Veronikapraktvikler

sommerfuglart

Veronikapraktvikler (Aethes triangulana) er en sommerfugl som tilhører familien viklere (Tortricidae).

Veronikapraktvikler
Nomenklatur
Aethes triangulana
(Treitschke, 1835)
Populærnavn
veronikapraktvikler[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenSommerfugler
FamilieViklere
SlektAethes
Miljøvern
Norsk rødliste:[2]
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

EN — Sterkt truet

Økologi
Habitat: strender
Utbredelse: den palearktiske sone

Utseende rediger

En middelsstor til stor (vingespenn 18-22 millimeter), brokete farget vikler. Forvingen er lysbrun ved roten, og har sølvhvite tegninger: et bredt tverrbånd en tredjedel ut i vingen, en bue ved bakkanten, en trekantet flekk ved forkanten og en tverrstrek midt på ytterkanten. Ellers er vingen sjokoladebrun. Bakvingen er mørkt gråbrun.

Levevis rediger

Arten lever på strandveronika (Veronica longifolia). Den er ikke vanlig. Biotopen er elve- eller sjøbredder der vertsplanten vokser. De voksne sommerfuglene flyr i mai-juni.

Utbredelse rediger

Arten er vidt utbredt over det meste av den palearktiske sone fra Vest-Europa til Amur-området og Japan. Arten er i Norge kjent fra to lokaliteter i Østfold (i Rakkestad og Sarpsborg) og én lokalitet i Vestfold (i Andebu). Forekomster av vertsplanten finnes langs vann og vassdrag.

Rødlistevurdering rediger

Det later til at arten krever større forekomster av planten for å kunne etablere seg. Det gjør at avstanden mellom egnede habitater blir stor og en eventuell rekolonisering vanskelig. Trusler mot levestedene er mange ulike typer inngrep som påvirker kantsonen eller vannføringen i elver, som oppdemming og vannstandsregulering, vannløpsendring, deponering og utfylling. På grunn av habitatets beliggenhet er arten også sårbar for kraftige vårflommer som kan slå ut enkeltpopulasjoner. Man må anta at disse faktorene fører til en reduksjon og fragmentering av forekomster. Arten rødlistes i 2021 som sterkt truet EN.[2]

Referanser rediger

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 17. februar 2022. Besøkt 17. februar 2022. 
  2. ^ a b Elven H, Aarvik L og Berggren K (24. november 2021). «Sommerfugler. Vurdering av veronikapraktvikler Aethes triangulana for Norge» . Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 27. mars 2023. 

Kilder rediger

  • Aarvik, L., Berggren, K. og Hansen, L.O. (2000) Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk Arbeidsgruppe/Norsk Institutt for Skogforskning. ISBN 82-995095-1-3
  • Nettsiden Svenska Fjärilar, med bildegalleri: [1]

Eksterne lenker rediger