Akademi

høyere undervisningsinstitusjon
Akademiet omdirigerer hit.

Et akademi (gresk akademeia) er en utdanningsinstitusjon eller forening til støtte for høyere læring innenfor ulike disipliner som vitenskap eller kunst.

Rafaels berømte freske «Skolen i Athen» fremstiller Platons akademi.

Navnet stammer fra Platons skole for filosofi og læring i Athen, grunnlagt ca. 385 f.Kr.. Skolen i Athen lå i nærheten av et tempel i utkanten av byen som etter tradisjonen skulle være oppkalt etter helten Akademos. Navnet på tempelet kom også til å betegne Platons skole.

Det første offisielle kunstakademiet, Accademia del Disegno, ble grunnlagt i 1563 i Firenze av Giorgio Vasari med hertug Cosimo I de' Medici og Michelangelo som ledere. En viktig oppgave for dette og senere akademier var å overflødiggjøre laugsystemet og heve kunstnerens status over håndverkerens ved å gi både teoretisk og praktisk undervisning.

Vitenskapelig akademiRediger

I dag brukes begrepet akademi i en rekke sammenhenger. En bestemt type moderne institusjon er vitenskapelige akademier (eller lærde akademier), som er vitenskapelige, eventuelt også kunstneriske, institusjoner med fremtredende akademikere (eventuelt kunstnere) som medlemmer. Medlemskapet er som regel eksklusivt, slik at man velges inn som livsvarig medlem på grunnlag av vitenskapelige og/eller kunstneriske meritter. Noen eksempler på vitenskapelige akademier er:

Se ogsåRediger