Biotopvernområde

Et biotopvernområde er en type områdevern hvor det normalt er én spesiell art som er vernet. Dette er en streng verneform, i likhet med naturreservat – men normalt er biotopvernområdene mindre og har mer spesifikke vernebestemmelser knyttet til den aktuelle arten. I Norge er dette den nest strengeste formen for områdevern som finnes, med større regulering av ferdselen enn i både et landskapsvernområde og en nasjonalpark.

Biotopvernområder i NorgeRediger

Biotopvernområder opprettes med hjemmel i § 38 i naturmangfoldsloven, og vedtas ved kongelig resolusjon. Fylkesmennene er forvaltningsmyndighet for de fleste av verneområdene.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger