Vårspinner

sommerfuglart

Vårspinner (Endromis versicolora) er en stor og fargerik sommerfugl som hører til gruppen spinnere (Bombycoidea). Det ehar vært vanlig å regne den som det eneste medlemmet av familien Endromidae, selv om enkelte klassifikasjoner også regner de tre artene i slekten Mirina til denne familien. Nylig er den sørøstasiatiske slekten Mustilia overført fra Bombycidae til Endromidae. Vårspinneren finnes over hele Europa bortsett fra de sørligste delene, og østover til Sibir. I Norge finnes den nord til Saltdalen, og er stedvis vanlig.

Vårspinner
vårspinner, hunn
Nomenklatur
Endromidae, Endromis versicolora
(Linnaeus, 1758)
Populærnavn
Vårspinner (broket vårspinner)
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenSommerfugler
FamilieVårspinnere
SlektEndromis
Økologi
Antall arter: 1
Habitat: terrestrisk, larvene vanligvis på bjørk
Utbredelse: Europa, Sibir
Inndelt i

Utseende

rediger

En ganske stor, tettbygd og hårete sommerfugl. Hannens vingespenn er 45 – 65 mm, hunnens 60 – 90 mm. Kroppen er kort og tett, omtrent sylindrisk, hodet er ganske lite. Munndelene er tilbakedannet hos de voksne insektene. Antennene er nokså korte, fjærformede hos hannene og trådformede hos hunnene. Forvingene er forholdsvis lange og smale, og tilspissede. Hos hannene er de rødbrune med siksak-tegninger i svart og hvitt, hos hunnene er grunnfargen skittenhvit. Bakvingene er nokså korte, avrundede og farget som forvingene. Bakkroppen er kort, tykk og tett hårete, beina er ganske korte. Larven er grønn og tilsynelatende hårløs, med lyse skråstriper på sidene. På det bakerste leddet har den en markert "pukkel", og den kan slik minne mye om larvene til familien tussmørkesvermere (Sphingidae).

Levevis

rediger

Larvene lever på bjørk, sjeldnere på or eller andre løvtrær. De er avhengige av unge bjørketrær. Som unge lever de selskapelig, men de utvoksne larvene finnes en og en. Når larven er ferdig utvokst, kryper den ned til bakken og spinner seg inn i en kokong ved jordoverflaten. Den kan ligge over flere år som puppe før den klekkes. De voksne sommerfuglene flyr i april-mai. Som mange andre spinnere har de tilbakedannede munndeler og tar ikke næring til seg. Hannene flyr både dag og natt, hunnene bare om natten. Vårspinneren har gått sterkt tilbake i Storbritannia, der den nå trolig bare finnes i Skottland, men synes ikke å være truet i Norge.

Systematisk inndeling

rediger
 
Vårspinnerhunn
 
Mustilia gerontica
Treliste

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger