Akademiker

medlem av et universitet eller forskningssenter
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Begrepet akademiker kan ha endret seg i forbindelse med innføringen av kvalitetsreformen og endrede krav til studieinnhold og forskningvirksomheten hos norske utdanningsinstitusjoner. Se diskusjonsforumet for mer informasjon. Artikkelen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Akademiker kan dels være betegnelsen på en person som er utdannet ved et universitet, dvs. har en akademisk grad, dels på en person som er virksom innen akademisk arbeid.

En akademisk borger er en innskrevet studerende eller en ansatt person ved et universitet. Ved immatrikuleringen blir man vanligvis tildelt et akademisk borgerbrev som ytre bevis for at man innehar tittelen. Før var dette en tildels omfattende seremoni som en etter hvert har forenklet og kortet ned.

Inntektsnivå

I Norge er akademikere og akademisk arbeidskraft generelt lavt lønnet. Samtidig er uakademisk arbeidskraft, altså arbeidstakere uten universitets- eller høgskoleutdanning, relativt høyt avlønnet. Den lønnsmessige avstanden mellom de med høy utdanning og de med lav utdanning er med andre ord liten. Dette kan dels betraktes som et uttrykk for manglende verdsetting av akademia og akademikere rundt omkring i Norge, dels kan det sees som et konkurransefortrinn.