Akademiker

medlem av et universitet eller forskningssenter

En akademiker er en person som studerer ved, eller har studert ved et universitet.[1] Begrepet kan også brukes om personer som har et akademisk yrke, enten dette er på et universitet eller i en annen stilling. Ordet kan også brukes om medlemmer av lærde akademier, selv om dette er mindre vanlig.

En akademisk borger er en innskrevet studerende eller en ansatt person ved et universitet. Ved immatrikuleringen blir man vanligvis tildelt et akademisk borgerbrev som ytre bevis for at man innehar tittelen.

Referanser rediger