Virkelige hunder

Virkelige hunder
Ulv (Canis lupus)
Ulv (Canis lupus)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Canina
Norsk(e) navn: virkelige hunder, moderne hunder
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovpattedyr
Familie: Hundefamilien
Gruppe: Hundelignende canider
Antall arter: 8–10
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: hele verden unntatt Antarktis
Arter:

Virkelige hunder (Canina) er en gruppe som består av de moderne hundedyrene i hundefamilien. Det er 8–10 arter fordelt i 3 slekter: Canis (ulver og sjakaler), Cuon (dholehund) og Lycaon (afrikansk villhund). Artene overlever i kraft av underarter, som igjen kan være inndelt i raser eller lokale varianter.

ArterRediger

Virkelige hunder kjennetegnes gjennom at alle artene har 78 diploide kromosomer, noe som er et litt flere enn hva deres nærmeste slektninger har, de søramerikanske hundedyrene. Likheten i antall kromosomer beviser, sammen med dyras morfologiske og anatomiske likheter, et spesielt nært slektskap mellom artene i denne gruppen. Samtidig viser det at dholehunden og den afrikanske villhunden er nærmere beslektet med ulver og sjakaler enn noen av de andre dyra blant de hundelignende canidene.[1] Det er nylig oppdaget at dingo[2] og tamhund[3] trolig må regnes som selvstendige arter. Videre viser moderne forskning at gullsjakalen er nærmere beslektet med prærieulv og etiopisk ulv enn andre sjakaler.[4]

Fylogenien under følger Koepfli m. fl., 2015.[5] Det er igangsatt studier som forhåpentlig vil avdekke om stripet sjakal og svartrygget sjakal for framtiden bør innlemmes i en egen slekt.

stripet sjakalsvartrygget sjakal

gullulv

tamhunddingoulv
prærieulv

etiopisk ulv
gullsjakal
dhole

afrikansk villhundSe ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

  • Artikkelen har ingen egenskaper for arter i Wikidata