålitelige som brukerne som oppdaterer dem er. Det sies at de kjente personene overvåkes, men hva med dem som er kjente på langt mindre skala enn Ibsen, Flagstad, Amundsen osv? Så nei, jeg mener nok at wikipedia ikke bør hjelpe geni.com videre. For norske personer vil trolig f.eks. histreg.no være langt bedre siden det "er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker." (hentet fra histregs forside). Histreg driftes, om jeg husker rett, av Arkivverket (som også har Digitalarkivet) mens Norsk Regnesentral har bygget nettstedet. Trolig er det ingen kommersielle interesser blandet inn, noe jeg er veldig usikker på mht Geni. Geni er gratis inntil en viss grense, det er bare å registrere seg der. Ser også på flere personer at informasjon fra Wikipedia er kopiert rett inn, uten at de viser til differ eller andre ting, så alt i alt er nøyaktigheten sterkt avhengig av den enkelte brukers nøyaktighet. Jeg prøvde å sjekke kildene på sogneprest i Gloppen, Ludvig Daae (1774–1843), på geni, men det var umulig uten å registrere seg. Samme sjekk på historisk befolkningsregister var derimot problemløs, selv om jeg var uinnlogget. PFID-lenkene går rett til digitalarkivets sider, som i mange tilfeller viser videre til de scannede originaldokumentene om jeg tviler på transkriberingen. For min del er det tydelig. Geni velger jeg bort. 213.236.222.243 26. okt. 2021 kl. 22:11 (CEST)[]

HistReg er vel og bra den men den gir liten info om utlendinger eller ikke-boende i Norge alternativer for disse da ? Det er Norgesfokuset jeg etterlyser som blir skjevt her av artikkel-tilgjengelige kilder og omtaler. Håper det er mulig å se litt bredere enn kun Norge og norgesfokus når slike problemstillinger diskuteres. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 26. okt. 2021 kl. 23:50 (CEST)[]

WikiTree eller GenealogicsRediger

Hva med Wikitree eller Genealogics som også har egne P-verdier (WikiTree-ID (P2949), genealogics.org person ID (P1819)) burde disse inn, også ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 26. okt. 2021 kl. 23:45 (CEST)[]

Letters patent=Tildelingsbrev?Rediger

Vår artikkel Tildelingsbrev omfatter ikke det samme som de andre språkversjonenes artikler om Letters patent. Noen som har lyst til å gjøre noe med dette? Kjersti L. (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 16:31 (CEST)[]

Oppildnet av en kompetent medencyklopedist gjorde jeg det selv. Jeg kuttet koblingen mellom Tildelingsbrev og Letters patent. Kjersti L. (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 22:33 (CEST)[]
Personlig har jeg sympati for de som oversetter "letters patent" med "tildelingsbrev", siden disse "lettrene" jo svært ofte nettopp ER dokumenter hvor noen blir tildelt noe... Så det som er spørsmålet for meg, er hva "letters patent" egentlig kalles på norsk, og parallelt med dette, om de faktisk HAR en enkelt oversettelse, eller om de må oversettes forskjellig i henhold til konteksten de nevnes/brukes i... --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 23:27 (CEST)[]
Jeg kikket litt på originalartikkelen (den engelske) og varianter av den: Svensk artikkel oversetter ikke, men skriver om svenske varianter; den tyske artikkelen beskriver hovedsaklig den engelske varianten; fransk artikkel skriver om motstykket brukt under l'Ancien regime, og versjonen på afrikaner (=nederlandsk, enkelt sagt) er en stubb som gir en enkel ordforklaring. --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 22. okt. 2021 kl. 23:47 (CEST)[]
Men artikkelen må tildeles en plass på Wikidata! Et element.--Trygve Nodeland (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 18:23 (CEST)[]
Eh, nei: Såvidt meg bekjent er det ikke obligatorisk å ha artikler tilknyttet andre sprogs artikler... Men det som er mitt utgangspunkt her, er spørsmålet om hva man faktisk kaller disse brevene fra det engelske/britiske monarkiet - har noen et forslag eller en ide her ? --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 21:01 (CEST)[]

En mulig generell betegnelse er kongelig forordning eller kongelig dekret, og i mer spesielle sammenhenger patentbrev og oppnevningsbrev. GAD (diskusjon) 23. okt. 2021 kl. 23:34 (CEST)[]

GADs alternative norske begreper for «Letters patent» ser bra ut! Hvis det ikke finnes én helt klar – og anvendt - norsk oversettelse, kan vi vel følge den tyske artikkelen og beskrive hva det er på engelsk?
Når det gjelder «Tildelingsbrev»: Finnes «departementale» tildelingsbrev på andre språk/i andre land? Jeg har ikke funnet noen – ennå. Letters patent er en form for tildelingsbrev, men langt fra dette, som står på Språkrådets nettsted. Kjersti L. (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 09:41 (CEST)[]
For ordens skyld: "Tildelingsbrev", som ord/begrep betraktet, kan åpenbart brukes også i andre sammenhenger enn den formale norske departmentale funksjon. Og ja, det et norsk-departmentalt tildelingsbrev dekker, må åpenbart eksistere i andre motsvarende strukturer også; bare ikke nødvendigvis i form av ett enkelt dokument. Steder man skulle kunne finne info om dette, vil være (f.eks) i oversikter over statsadministrative apparater, så dette blir en ørkenvandring... ;-) --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 14:19 (CEST)[]

Det som på engelsk kalles letters patent kalles på norsk tradisjonelt patent (f.eks. adelspatent, men det kan også være andre former for patenter som gir noen en bestemt rettighet, stilling eller lignende). På både norsk og engelsk kommer begrepet fra fransk lettre patente, dvs. et åpent brev. Se NAOB[4]. (Begrepet patent i betydningen «offentlig dokument som sikrer en oppfinner rett til å utnytte sin oppfinnelse industrielt» har samme etymologi). Kongelig forordning og lignende begreper omfatter mer enn det som kalles letters patent på engelsk (og patenter på norsk). Det vil være best å ha en artikkel som beskriver patenter i betydningen «åpent brev fra en regjering» helt generelt og nevner ulike typer patenter, både dagens bruk (oppfinnerpatenter) og bruk av begrepet som på norsk er mest knyttet til eldre forhold (adelspatent og lignende). --Bjerrebæk (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 13:16 (CEST)[]

Ifølge engelsk artikkel går etymologien tilbake til latin, noe som forklarer at begrepet konsekvent skrives i flertallsform på engelsk ("letters patent"). Det er selvfølgelig mulig at engelsk fikk det fra fransk, men engelsk har også tatt opp en del ord og uttrykk direkte fra latinsk bruk. Og ja, en egen artikkel for "letters patent" (og områdene rundt) er det vi ligger an til å måtte skrive; hva angår spørsmålet stilt over her, ang. tildelingsbrev (i norsk departmental sprogbruk), kan man rolig regne med at en form for sådant logisk sett må eksistere i flere administrative systemer, da det beskriver en helt sentral funksjon i administrasjonen av bevilgninger til varierende "gjenstander"... --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 13:37 (CEST)[]
Adelspatent = Adelsbrev --AmvKaroline (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 14:25 (CEST)[]
@Kjersti Lie: Jeg synes nok at en artikkel på Wikipedia bør ha et element i Wikidata, selv om vi ikke umiddelbart finner det tilsvarende begrepet i en annen språkversjon. De forklaringene vi gir, på norsk og andre språk, vil hjelpe bidragsytere på andre språk til eventuelt å koble andre artikler til den som er skrevet på norsk. Nå er jeg litt usikker på om det i denne tråden er «tildelingsbrev» (i denne forbindelse) eller «letters patent» som er det viktigste. Kanskje vil du kunne finne en slik parallell til «tildelingsbrev» i artikkelen Verpflichtungsermächtigung. Det tyske finansdepartementet har ellers en utmerket glossar. Trygve Nodeland (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 17:04 (CEST)[]
Jeg leste den tyske artikkelen du refererer til, og i tilfelle er det ikke den artikkelens subjekt som motsvarer våre tildelingsbrev, men i tilfelle heller et aspekt ved den såkalte "zahlungsermächtigung" - siden tildelingsbrevet er den juridiske og praktiske bekreftelsen til den som mottar en bevilgning, hvor vedkommende da får informasjon om denne bevilgningens definisjon, størrelse, og begrensning, samt prosedyreinformasjon om hvordan man får tilgang til den. Hva Wikidata angår, må du forklare litt nærmere hva du mener: Er det en forutsetning at vi gir alle artikler i vår avdeling en ID i Wikidata, og hvordan fungerer dette så i de tilfellene hvor en artikkel senere slettes, splittes, eller flettes ? Enten forstår jeg ikke hvordan dette fungerer, eller så har kanskje du misforstått noe her ? --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 17:17 (CEST)[]
Jeg leste nettopp gjennom diverse poster i den ordlisten, og det synes meg som at vårt "tildelingsbrev" innbefatter et sånt "Dispositiv" - men altså da med tillegg av byråkratiske informasjoner for mottageren. --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 17:58 (CEST)[]
Jeg mener ikke at det er en forutsetning for en ny artikkel på Wikipedia at det samtidig lages et element på Wikidata, men at det er en naturlig følge av det, og en potensielt stor fordel. Dersom det på Wikipedia på urdu oppstår en parallell til tildelingsbrev, vil vi kunne lære noe av hverandre. Det er fint dersom man i artikkelen «Zahlungsermächtigung» har funnet et aspekt, som kan brukes som en parallell til artikkelen på norsk. Da vil det kunne forklares på Wikidata i elementet om «tildelingsbrev». Dersom noen på wpde ville ønske å lage en artikkel «Dispositiv (Haushalt)» kunne det på denne måten kanskje blitt knyttet til den på norsk. de:Dispositiv er vel noe annet, så man må kvalifisere begrepet. --Trygve Nodeland (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:25 (CEST)[]
Altså, for det første, for å kvele den misforståelsen i begynnelsen: Jeg refererte SPESIFIKT til den ordlisten DU nevnte, og ga adressen til, og som altså er fra noe tysk bundesforvaltning! Jeg har IKKE vurdert noen andre artikler i forhold til de norske tildelingsbrevene; min prioritet her er egentlig å få på plass en artikkel om "letters patent", enten denne artikkelen da blir snevert om de britiske, eller en mere generell om alle variantene av sånne (referer noe av det jeg skrev om dette over her et sted...). --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:33 (CEST)[]
Hva Wikidata angår, og altså denne opphengtheten i at vi på liv og død SKAL lenke oss inn der uansett om vi har noe å lenke MED - altså, hva pokker er vitsen ??? Uansett pokker hva man så vil koble en artikkel med, MÅ man innom relevant wikiPEDIA for å sjekke artikkelen og sikre at man faktisk snakker om en paralell-artikkel, og da fungerer lenkingen VIA wikipedia-adressen og artikkelnavnet, uansett, så hva ER det egentlig vi/du snakker om her, uansett ? --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:38 (CEST)[]
Hensikten med å lage et element til en hvilken som helst ny artikkel på wpno, som p.t. ikke har en tilsvarende artikkel på et annet språk, er at det en gang i fremtiden kan oppnås en forbindelse mellom den aktuelle artikkel på norsk og en ny artikkel på et annet språk. På et wikitreff nylig var det en gammel wikipedianer som sa at «Wikipedia er verdens beste ordbok!» - Gå inn på artikkelen på norsk, og du kan lete deg frem til hva dette heter på tysk, svensk, urdu, hva som helst. Og du kan lære hva som for eksempel et tildelingsbrev er på islandsk. Men da må du først lage et element på Wikidata, og som er så gjennomarbeidet at det er et «åte» for wikipedianere som skriver på andre språk enn norsk. Sånn har jeg tenkt. Men alt er selvsagt frivillig.--Trygve Nodeland (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:53 (CEST)[]
Det du der "forklarer", forvirrer meg - mener du egentlig å si at du vil legge inn en liste med oversettelser av artikkelens tittel ? Fordi det er den eneste fortolkningsvarianten jeg kan se har noen som helst hensikt, og selv da... (rister på hodet) --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:57 (CEST)[]
Et wikidataelement har flere opplysninger. Det første er elementets etikett som jeg nok ville kalt betegnelse, men det heter nå det. Så finnes det en rubrikk for beskrivelse, som forklarer hva det dreier seg om. Den kan man utfylle på hvilket språk man vil, i tillegg til norsk. Endelig har man «også kjent som», i tillegg til hav av muligheter for gjennom de såkalte «utsagn» å forklare hva - for eksempel - et tildelingsbrev er. Utsagnene kommer på det språk som du foretrekker. Kanskje finnes det noe tilsvarende likt på filippinsk eller tysk, slik at en wikipedianer der ute velger å knytte artiklene sammen. På et eller annet tidspunkt vil en forstandig wikipedianer ha kunnet se at to artikler på hvert sitt språk egentlig angår det samme. Språkbarrieren er overvunnet. Det synes jeg er fint. --Trygve Nodeland (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 19:18 (CEST)[]
Jeg har i mellomtiden oppdaget det du mener - og du bør ærlig talt begynne å beskrive ideene dine fra begynnelsen. Det det er snakk om, er at man legger inn ord eller uttrykk, definerer hva disse gjelder (eksempel "a la minute", gastronomisk begrep"), og langt ned i koblingene på dette, kan man så legge inn lenke til den artikkelen man har skrevet (eller funnet) og som da har ordet/begrepet som tittel. Presentert sånn - kan det være jeg faktisk er med på saken; men altså: La oss få beskrivelsene fra toppen og nedover, ikke bare som et løsrevet fragment ingen forstår noe som helst av! --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 19:26 (CEST) PS: Jeg undres litt på hvor man finner de wikipedianere som finner sånt; presenteres disse tingene et sted man kan bla gjennom de, eller er dette noe man enten må søke på, eller rett og slett gå seg på på måfå ? DS... --Autokefal Dialytiker (diskusjon)[]

PubliseringRediger

Jeg har prøvd å legge ut litt info om en maler, men ser ikke ut til at det går, jeg gjør sikkert en feil. Teksten er: Maleren fra Ålesund

Den norske billedkunstneren Jan Marco Veroni født 3.september 1948 opprinnelig fra Ålesund men nå bosatt på Vatne er selvlært bortsett fra noen helgekurs, men til tross for sviktende helse så maler han daglig og har nettopp gått i gjennom et digitalt portrettkurs med maleren Jan-Ove Tuv en tidligere elev av Odd Nerdrum. Han Har egen hjemmeside som er: www.veroni.no

Mvh. Einar Dette usignerte innlegget ble skrevet av Knekten60 (diskusjon · bidrag) 23. okt. 2021 kl. 21:19 (Husk å signere dine innlegg!)

Opplysning om nystartet trådRediger

Jeg har startet tråden Hjelpdiskusjon:Organismer#Forslag til forenklet kategorisering av organismer for å få innspill, støtteerklæringer eller motsigelser 😅 – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 24. okt. 2021 kl. 11:37 (CEST)[]

Snarvei til artikler vi manglerRediger

Det gjøres en stor innsats for å koble ulike nettsteder og oppslagsverk til Wikidata, noe som gjør at mange av våre Wikipedia-artikler nå får nyttige, innholdsrike lenker. Et godt eksempel er Store norske leksikon-lenkene som har dukket opp i Autoritetsdata-malen på nærmere førti tusen av artiklene våre. Verktøyet mix-n-match har hjulpet oss godt på vei, slik man ser her (kan ta litt tid å laste siden).

Men mix-n-match gir oss flere muligheter. Kikk for eksempel på denne lista med WD-registreringer av artikler SNL har - og vi mangler... Om du vil opprette nye artikler og ønsker mest mulig «bang for the buck» når du redigerer er lista et funn:

 • Du vet at artikkeltemaet har notabilitet, når det er verdig en plass i SNL.
 • Du får grunnlagsinfo «gratis» fra WD i våre maler når du kobler artikkelen din opp der.
 • Om du nøyer deg med å skrive en kort artikkel vil du oftest ha nok info til teksten tilgjengelig ved å støtte deg på SNL/WD. Om du har ambisjoner om å skrive mer utfyllende kan du oftest støtte deg på kilder og litteratur som oppgis i SNL/WD.

Jeg prøvde med en kort tekst og de vanlige malene:

{{Infoboks biografi}}
'''Navn''' (XXXX-YYYY) var ....
== Referanser ==
<references />
== Eksterne lenker ==
* {{Offisielle lenker}}
{{Biografistubb}}
{{Autoritetsdata}}

Resultatet ble artikkel-stubbene Johan Christopher Brun, Charles-Édouard Brown-Séquard, Paul Victor Bülow-Hansen og Richard Bright. Ikke all verden, men etter min mening helt OK. Kimsaka (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 15:00 (CEST)[]

@Kimsaka:  Liker Mvh M O Haugen (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 15:28 (CEST)[]
Pent! --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. okt. 2021 kl. 16:42 (CEST)[]
Fremtiden, eller ihvertfall Kimsaka, er her! Bra! Skal prøves (men det tok laaang tid å laste, ja …) Kjersti L. (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 16:45 (CEST)[]
Litt kortere tid skal det ta å få frem denne listen på 1000 personer som SNL har, men vi ikke har. Dessuten har jeg lagt til hvor mange wikier som har den, så et høyt tall der er en indikasjon på at det kanskje er litt flaut at vi ikke har den vi også. Antall wikier vil nok også kunne omfatte commons og wikibooks eller ett eller annet. Denne listen kan lett utvides til flere, eller endres slik at det er annet enn personer som finnes. Håper noen finner den nyttig. Haros (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:43 (CEST)[]
Jeg laget en liste til med 1000 SNL artikler som ikke omhandler personer. Begge disse vil fortsette å være 1000 lang selv om noen av artiklene opprettes her. Haros (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 19:31 (CEST)[]
Takk Haros. Kan en slik mangelliste være utgangspunkt for en månedlig konkurranse? --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. okt. 2021 kl. 21:47 (CEST)[]
Ja, det lar seg selvfølgelig gjøre. Men da kan det tenkes at en listeria-bot liste er bedre. Den kan settes opp med bilde, fødsel/død, etc. Imidlertid har jeg en følelse av at den boten harker litt for tiden. Jeg forsøkte meg med å avgrense basert på antall språklenker, og også for gitt kjønn. (Større enn 32 er grensen for å holde seg under 1000.) Det er mange knapper vi kan skru på hvis vi ønsker. Haros (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 23:53 (CEST)[]
Det skal ikke så veldig mye kode til for å for å gjøre en Wikidata spørring, formattere den pent og mellomlagre til en statisk side slik at den kommer opp med en gang. Jeg gjorde et lite eksperiment på PAWS. Listen over nylig avdøde ble for mye for ListeriaBot, men det lille python scriptet mitt kjører uten noen problemer. Resultatet er en statisk nettside. Ulempen med PAWS er at man ikke kan kjøre script automatisk med jevne mellomrom. --Infrastruktur (D | B) 25. okt. 2021 kl. 16:36 (CEST)[]

PS: Vi har tilgang til diverse snedige eksterne verktøy, men finnes det en samlet oversikt for de som ikke er så bevandret i tingene? --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. okt. 2021 kl. 16:48 (CEST)[]

Tror ikke noen slik samlet liste finnes, jeg er i hvert fall ikke istand til å lage noen slik. Men Petscan, SPARQL søk på Wikidata, mix-n-match ligger høyt på en slik liste. Haros (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 23:53 (CEST)[]

Nye kandidatartikler: Liste over stortingsrepresentanter 1997–2001Rediger

Artikkelen Liste over stortingsrepresentanter 1997–2001 er nominert til WP:GL. Se Wikipedia:Kandidatsider/Liste over stortingsrepresentanter 1997–2001.

Mvh M O Haugen (diskusjon) 24. okt. 2021 kl. 18:25 (CEST)
Dette er en notis for å invitere deg til å bli med i en vurderings- og tekstforbedringsprosess som har bruk for Wikipedias beste evner til samarbeid.
[]

Portretter av StortingsrepresentanterRediger

Hei! Jeg ser på Stortingets nettside at de har flotte portretter av alle stortingsrepresentantene, og at det er tillatt å laste ned og bruke disse bildene (Stortinget skal da oppgis som bildekilde). Her på wikipedia mangler vi mange bilder av politikere, og mange av de bildene vi har et mye dårligere enn dem Stortinget har. Spørsmålet er da: Er det mulig å få lastet bildene inn på wikipedia, og evt hvordan? Mvh Lexicus (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 00:53 (CEST)[]

Bildene er ikke frie nok (de bruker lisensen CC BY-ND 2.0/CC BY-NC-ND 2.0, som ikke er gyldig på Commons). Dessverre. --- Løken (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 01:06 (CEST)[]
Burde vi tatt et initiativ? I USA er feks foto av representantene og white house public domain [5] [6]. --Vennlig hilsen Erik d.y. 25. okt. 2021 kl. 16:29 (CEST)[]
Det syns jeg høres fornuftig ut. Det er vel ingen grunn til at stortinget ikke skulle ville dele disse bildene med wikipedia. Mulig at en dialog kunne løst saken. Mvh Lexicus (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 23:45 (CEST)[]

SNL tar etter Wikipedia, igjenRediger

Nå skal Store norske leksikon begynne med infobokser (de kaller det faktabokser), se dette blogginnlegget: «Systematikeren». Det er vel noe de har plukket fra oss? Uansett, intet bedre enn det. Synes vel også som det er noen interessante koblinger til Wikidata der, hva sier ekspertene? @Haros, Kimsaka, 4ing, Anne-Sophie Ofrim:? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 12:51 (CEST)[]

Ikke for å ville være den våte kluten her, men akkurat dette har vel artikler hatt før vi begynte, også ? Det nye er vel i tilfelle at man legger det inn på artikkelsider i adstadige leksikon som man normalt ikke forventer å finne sånt i ? --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 13:00 (CEST)[]
Til Autokefal Dialytiker: Er jo ikke noe nytt, i og for seg, men såvidt jeg kan se så har ikke SNL brukt det før, så siden vi benytter det massivt, antok jeg de hadde inspirasjon fra oss, men det er jo ikke gitt. Ulflarsen (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 14:46 (CEST)[]
SNL har hatt faktabokser så lenge jeg har jobbet for dem, i mer enn 10 år. Det nye her er at de lager faktabokser som blir enda mer enhetlig formatert og automatisk oppdatert fra redaksjonen uten at fagredaktørene passer på.
Vi kan se på artikkelen om Straumen som et ikke helt tilfeldig eksempel. Her og i alle andre tettsted-artikler er det første avsnittet automatisk skapt tekst, som jeg ikke trenger å passe på eller oppdatere; jeg har ikke engang adgang til å gjøre det. Og det ser ut til å være denne typen metodikk SNL nå vil utvide. De kaller det «En annen stor fordel er at strukturerte metadata er lette å oppdatere. De vil kunne oppdateres automatisk og uavhengig av artikkelteksten.» Deres versjon av Wikidata, altså. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 15:29 (CEST)[]
Til M O Haugen: Legger meg flat. Har jo sett det selv, men har ikke tenkt det som faktaboks, men ingen tvil om at det er det. Gjenstår av interesse i mitt innlegg er muligens spørsmålet om SNL vil koble seg tettere på Wikidata - om de ikke allerede er der? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 19:42 (CEST)[]
Jeg leste blogginnlegget med interesse, Det var jo igrunnen et godt innlegg også for Wikidata. Jeg for min del ønsker dem lykke til. Kanskje til og med m:Wikimedia Enterprise etterhvert vil ha interesse for dem. Bilder og Wikidata tatt i bruk? Haros (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 19:59 (CEST)[]
@Ulflarsen: det var i alle fall fint at du fanget opp saken; takk for det. Og som Haros er inne på: Dette med sentral-lagret basisinformasjon ser jo ut til å være noe vi har felles. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 20:12 (CEST)[]

Wikimedia EnterpriseRediger

Nettopp lansert - Wikimedia Enterprise.

Jeg vet ikke hva dette vil lede til, har såvidt startet titte på det selv. Haros (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 19:51 (CEST)[]

For min del står jeg, som liberal, ideologisk i den posisjon at jeg er for kapitalisme og marked, samtidig som jeg (på linje med Adam Smith) er ekstremt skeptisk til mange kapitalister - om mulig vil de rotte seg sammen for å flå oss. Hva betyr det i forhold til initiativet over? Jeg tror Wikimedia Enterprise kan være en fordel for oss på flere måter. Vårt mål er jo at flest mulig skal kunne bruke det vi frivillige fremstiller, og at vi lettere når ut til kommersielle virksomheter bør være en vinn-vinn. Med andre ord bryr jeg meg ikke om at Google og andre tjener på det jeg gjør her som ubetalt frivillig, bare det blir brukt!
Inntil nå har internasjonale giganter (Microsoft, Google, Facebook osv.) gitt oss noen slanter (les millioner dollar), mens de har tjent milliarder av dollar på oss. Med Wikimedia Enterprise kan vi muligens nå videre ut, samtidig som vi får vesentlig økte midler til å understøtte de frivillige. Gjenstår at det er noen. I Norge synes interessen for det laber, men en får håpe på en endring. Det skal ikke stå på meg! Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 25. okt. 2021 kl. 20:49 (CEST)[]

Så lenge det ikke har innflytelse på innhold og fremstilling av dette er det vel OK? --Vennlig hilsen Erik d.y. 25. okt. 2021 kl. 21:02 (CEST)[]

Viktig: Blåtann vs BluetoothRediger

Hei alle sammen! Kan vi ha en avstemning om blåtann vs bluetooth her, så oppføringen bluetooth er slik flest ønsker?

Alle som stemmer for "blåtann", signer her
Alle som stemmer for "bluetooth", signer her
 1. 81.175.35.45 26. okt. 2021 kl. 08:16 (CEST)
  []

Mvh 81.175.35.45 26. okt. 2021 kl. 08:16 (CEST)[]

Hei, 81.175.35.45. Jeg tror ikke vi skal gjøre det slik. La oss først presentere argumentene, og eventuell dokumentasjon fra IKT-ordbøker og lignende. Deretter vurderer vi argumentene. Og hvis det fremdeles ikke er tydelig og avklart, så stemmer vi. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 08:47 (CEST)[]
OK forstår. Uansett har jeg en del annet å gjøre, så kan dere ta dere av det? Dere har vel også en god slump mer it-kunnskap enn meg...
81.175.35.45 26. okt. 2021 kl. 08:54 (CEST)[]
Feil metode av ivrig IP, men OK spørsmål etter min mening. Språkrådets termwiki anbefaler bluetooth, men godtar blåtann. SNL bruker bluetooth, men framhever at teknologien er oppkalt etter Harald Blåtann (dansk konge). Telenors digitale ordliste bruker bluetooth, men oppgir alternativet blåtann. Samlet sett i favør av bluetooth, men ikke forbud mot blåtann altså. Vi kan gjerne avslutte det med status quo slik haros foreslår, men jeg benyttet anledningen til å hente fram noen mer eller mindre autoritative kilder. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 26. okt. 2021 kl. 10:31 (CEST)[]
Kan legge til at det til og med skrives med stor forbokstav Bluetooth. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 26. okt. 2021 kl. 10:33 (CEST)[]
Stor forbokstav indikerer vel at det er et varemerke og ikke et generisk navn på en teknologi. Hilsen GAD (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 12:32 (CEST)[]

Da avslutter vi dette likegodt her og nå. Det er et forslag om ikke å gjøre noen endring, uten interesse for å komme med argumenter for å ikke gjøre denne endringen. Haros (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 09:51 (CEST)[]

Redigere overskrift i artikkelRediger

Hei, kan noen sette inn en bindestrek i overskriften på artikkelen Ibsenmuseet i Grimstad? Riktig navn på museet er: Ibsen-museet i Grimstad. ThereseStrupstadHagen (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 14:46 (CEST)[]

Jeg har nå flyttet artikkelen til Ibsen-museet i Grimstad. Ordnerud (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 14:49 (CEST)[]
Takk! ThereseStrupstadHagen (diskusjon) 26. okt. 2021 kl. 14:50 (CEST)[]

Ny kandidatartikel: RosteinRediger

Artikkelen Rostein er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Rostein. Mvh. Vasmar1 (diskusjon) 27. okt. 2021 kl. 07:50 (CEST)[]

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg.