Neolepidoptera ("de nye skjellvingene") er en gruppe av sommerfugler som omfatter alle utenom noen få artsfattige, primitive familier. Av de familiene som finnes i Norge er det bare kjevesommerfugler (Micropterigidae) og purpurmøll (Eriocraniidae) som ikke hører til Neolepidoptera. Neolepidoptera deles i to grupper, Exoporia og Heteroneura. Et viktig skille mellom disse er at for- og bakvingene er omtrent like på form hos Exoporia, vanligvis temmelig ulike hos Heteroneura. Videre kobles for- og bakvingene hos Exoporia sammen ved et utskudd (jugum) på bakvingen, hos Heteroneura ved et felt med små kroker (frenulum). De fleste Exoporia har tilbakedannede munndeler som voksne og tar ikke næring til seg. Av de familiene som finnes i Norge, hører familien rotetere (Hepialidae) til Exoporia, resten til Heteroneura.

Neolepidoptera
Neslesommerfugl (Heteroneura)
Nomenklatur
Neolepidoptera
Populærnavn
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenSommerfugler
UnderordenGlossata
Økologi
Antall arter: 170 000
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: alle verdensdeler unntatt Antarktis
Inndelt i

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata