Væleren biotopvernområde

biotopvernområde i Ringerike kommune, Buskerud
Væleren biotopvernområde
LandNorge Norge
Områdeholmer og skjær i innsjøen VælerenHolleia, nær Tyristrand i Ringerike kommune, Buskerud
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

0,106 km²
0,016 km²
0,090 km²
Opprettet22. juni 2018

Væleren biotopvernområde (106 daa, hvorav cirka 16 daa landareal)[1] ble fastsatt ved kgl. res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2] Området ligger i innsjøen Væleren i Holleia, nær Tyristrand i Ringerike kommune, Buskerud, og inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.[2]

Biotopvernområdet dekker holmene Geitøya, Flatøya, Lomøya med Nordre, Midtre og Søndre Lomøyskjæret, Smalskjæret og Gåseskjæret i Væleren og en sone på 50 m rundt hver holme. Sør for Søndre Lomøyskjæret, mot Høgøya, går grensen for verneområdet midt i sundet. Vest for Gåseskjæret, mot fastlandet, går grensen for verneområdet midt i sundet.[2]

Biotopvernområdet skal bevare et område som har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde i form av hekkelokalitet for makrellterne, hettemåke, fiskemåke og storlom. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Væleren biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
  2. ^ a b c Klima- og miljødepartementet (2018-06-22) Forskrift om vern av Væleren biotopvernområde, Ringerike kommune, Buskerud fylke[død lenke]. Klima- og miljødepartementet, 22. juni 2018